Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 17/2020, 9.5.2020

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

Denna bulletin blir läst från OH6A i Vasa söndagen 9.5. kl. 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.
INNEHÅLL
* Coronaviruslägets inverkan på förbundets verksamhet *
* Förbundets Höstläger hålls i Hankasalmi i september *
* STAY HOME aktiviteten – aktuellt från Samoa *
* Vill du ha dina uppgifter med i OH-katalogen? *
* Silent Key *
* ITE-stationernas aktivitetsevenemang 23.5 *
* OHFF-aktiveringsevenemang i medlet av juni *
* Tävlingsnyheter *
* K.S. Sainios Minnestävling 17.5. *
* Nästa bulletin *
 
* Coronaviruslägets inverkan på förbundets verksamhet *
Genom transport- och kommunikationsverkets anvisning avbryts behörighetsexamina för radioamatörer fram till 13.5. Om fortsättning meddelas enligt myndigheternas anvisningar.
Sommarlägret i Räyskälä inhiberas. Beslutet har fattats i samarbete med evenemangsarrangören. Evenemanget är inte möjligt att skjuta upp till hösten p.g.a. att evenemangsplatsen är bokad.
Behandlingen av ärendena för förbundets vårmöte överförs till behandling under höstmötet. I vårmötets ärenden ingår att bekräfta bokslutet och verksamhetsberättelsen samt beviljande av ansvarsfrihet till de redovisningsskyldiga. Förebundets jurist har konsulterats i ärendet. Höstmötet hålls 15.11.2020.
Handlingarna som berör förbundets räkenskaps- och verksamhetsganskning jämte utlåtanden finns att läsas på förbundets webbsidor: sral.fi/kevatkokous2020/.
Förbundets kansli hålls stängt för besökare fram till 31.5. Kansliet betjänar via telefon och e-post.
Enligt myndigheternas bestämmelser rekommenderas för tillfället att föreningar inte ordnas klubbkvällar i klubbutrymmena.
Meddelandet finns att läsas i sin helhet på förbundets webbsidor.
 
* Förbundets Höstläger ordnas i Hankasalmi i september *
Keski-Suomen Radioamatöörit OH6AD ordnar Finlands Radioamatörförbunds höstläger i Lomakeskus Revontuli i Hankasalmi 10-13.9.2020. Platsen är säkerligen redan bekant för många genom sommarlägren år 2007, 2014 och 2016 och under hösten är denna mycket prisade lägerplats åter fyllt av radioamatörandra och trevlig samvaro. Platsen är mitt i Finland och vid goda trafikförbindelser, så det är lätt att komma till platsen. I lägercentralen finns sysslor för hela familjen.
Höstlägrets förberedelser har redan börjat och om lägerprogrammet samt övriga arrangemang meddelas under sommarens lopp i tidningen Radioamatööri, bulletinerna, förbundets webbsidor sral.fi samt på den arrangerande klubbens webbsidor oh6ad.fi. Det strävas till att höstlägerprogrammet och -innehållet ska bli så mångsidigt som möjligt så att det säkert finns något intressant att lära sig för var och en och även att träffa gamla bekanta och annan trevlig samvaro utlovas.
Från och med måndagen 1.6 klockan 10.00 går det att börja boka inkvartering.
Vi följer naturligtvis myndigheternas anvisningar och bestämmelser i fråga om situationen med Covid-19.
Håll er friska och vi ses i Hankasalmi under hösten!
 
* STAY HOME aktiviteten – aktuellt från Samoa *
Transport- och kommunikationsverket har avgiftsfritt beviljat aktivitetsanropen OH*STAYHOME för att få människor att stanna hemma och hålla radioamatörkontakter. Anropet har beviljats med alla kretsnummer under tiden 3.4 – 3.7.2020. SRAL bär ansvar för tio anrop, OH0STAYHOME – OH9STAYHOME, och SRAL delar ut de tio tillstånden i perioder på en vecka. För varje användning koordinerar en kretskoordinator.
Under denna dryga månads tid som aktiviteten hittills har pågått har nästan 70 000 kontakter hållits av nästan undra deltagare i OH-landet. Alla OH-kretsar har aktivt varit med för att dela sin del av kakan. STAYHOME projektets meddelande är fortfarande ytterst viktigt, eftersom flera samhällen enbart med stor försiktighet öppnar sina funktioner.
I STAYHOME aktiviteten ingår även exotiska världshörn. Som exempel Atsuo, 5W1SA från Samoa, som är aktiv med anropet 5W19STAYSAFE. Vartefter STAYHOME projektet framskrider strävar vi att till finländarna ordna en möjlighet att hålla kontakt med Atsuo, som är den enda radioamatören på Samoa. Varför avviker Atsuos anrop från det normala? Om detta kan du läsa på SRAL:s webbsidor.
Vi kallar för de följande veckorna efter nya krafter i projektet. Särskilt önskar vi att de städer och klubbar som ännu inte hunnit komma med att delta. Reservera din egen aktivitetstid av kretskoordinatorerna. Kretskoordinatorernas kontaktuppgifter samt ytterliare upplysningar fås från förbundets webbsidor.
 
* Vill du ha dina uppgifter med i OH-katalogen? *
År 2020 OH-katalog utges nu på sommaren. OH-katalogen innehåller endast uppgifterna om de medlemmar som särskilt gett sitt tillstånd till publicering efter maj 2018. I boken uppges medlemmens namn, anrop, postadress samt uppgift om eventuell egenanropsadress.
Ifall ni vill samtycka eller förbjuda publiceringen av data, kan ni anmäla därom genom att fylla i en webblankett på nätsidan eller kontakta kansliet.
Ifall samtycke till publiceringen har givits år 2018 eller 2019 behöver man inte förnya detta tillstånd.
 
* Silent key *
Kansliet har nåtts av budet att vår radioamatörbroder Juhani Meriluoto, OH2FCN, har lämnat oss. Vi hedrar Juhanis minne med en stunds tystnad.
 
 
* ITE-stationernas aktivitetsevenemang 23.5 *
ITE-stationernas aktivitetsevenemang ordnas lördagen 23.5. Det är inte fråga om en tävling utan ITE-aktiveringens syfte är att hålla kontakter med självbyggda radioapparater samt apparater byggda dom byggsatser och testa olika former av antenner. Mer information om evenemanget samt bilder på de anläggningar som deltog i aktiviteten i januari hittas på förbundets webbsidor.
 
* OHFF-aktiveringsevenemang i medlet av juni *
OHFF Flora & Fauna Finland ordnar det andra veckoslutet i juni en veckoslutstävling för portabel aktivering, genom vilken man önskar sporra radioamatörerna till att göra utflykter till OHFF-naturskyddsområden för att hålla radiokontakter världen runt. Tävlingskategoerier finns för aktiverare och för personer som sköter aktivitet från hemmasoffan. Mer information på förbundets webbsidor.
 
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas CQ-M International DX Contest och VOLTA WW RTTY Contest.
Nästa vecka tävlas NAC 432 MHz på tisdag och NAC 50 MHz på torsdag.
Nästa veckoslut tävlas K.S. Sainios Minnestävling, OH-SM landskampen CW, His Majesty The King Of Spain Contest CW och Baltic Contest.
 
* K.S. Sainios Minnestävling 17.5. *
K.S. Sainios minnestävling ordnas nästa veckas söndag 17.5. Tävlingen är en del av SRAL:s FM-serie i HF-tävlingar och tävlingen ordnas av OH2T. Mer iformation om tävlingen hittas på Förbundets webbsidor.
 
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin blir läst från OH6A i Vasa om en vecka söndagen 17.5 klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.
 
Bulletinredaktör: Ronja Iso-Heiko
Översättning: Patrik Willför, OH6GDX

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media