Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 18/2020, 16.5.2020

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

Denna bulletin blir läst från OH6A i Vasa söndagen 17.5. kl. 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.
INNEHÅLL
* Coronavirusepidemins inverkan på förbundets verksamhet *
* STAY HOME aktiviteten – Utrikesminister Pekka Haavisto som beskyddare av projektet *
* Förbundets höstläger i Hankasalmi i september *
* Bestämmelsearbetsgruppen meddelar: Ny vägtrafiklag i kraft i juni *
* Vill du ha dina uppgifter med i OH-katalogen? *
* ITE-stationernas aktivitetsevenemang 23.5 *
* Traditionsradioevenemang PRT30 ordnas 6.6 *
* OHFF-aktiveringsevenemang i medlet av juni *
* Tävlingsnyheter *
* K.S. Sainios Minnestävling 17.5. *
* Nästa bulletin *
* Coronavirusepidemins inverkan på förbundets verksamhet *Genom transport- och kommunikationsverkets anvisning avbryts behörighetsexamina för radioamatörer fram till 13.5. Om fortsättning meddelas enligt myndigheternas anvisningar.
Sommarlägret i Räyskälä inhiberas. Beslutet har fattats i samarbete med evenemangsarrangören. Evenemanget är inte möjligt att skjuta upp till hösten p.g.a. att evenemangsplatsen är bokad.
Behandlingen av ärendena för förbundets vårmöte överförs till behandling under höstmötet. I vårmötets ärenden ingår att bekräfta bokslutet och verksamhetsberättelsen samt beviljande av ansvarsfrihet till de redovisningsskyldiga. Förebundets jurist har konsulterats i ärendet. Höstmötet hålls 15.11.2020.
Handlingarna som berör förbundets räkenskaps- och verksamhetsganskning jämte utlåtanden finns att läsas på förbundets webbsidor: sral.fi/kevatkokous2020/.
Förbundets kansli hålls stängt för besökare fram till 31.5. Kansliet betjänar via telefon och e-post.
Enligt myndigheternas bestämmelser rekommenderas för tillfället att föreningar inte ordnas klubbkvällar i klubbutrymmena.
Meddelandet finns att läsas i sin helhet på förbundets webbsidor.
* STAY HOME aktiviteten – Utrikesminister Pekka Haavisto som beskyddare av projektet *
Transport- och kommunikationsverket har avgiftsfritt beviljat aktivitetsanropen OH*STAYHOME för att få människor att stanna hemma och hålla radioamatörkontakter. Anropet har beviljats med alla kretsnummer under tiden 3.4 – 3.7.2020. SRAL bär ansvar för tio anrop, OH0STAYHOME – OH9STAYHOME, och SRAL delar ut de tio tillstånden i perioder på en vecka. För varje användning koordinerar en kretskoordinator.
Utrikesminister Pekka Haavisto har lovat fungera som beskyddare av Finlands STAY HOME aktivitet. I sitt meddelande sänder utrikesministern sina bästa lyckönskningar till projektdeltagarna och alla finländska radioamatörer. STAYHOME-stationer finns redan nu i över 30 länder, och alla världsdelar är aktiverade. Finländska radioamatörerna har haft en betydande insats i projektet och redan över 75 000 radiomeddelanden har sänts från Finland.
STAYHOME-stationernas världsomfattande gemensamma träff sker på banden 6-7.6. Detta är den mest betydande gemensamma ansträngningen i projektet. Mer information om denna del av evenemanget kommer senare.
På förbundets webbsidor kan du läsa en hälsning från IARUs president Tim Ellam, VE6SH, för de som deltar i aktiviteten samt senaste veckas aktualiteter från Samoa. På webbsidorna hittar du även kontaktuppgifterna till kretskoordinatorerna och ytterligare information om STAYHOME aktiviteterna.
* Förbundets höstläger i Hankasalmi i september *
Keski-Suomen Radioamatöörit OH6AD ordnar Finlands Radioamatörförbunds höstläger i Lomakeskus Revontuli i Hankasalmi 10-13.9.2020. Platsen är säkerligen redan bekant för många genom sommarlägren år 2007, 2014 och 2016 och under hösten är denna mycket prisade lägerplats åter fyllt av radioamatörandra och trevlig samvaro. Platsen är mitt i Finland och vid goda trafikförbindelser, så det är lätt att komma till platsen. I lägercentralen finns sysslor för hela familjen.
Höstlägerförberedelserna har redan börjat och om lägerprogrammet samt andra lägerarrangemang meddelas under sommarens lopp genom förbundets informationskanaler samt på den arrangerande klubbens webbsidor på oh6ad.fi.
Från och med måndagen 1.6 klockan 10.00 går det att börja boka inkvartering.
Vi följer naturligtvis myndigheternas anvisningar och bestämmelser i fråga om situationen med Covid-19.
Håll er friska och vi ses i Hankasalmi under hösten!
* Bestämmelsearbetsgruppen meddelar: Ny vägtrafiklag i kraft i juni *
En ny, länge beredd, vägtrafiklag träder i kraft 1.6.2020. En punkt i lagen som är speciellt intressant för radioamatörer är ”Tekniska anordningar under körning”, enligt vilken en radioamatörs sändarmottagare fortfarnde är möjlig att använda i fordonet så att den inte skadar eller riskerar framförandet av fordonet. Föraren av ett motordrivet fordon får alltså under körning inte använda kommunikationsmedel så att någon del hålls i handen.
Meddelandet kan läsas på förbundets webbsidor.
* Vill du ha dina uppgifter med i OH-katalogen? *
År 2020 OH-katalog utges nu på sommaren. OH-katalogen innehåller endast uppgifterna om de medlemmar som särskilt gett sitt tillstånd till publicering efter maj 2018. I boken uppges medlemmens namn, anrop, postadress samt uppgift om eventuell egenanropsadress.
Ifall ni vill samtycka eller förbjuda publiceringen av data, kan ni anmäla därom genom att fylla i en webblankett på nätsidan eller kontakta kansliet.
Ifall samtycke till publiceringen har givits år 2018 eller 2019 behöver man inte förnya detta tillstånd.
* ITE-stationernas aktivitetsevenemang 23.5 *
ITE-stationernas aktivitetsevenemang ordnas lördagen 23.5. Det är inte fråga om en tävling utan ITE-aktiveringens syfte är att hålla kontakter med självbyggda radioapparater samt apparater byggda som byggsatser och testa olika former av antenner. Mer information om evenemanget samt bilder på de anläggningar som deltog i aktiviteten i april hittas på förbundets webbsidor.
* Traditionsradioevenemang PRT30 ordnas 6.6 *
PRT 30 evenemanget ordnas lördagen 6.6.2020. Evenemanget är inte en tävling, utan ett evenemang där man visar respekt för gamla över 40 åriga veteranradion och de radioveteraner som använt denna utrustning. Mer information om evenemanget hittas på förbundets webbsidor.
* OHFF-aktiveringsevenemang i medlet av juni *
OHFF Flora & Fauna Finland ordnar det andra veckoslutet i juni en veckoslutstävling för portabel aktivering, genom vilken man önskar sporra radioamatörerna till att göra utflykter till OHFF-naturskyddsområden för att hålla radiokontakter världen runt. Tävlingskategorier finns för aktiverare och för personer som sköter aktivitet från hemmasoffan. Mer information på förbundets webbsidor.
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas K.S. Sainios minnestävling, CW-delen av OH-SM landskampen, His Majesty the King of Spain Contest CW och Baltic Contest.
Nästa vecka tävlas på tisdag NAC 1296 MHz och på torsdag NAC 70 MHz.
* K.S. Sainios Minnestävling 17.5. *
K.S. Sainios minnestävling ordnas denna veckas söndag 17.5. Tävlingen är en del av SRAL:s FM-serie i HF-tävlingar och tävlingen ordnas av OH2T. Mer information om tävlingen hittas på Förbundets webbsidor.
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin blir läst från OH6A i Vasa om en vecka söndagen 24.5 klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.
Bulletinredaktör: Ronja Iso-Heiko
Översättning: Patrik Willför, OH6GDX
Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media