Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 25/2020, 1.8.2020

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

Denna bulletin blir läst från OH6A på söndagen 1.8. klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz +- QRM.
INNEHÅLL
* Radioamatörexamina arrangeras igen normalt *
* Förbundets höstläger i Hankasalmi i september *
* Hamigolf 2020 *
* Bestämmelsearbetsgruppen meddelar *
* Valutskottet meddelar *
* Kansliets öppethållningstider på sommaren *
* En arrangör söks för sommarlägret under SRAL:s 100 års jubileumsår *
* Internationella fyr- och fyrskeppsveckoslutet, ILLW, igen i augusti *
* Black Cat samt Sommartävlingen detta veckoslut *
* Tävlingsnyheter *
* Nästa bulletin *
_______________________
* Radioamatörexamina arrangeras igen normalt *
Traficom har gett tillstånd att fortsätta behörighetsexamina från och med 24.6. Examina hålls i normal ordning men man bör ta hänsyn till de allmänna COVID-19 hygienföreskrifterna.
Föreskrifterna har beretts i samspråk med Traficom och SRAL och de har ställts till behörighetsgranskarnas förfogande.
Information om coronavirusepidemins verkningar finns på förbundets webbsidor.
 
* Förbundets höstläger i Hankasalmi i september *
Keski-Suomen Radioamatöörit OH6AD anordnar Finlands Radioamatörförbunds höstläger i Lomakeskus Revontuli i Hankasalmi 10-13.9.2020.
Lägerprogrammet samt andra lägerarrangemang meddelas mer på förbundets samt på den arrangerande klubbens webbsidor på www.oh6ad.fi.
Inkvartering går att boka nu och sköts direkt med Lomakeskus Revontuli.
Vi följer naturligtvis myndigheternas rekommendationer och direktiv angående Covid-19.
Håll er friska och vi ses på hösten i Hankasalmi.
 
* Hamigolf 2020 *
Den traditionella Hamigolf-tävlingen arrangeras i samband med SRAL:s höstläger på Revontuli Golfs bana fredagen 11.9. börjandes kl. 14.00.
Var på plats senast 30 minuter före tävlingens början, då man går igenom tävlingsreglerna. Tävlingen spelas som poängbogey med handicap.
Vandringspriset går till den amatör som uppnår bästa handicapresultat i slagtävlingen.
Greenfee vid tävlingen är 45 €/18 hål. Övningsrundan på 9 hål kostar 20 €. Tävlingsrundan betalas till undertecknad, men eventuell övningsrunda direkt till Revontuli Golf.
Anmälningar t.o.m. 1.9. till Juha, OH2LQ, juhakotala1 ät gmail punkt com eller per telefon 040 5089 698. Uppge namn, anrop, klubb, exakt handicap, telefonnummer, behov av golfbuggy samt andra önskemål.
Mer information finns på förbundets webbsidor.
 
* Bestämmelsearbetsgruppen meddelar *
CEPT-ECC WG-SE-40 mötet och radioamatörverksamheten på 23 cm
Europeiska post- och telestyrelsernas sammanslutnings (CEPT) underarbetsgrupp WG-SE-40, som behandlar kompatibilitetsärenden i rymdradiotrafiken, höll i juni ett möte med 69 deltagare från 14 styrelser.
Arbetsgruppen förbereder ett CEPT-ECC-dokument över de tekniska villkor under vilka radioamatörtrafik och satellitbaserad radionavigeringstrafik kan samexistera på frekvensområdet 1240 – 1300 MHz.
Den internationella radioamatörunionen IARU med stöd av sina nationella medlemsförbund är starkt engagerad i diskussionen.
Hittills har tyngdpunkten för diskussionen varit GALILEO-systemets och radioamatörtrafikens kompatibilitet. Nu har Ryssland även tillagt sitt eget GLONASS-system till diskussionen.
 
Förbundets utlåtande om TV-nätens frekvensfråga
Internationella teleunionen ITU har gjort en förfrågning till medlemsländerna om frekvensbehovet för TV-frekvenserna på området 470 – 960 MHz.
Man strävar till att utreda den nuvarande användningen av TV-frekvenser samt behoven framöver i Europa, Mellan-Östern och Afrika. Enkäten är förknippad med förberedelserna av år 2023 radiokommunikationskonferens WRC-23.
Trafik och kommunikationsverket har förberett ett svarsförslag tillsammans med den nationella arbetsgruppen och begärt utlåtanden.
Man kan bekanta sig med SRAL:s utlåtande i frågan på förbundets webbsidor.
 
* Valutskottet meddelar *
Elektronisk omröstning kräver en e-postadress eller mobiltelefonnummer
Valutskottet har dragit linjer enligt SRAL:s valordning så att man under val av styrelseordförande och styrelse under hösten 2020 kommer att ha elektronisk omröstning och omröstning på mötesplatsen som röstningsmetoder.
För att en medlem ska kunna rösta elektroniskt ska det i förbundets medlemsregister finnas en fungerande e-postadress och/eller mobiltelefonnummer.
Du kan meddela dina uppgifter genom att använda det formulär som finns på förbundets webbsidor. Alternativt kan du även ta kontakt med förbundets kansli via epost toimisto ät sral.fi eller telefon (09) 562 5973.
* En arrangör söks för sommarlägret under SRAL:s 100 års jubileumsår *
Finlands Radioamatörförbund fyller 100 år nästa år och ett av jubileumsårets huvudevenemang är sommarlägret. En arrangerande instans söks nu för evenemanget.
Är din klubb intresserad av att arrangera sommarlägret under jubileumsåret? Ansökningar om arrangörsrättigheterna bes sändas till förbundets kansli.
Ansökningar tas emot t.o.m. 15.10.2020.
 
*Kansliets öppethållningstider under sommaren *
Kansliet har semester 27.7. – 7.8.
 
* Internationella fyr- och fyrskeppsveckoslutet, ILLW, nu igen i augusti *
Det internationella fyr- och fyrskeppsveckoslutet, ILLW, anordnas i år 22-23 augusti. Det är inte fråga om en tävling utan en aktivering av fyrarna och fyrskeppen. Varje år deltar flera hundra fyrstationer.
Från Finland deltar i år åtminstone Marjaniemi OG8L, Utö OH1AH, Kylmäpihlaja, OH1AM och Luovukkaluoto OH5B.
 
* Sommartävlingen samt Black Cat detta veckoslut *
Black Cat- samt Sommartävlingen tävlas söndagen 2.8. Sommartävlingen arrangeras av OH2T. Tävlingen är en del av SRAL:s HF-tävlingars FM-serie.
Black Cat-tävlingen arrangeras av YL-kommitten. Mer information på förbundets webbsidor.
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas European HF Championship, SRAL:s grundtävling, Black Cat och Sommartävlingen.
Nästa vecka tävlas på tisdag NAC 144 MHz och på torsdag NAC 10m.
Nästa veckoslut tävlas WAE DX Contest, CW.
 
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin blir läst från OH6A i Vasa om två veckor söndagen 16.8. klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz +- QRM.
Bulletinredaktör: Ronja Iso-Heiko
Översättning: Teppo Meriluoto, OH6GSB

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media