Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 28/2020, 5.9.2020

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

Denna bulletin blir läst från OH6A söndagen den 5.9 kl. 15.00 finsk tid på 3720 kHz.
INNEHÅLL
* Förbundets Höstmöte i Hankasalmi nästa vecka *
* Valen 2020 *
* Medlemmarnas petitioner till Höstmötet *
* De ungas POLAR-läger i oktober *
* En arrangör söks för sommarlägret under SRAL:s 100 års jubileumsår *
* Silent key *
* Höstens radioamatörkurser i Helsingfors och Lahtis *
* OHDXF ry:s årsmöte *
* Öppen FM-tävling i radioorientering 2020 26.9 *
* Tävlingsnyheter *
* Nästa bulletin *
* Förbundets Höstmöte i Hankasalmi nästa vecka *
Keski-Suomen Radioamatöörit OH6AD ordnar Finlands Radioamatörförbunds höstläger Aurora 2020 i Hankasalmi i Lomakeskus Revontuli 10-13.9.2020. Höstlägret ordnas likt sommarlägret: fyra dagar av presentationer, umgänge, lopptorg och bastu. Bland presentationerna behandlas åtminstone antenner, master och fjärrstyrning av stationen. I tillägg till detta hålls under lägret flera träffar, bl.a. OHFF- OI- och ungdomsträffarna. På plats finns även RadioHami. Traditionella Hamigolf går av stapeln på Revontuli Golf banan fredagen 11.9.
Se aktuellt program från lägrets webbsidor på adressen aurora.oh6ad.fi.
Lägerveckoslutets pris är 25 euro, för över 12 åriga familjemedlemmar 15 euro. Pristaket för en familj är 50 euro. Biljetterna lönar sig att köpa i förskott webbutiken på lägrets webbsidor aurora.oh6ad.fi/lippukauppa. Ifall lägret inhiberas returneras de betalningar som betalats via webbutiken automatiserat.
I lägrets webbshop finns även material för byggande av en ändmatad trådantenn och 49:1 unun. Antennen täcker alla HF-banden och lämpar sig utmärkt för buskradioanvändning. Paketet kostar 30 euro och antennen kan byggas under den antennworkshop som ordnas under lägret.
I Lomakeskus Revontuli kan du inkvartera dig i hotellrum, i en stuga, husbil eller exempelvis i en glasigloo. Reservera inkvartering direkt från Lomakeskus Revontuli, revontuli.fi eller per telefon (014) 8448 200. Hotellets restaurang serverar buffetlunch och måltid från lista.
Vid arrangerandet av lägret följs myndigheternas anvisningar och regler i fråga om tillståndet med coronaviruset.
Välkomna på läger!
* Valen 2020 *
Under Finlands Radioamatörförbunds höstmöte 2020 väljs ordförande och två styrelsemelemmar för en tre års period. I tur att avgå är ordförande Tuomas Tauriala, OH3ERV samt styrelsemedlemmarna Mauno Hirvonen, OH7UE och Jari Kekki, OH2EXE.
Röstningssätten är elektronisk röstning och röstning som sker på plats på höstmötesplatsen.
För att en medlem ska kunna rösta elektroniskt, måste det i förbundets medlemsregister finnas en fungerande e-postadress och/eller mobiltelefonnummer. Du kan meddela dina uppgifter genom att använda den blankett som finns på förbundets webbsidor eller genom att kontakta förbundets kansli.
Alla Förbundets medlemmar har rätt att skriftligt begära valkommittén uppta medlemmens kandidat i kandidatförteckningen för valet. Förslagen till kandidater i valen ombeds sändas till Finlands Radioamatörförbunds kansli på adressen: Finlands Radioamatörförbund, Valkommittén, Sekreterare Ronja Iso-Heiko, PB 44, 00441 HELSINGFORS t.o.m. 2.10 kl. 14.00. I det skriftliga förslaget ska nämnas kandidatens efternamn och bägge förnamn, och även inkludera kandidatens underteckning över att den går med på att kandidera.
Kandidaterna kan sända sina presentationer som fritt formulerad text jämte en bild till tidningen Radioamatööri. Detta material ska sändas in senast 6.10.2020.
En valförteckning över de röstberättigade finns att ses hos sekreteraren för valkommittén under de tider kansliet är öppet efter 26.9. I förteckningen finns alla de personmedlemmar och klubbar, vars styrelse t.o.m. 26.9.2020 har godkänts som förbundets medlemmar och som betalat den senast förfallna medlemsavgiften i sin helhet.
* Medlemmarnas petitioner till Höstmötet *
Förbundets stadgeenliga höstmöte hålls 14.11.2020. Medlemmarna kan göra petitioner till höstmötet. De skriftliga föredragningarna ska sändas jämte motiveringar och underteckningar t.o.m. 13.9.2020 och skall vara undertecknad av minst 10 medlemmar. Handlingarna sänds till adressen SRAL, styrelsen, PB 44, 00441 HELSINGFORS.
* De ungas POLAR-läger i oktober *
SRAL:s ungdomsteam ordnar de ungas POLAR-läger i Leirisalo 16-18.10.2020. Lägerprogrammet fastställs närmare evenemanget, så det kan ännu påverkas genom ungdomsenkäten. Ungdomsenkäten och lägrets tilläggsinformation hittas från adressen sral.fi/nuoriso.
* En arrangör söks för sommarlägret under SRAL:s 100 års jubileumsår *
Finlands Radioamatörförbund fyller 100 år nästa år och ett av jubileumsårets huvudevenemang är sommarlägret. En arrangerande instans söks nu för evenemanget. Är din klubb intresserad i att ordna sommarlägret under jubileumsåret? Ansökningarna om rätten att arrangera lägret begärs sändas till förbundets kansli. Ansökningar tas emot fram till 15.10.2020.
* Silent key *
Förbundets kansli har nåtts av budet att vår amatrbroder Uuno Johannes Hietaharju OH6-816 har lämnat oss. Vi hedrar Uunos minne med en stunds tystnad.
* Höstens radioamatörkurser i Helsingfors och Lahtis *
Radioamatörkurs börjar i Helsingfors i september
En av Helsingin Aikuisopisto ordnad kurs i elementär klass inleds 23.9 kl. 18:00 och pågår till mitten av november. Kursplatsen är institutets nya byggnad i Främre Tölö. Kursen ordnas på onsdagar som närundervisning, men institutet erbjuder de anmälda möjligheten att följa kursen på distans. För de som kommer till närundervisningen erbjuder institutet vida undervisningsrum och vid behov även gratis ansiktsmask. Kursbroschyr och undervisningsplan hittas på Lahden Radioamatöörikerho ry:s, OH3AC; kurssidor. Anmälningar görs genom Aikuisopistos webbsidor på www.helao.fi. Kursens kod är ”1302011 Radioamatöörikurssi.”.
Radioamatörkurs i Lahtis
Lahden Radiomatöörikerho ry., OH3AC; ordnar tillsammans med MPK Lahtis en utbildningsplats för en kurs i elementär klass vid Lahtis Radiobackes Gamla Radiostation. Kursen börjar 20.10 och varar till början av december. Kursen hålls tisdagar kl. 18-21. Kursen ordnas som närundervisning, men genom anmälning finns möjligheten att följa undervisningen även på distans. Beroende på coronasituationen har deltagarmängden för närundervisningen begränsats till 30 personer, så att de säkerhetsavstånd som behövs kan uppnås i undervisningsutrymmet. Kursbroschyren och en undervisningsplan hittas på Lahden Radioamatöörikerho ry:s, OH3AC, webbsidor. Därifrån finns anvisningar för anmälan även till MPK:s utbildningskalender.
* OHDXF ry:s årsmöte *
OHDXF ry håller sitt stadeenliga årsmöte i Riihimäki på Hotelli Seurahuone 26.9 kl. 13.00. Adressen är Hämeenkatu 29, Riihimäki. Under mötet behandlas de ärenden som åläggs årsmötet i § 11 i föreningens stadgar. Därtil behandlas under mötet även ett förslag till stadgeändring som möjliggör deltagande på distans i föreningens möten. Under mötet finns kaffeservering. Välkomna önskar styrelsen.
* Öppen FM-tävling i radioorientering 2020 26.9 *
Finlands mästerskapstävling i radioorientering ordnas i Hanaböle träsk, Vanda lördagen 26.9 kl. 13.00. För ordnande av tävlingen ansvarar Juhani Lehtosaari, OH2MD. Evenemanget består av en 3.5 MHz tävling. Tävlingar: Traditionell 3,5 MHz, Rävar 1-5 och Målkrysset. Tävlingskategoerier: Kvinnor, Juniorer, Seniorer, Old Timers, Veteraner. Vinnarna i kategorierna belönas. Tävlingsavgift: 5 €. Anmälning t.o.m. 31.8. per e-post oh2jku (ät) sral.fi. I meddelandet vänligen meddela namn, födelseår och kontaktuppgifter. Mer uppgifter: ardf.fi. Välkomna!
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas All Asian DX Contest, Phone och SRAL:s grundtävling.
Nästa vecka tävlas NAC 432 MHz på tisdag och NAC 50 MHz på torsdag.
Nästa veckoslut tävlas WAE DX Contest, SSB.
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin blir läst från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen 13.9 klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.
Bulletinredaktör: Ronja Iso-Heiko
Översättning: Patrik Willför, OH6GDX
Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media