SRAL:s information med anledning av coronavirusepidemin – uppdaterad 12.4.2020

Logomerkit.

På grund av att Statsrådets och Trafik- och kommunikationsverkets anvisningar om förlängt undantagstillstånd uppdaterar SRAL sin information med anledning av coronavirusepidemin.

  1. Uppehållet i anordnandet av behörighetsexamina för radioamatör fortsätter till 13.5.2020. Nya examenstillfällen anordnas inte under denna tid.
  2. SRAL:s sommarläger i Räyskälä inhiberas. Beslutet har fattats i samförstånd och samarbete med arrangören. De ekonomiska och i synnerhet hälsorelaterade riskerna anses vara för stora i nuläget. Evenemanget kan inte flyttas till hösten på grund av andra reserveringar.
  3. Läget för förbundets vårmöte är fortfarande öppet. Det är möjligt att vårmötesärendena (fastställande av bokslutet och verksamhetsberättelsen, beviljande av ansvarsfrihet till de redovisningsskyldiga) måste hänskjutas till höstmötet. På grund av den exceptionella situationen kommer förbundets jurist att konsulteras.
  4. Trafik- och kommunikationsverket har kostnadsfritt beviljat aktivitetsanropet OH*STAYHOME för alla distriktsnummer för tiden 3.4-3.7.2020. Avsikten är att sporra till att stanna hemma och hålla radioamatörkontakter. Närmare anvisningar för STAYHOME-aktiviteten finns på förbundets webb.
  5. Förbundets kansli hålls stängt för besök fram till 31.5.2020. Kansliets tjänster är tillgängliga under de normala öppettiderna per telefon och e-post.
  6. Revisionen och verksamhetsgranskningen har skett enligt normal tidtabell. Revisorerna har levererat berättelserna. Vid granskningen har det inte framkommit skäl till anmärkningar. Dokumenten publiceras inom de närmaste dagarna på förbundets webb på adressen https://sral.fi/kevatkokous2020/
  7. Beslut har fattats beträffande förmansarrangemang, informationsansvar och sammankallande av styrelsen för det fall att både ordföranden och vice ordföranden samtidigt är förhindrade att sköta sina uppgifter pga. sjukdom eller annan orsak.

Förutom det ovan nämnda uppmanar förbundet att fortsättningsvis iaktta myndigheternas och Statsrådets bestämmelser. Rekommendationen är att man tills vidare inte anordnar klubbkvällar. Däremot rekommenderar vi varmt att klubbkvällar hålls på banden. Nu är det viktigare än någonsin att se till att de egna och repeaterstationerna fungerar.

Aktiviteten i t.ex. FinDMR-nätet, som grundar sig på digitalt tal, har ökat betydligt under undantagstillståndet. I Finland finns redan närapå 1000 registrerade DMR ID-nummer. Också på de analoga repeatrarna och på HF har aktiviteten ökat. Detta är mycket positivt och förbundet uppmuntrar alla att aktivt hålla kontakter med varandra.
Förbundets styrelse, personal och funktionärer önskar tacka radioamatörsamfundet och Trafik- och kommunikationsverkets kunniga personal för stöd, förståelse och ork i det svåra läget.

På Finlands Radioamatörförbunds styrelses vägnar,

Tuomas Tauriala OH3ERV
ordförande

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media