Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 15/2020, 18.4.2020

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

Denna bulletin blir läst från OH6A i Vasa 19.4 klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz.
INNEHÅLL
* Coronaviruslägets inverkan på förbundets verksamhet *
* STAY HOME aktivitet – SRAL och Traficom uppmuntrar finländare till att aktivt hålla kontakter genom radio *
* Vill du ha dina uppgifter med i OH-katalogen? *
* Bestämmelsearbetsgruppen meddelar *
* Silent key *
* Den Internationella Radioamatördagen 18.4. *
* ITE-stationernas aktivitetsevenemang nästa lördag 25.4 *
* Ham Radio 2020 har inhiberats *
* Tävlingsnyheter *
* Nästa bulletin *
 
* Coronaviruslägets inverkan på förbundets verksamhet *
På grund av det fortsatta undantagstillståndet p.g.a. coronaviruset meddelar SRAL om följande åtgärder:
Genom transport- och kommunikationsverkets anvisning avbryts behörighetsexamina för radioamatörer fram till 13.5.
Sommarlägret i Räyskälä inhiberas. Beslutet har fattats i samarbete med evenemangsarrangören. De ekonomiska och synnerhet hälsoriskerna anses i nuläget vara för stora. Evenemanget är inte möjligt att skjuta upp till hösten p.g.a. att evenemangsplatsen är bokad.
Förbundets vårmöte är ännu öppet. Det är möjligt att det uppstår behov att flytta vårmötets ärenden till att beslutas under höstmötet 2020. Förbundets jurist konsulteras i ärendet.
Förbundets kansli hålls stängt för besökare fram till 31.5. Kansliet betjänar via telefon och e-post.
Förbundets räkenskaps- och verksamhetsgranskning har genomförts enligt normal tidtabell. I granskningen upptäcktes ingenting att anmärka. Handlingarna jämte utlåtanden kommer att publiceras på förbundets webbplats så snart som möjligt.
Beslut har fattats om förmansarrangemang för förbundets personal, informationsansvaret och ansvaret för sammankallande av styrelsen för det fall att ordföranden och vice ordföranden samtidigt är förhindrade att sköta sina uppdrag.
Enligt myndigheternas bestämmelser rekommenderas för tillfället att föreningar inte ordnas klubbkvällar i klubbutrymmena. I stället rekommenderar vi varmt att klubbkvällarna hålla på banden. Nu om någonsin lönar det sig att sköta om att de egna stationerna och repeatrarna fungerar.
Förbundets styrelse, personal och funktionärer önskar tacka radioamatörgemenskapen samt de kompetenta tjänstemännen inom transport- och kommunikationsverket för stöd, förståelse och ork i en svår situation.
Meddelandet finns att läsas i sin helhet på förbundets webbsidor.
 
* STAY HOME aktivitet – SRAL och Traficom uppmuntrar finländare till att aktivt hålla kontakter genom radio *
Transport- och kommunikationsverket har avgiftsfritt beviljat aktivitetsanropen OH*STAYHOME för att få människor att stanna hemma och hålla radioamatörkontakter. Anropet har beviljats med alla kretsnummer under tiden 3.4 – 3.7.2020.
SRAL bär snvar för tio anrop, OH0STAYHOME – OH9STAYHOME, och SRAL delar ut de tio tillstånden i perioder på en vecka. För varje användning koordinerar en kretskoordinator.
Aktivitet sker på alla HF band, 160-10 m, CW, SSB och digitala sändarslag. Kontakterna ska vara korta och artiga. Meddelandeutbytet i STAY HOME projektet är rapport och en tillfällig QSH förkortning Stay Happy & Healthy!
Åt dig själv eller klubbens medlemmar kan du boka en god kristidsaktivitet genom att delta i förmedlandet av STAYHOME-meddelandet inom internationell radioamatörtrafik. Redan 25 länder deltar.
Den första STAYHOME-perioden startade onsdagen 8.4 och saldot från operationen under den första veckan var 21 000 kontakter.
Kretskoordinatorernas kontaktuppgifter samt tilläggsuppgifter finns på förbundets webbsidor.
Vid behov ges tilläggsuppgifter även per e-post: stayhome ät sral punkt fi.
 
* Vill du ha dina uppgifter med i OH-katalogen? *
År 2020 OH-katalog utges nu på sommaren. OH-katalogen innehåller endast uppgifterna om de medlemmar som särskilt gett sitt tillstånd till publicering efter maj 2018. I boken uppges medlemmens namn, anrop, postadress samt uppgift om eventuell egenanropsadress.
Ifall ni vill samtycka eller förbjuda publiceringen av data, kan ni anmäla därom genom att fylla i en webblankett på nätsidan eller kontakta kansliet.
Ifall samtycke till publiceringen har givits år 2018 eller 2019 behöver man inte förnya detta tillstånd.
 
* Bestämmelsearbetsgruppen meddelar *
Aktivitet på frekvensområdet 1296 MHz kommer i fortsättningen att kräva särskilt sändartillstånd
De nya radiofrekvensbestämmelserna förväntas träda i kraft under denna vår, men ett exakt datum har ännu inte meddelats av Traficom. Traficom kan utifrån ansökningar enligt övervägande i fortsättningen bevilja särskilda sändartillstånd till finländska radioamatörer på 1296 MHz frekvensområdet. Tillstånden är i kraft högst ett år i taget, och för tillstånden uppbärs en avgift, vars storlek fastställs enligt förordningen. Mer information på förbundets och Traficoms webbsidor.
Utlåtande har givits till Transport- och kommunikationsverket
SRAL har givit Transport- och kommunikationsverket ett utlåtande i fråga om effekttätheten i fråga om radioapparatur för kort räckvidd (andra än radioamatörapparater) på 433 MHz frekvensområdet. SRAL uttrycker i sitt utlåtande sin oro över de oklarheter som förkommer i tolkningen av effekttäthetsbegränsningarna i den nya bestämmelsen. Därtill påminnner SRAL om att det redan tidigare uppstått oskäliga störningar på 70 cm frekvensområdet p.g.a. andra radioapparaters funktioner. Förbundet ger i sitt utlåtande myndigheterna förslag för att undvika störningar. Utlåtandet finns att läsas på förbundets webbsidor.
 
* Silent key *
Kansliet har nåtts av budet att vår radioamatörbroder Jukka Röök, OH4KOP, lämnat oss. Vi hedrar Jukkas minne med en stunds tystnad.
 
 
* ITE-stationernas aktivitetsdag nästa lördag 25.4 *
ITE-stationernas aktivitetsevenemang hålls nästa lördag 25.4 kl. 09.00 – 14.00 finsk tid. Det är inte fråga om en tävling utan ITE-aktiveringens syfte är att håll kontakt med självbyggd utrustning och radion byggda av byggsatser samt att testa olika antenner på 3,5/3,6 MHz på inhemska bandet. Även andra stationer önskas som motsttioner – bara alla kommer ihåg att använda högst 100 watts effekt.
Ifall radiokonditionerna tillåter, sker ITE-aktiveringen åter lördagen 23.5.
Mer information på förbundets webbsidor.
 
* Den Internationella Radioamatördagen 18.4. *
Den internationella radioamatördagen firas på dagen för grundandet av IARU, dvs. Internationella Radioamatörunionen, den 18.4. IARU grundades år 1925 i Paris. Mer information på IARU:s websidor.
 
* Ham Radio 2020 har inhiberats *
Årets Ham Radio i Friedrichshafen har inhiberats p.g.a. de begränsningar coronavirusepidemin har åstadkommit. Följande Ham Radio ordnas 25-27.6.2021.
 
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas Holyland DX Contest, ES Open HF Championship och CQMM DX/YU DX.
Nästa veckas tisdag tävlas NAC 1296 MHz.
Nästa veckoslut tävlas SP DX RTTY och Helvetia Contest.
 
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin blir läst från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 26.4 klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.
 
Bulletinredaktör: Ronja Iso-Heiko
Översättning: Patrik Willför, OH6GDX

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media