Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 16/2020, 25.4.2020

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

Denna bulletin blir läst från OH6A på söndag 25.4 kl. 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.
INNEHÅLL
* Coronaviruslägets inverkan på förbundets verksamhet *
* Styrelsens frågetimme 2.5 *
* STAY HOMEaktiviteten framskrider med fart *
* Vill du ha dina uppgifter i OH-katalogen? *
* Bestämmelsearbetsgruppen informerar *
* Tävlingsnyheter *
* Nästa bulletin *
 
* Coronaviruslägets inverkan på förbundets verksamhet *
På grund av det fortsatta undantagstillståndet p.g.a. coronaviruset meddelar SRAL om följande åtgärder:
Genom transport- och kommunikationsverkets anvisning avbryts behörighetsexamina för radioamatörer fram till 13.5. Om fortsättning meddelas enligt myndigheternas anvisningar.
Sommarlägret i Räyskälä inhiberas. Beslutet har fattats i samarbete med evenemangsarrangören. De ekonomiska och synnerhet hälsoriskerna anses i nuläget vara för stora. Evenemanget är inte möjligt att skjuta upp till hösten p.g.a. att evenemangsplatsen är bokad.
Behandlingen av ärendena för förbundets vårmöte överförs till behandling under höstmötet 2020. I vårmötets ärenden ingår att bekräfta bokslutet och verksamhetsberättelsen samt beviljande av ansvarsfrihet till de redovisningsskyldiga. Förebundets jurist har konsulterats i ärendet. Höstmötet hålls 15.11.2020.
Förbundets räkenskaps- och verksamhetsgranskning har genomförts enligt normal tidtabell. I granskningen upptäcktes ingenting att anmärka. Handlingarna jämte utlåtanden har publicerats på förbundets webbplats: sral.fi/kevatkokous2020.
Förbundets kansli hålls stängt för besökare fram till 31.5. Kansliet betjänar via telefon och e-post.
Enligt myndigheternas bestämmelser rekommenderas för tillfället att föreningar inte ordnas klubbkvällar i klubbutrymmena. I stället rekommenderar vi varmt att klubbkvällarna hålla på banden. Nu om någonsin lönar det sig att sköta om att de egna stationerna och repeatrarna fungerar.
Förbundets styrelse, personal och funktionärer önskar tacka radioamatörgemenskapen samt de kompetenta tjänstemännen inom transport- och kommunikationsverket för stöd, förståelse och ork i en svår situation.
Meddelandet finns att läsas i sin helhet på förbundets webbsidor.
 
* Styrelsens frågetimme 2.5 *
Styrelsens följande frågetimme hålls lördagen 2.5.2020. Frågetimmen hålls på HF på frekvensen 3685 kHz kl. 14.00. På FinDMR-nätverket hålls frågetimmen kl. 14.30, talgrupp 244.
 
* STAY HOME aktiviteten framskrider med fart *
Transport- och kommunikationsverket har avgiftsfritt beviljat aktivitetsanropen OH*STAYHOME för att få människor att stanna hemma och hålla radioamatörkontakter. Anropet har beviljats med alla kretsnummer under tiden 3.4 – 3.7.2020. SRAL bär ansvar för tio anrop, OH0STAYHOME – OH9STAYHOME, och SRAL delar ut de tio tillstånden i perioder på en vecka. För varje användning koordinerar en kretskoordinator.
Varje OH-krets har aktivt deltagit i projektet och mängden kontakter närmar sig redan 40 000. dag börjar en speciell snabbetapp som varar två veckoslut, där de medkallade 15 OH-stationerna bildar en stark front, följt av ett landslag på tio personer som ökar mängden kontakter i den gemensamma kakan enligt sitt bästa. Närmare trettio stationer deltar i projektet och senast i ledet igår även FN:s radiostation 4U2STAYHOME från Österrike.
Alla HF-band i användning, 160-10 m, CW/SSB och digitala sändarslag. Kontakterna ska vara korta och artiga. Meddelandeutbytet i STAY HOME projektet är rapport och en tillfällig QSH förkortning Stay Happy & Healthy!
Reservera redan nu din tid för operation av kretskoordinatorerna, vars kontakt- och andra uppgifter du hittar från förbundets webbsidor.
OH-STAYHOME stationerna strävar även till att finnas tillgängliga för OH-stationerna ovanför 3700 kHz efter bulletinen.
 
* Vill du ha dina uppgifter med i OH-katalogen? *
År 2020 OH-katalog utges nu på sommaren. OH-katalogen innehåller endast uppgifterna om de medlemmar som särskilt gett sitt tillstånd till publicering efter maj 2018. I boken uppges medlemmens namn, anrop, postadress samt uppgift om eventuell egenanropsadress.
Ifall ni vill samtycka eller förbjuda publiceringen av data, kan ni anmäla därom genom att fylla i en webblankett på nätsidan eller kontakta kansliet.
Ifall samtycke till publiceringen har givits år 2018 eller 2019 behöver man inte förnya detta tillstånd.
 
* Bestämmelsearbetsgruppen informerar *
En ny radiofrekvensbestämmelse har trätt i kraft
Ändringar i fråga om radioamatörtrafik:

  • Radioamatörallokationer har raderats på 1240-1300 MHz.
  • Två 12,5 kHz duplexfrekvenspar för repeaterstationer har lagts till 144,975/145,5750 MHz och 144,9875/145/5875 MHz.

I frekvenstabellens tabell för användning av radiogränssnitt finns villkor och anmärkningar om 23 cm frekvensområdet: ”Även radioamatörtrafik på frekvensområdet 1240 – 1300 MHz. Tillstånd beviljas från fall till fall och under viss tid, tills Galileosystemet är i omfattande användning.”
Den nya radiofrekvensbestämmelsen jämte bilagedokument finns på Finlex webbsidor.
 
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas SP DX RTTY och Helvetia Contest.
Nästa vecka på tisdag tävlas NAC 2,3 GHz + up.
Nästa veckoslut tävlas ARI International DX Contest och SRAL:s Grundtävling.
Därpä följande vecka tävlas på tisdag NAC 144 MHz och torsdag NAC 10 m. Under veckoslutet tävlas CQ-M International DX Contest och VOLTS WW RTTY Contest.
 
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin blir läst från OH6A i Vasa om två veckor, söndagen den 9.5 klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.
 
Bulletinredaktör: Ronja Iso-Heiko
Översättning: Patrik Willför, OH6GDX

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media