Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 31/2020, 26.9.2020

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

Denna bulletin blir läst från OH6A söndagen den 27.9 kl. 15.00 finsk tid på 3720 kHz.
INNEHÅLL
* Förbundets Höstdagar i Riihimäki 14.11 *
* Valen 2020 *
* Bestämmelsearbetsgruppen meddelar *
* Tidningen Radioamatööris byggtemanummer *
* De ungas POLAR-läger i oktober *
* En arrangör söks för sommarlägret under SRAL:s 100 års jubileumsår *
* Kansliet meddelar *
* Silent key  *
* SAC 2020 *
* Höstens radioamatörkurs i Lahtis *
* Kommunikationstrafikövning 20–21.11.2020 *
* Tävlingsnyheter *
* Nästa bulletin *
* Förbundets Höstdagar i Riihimäki 14.11 *
SRAL:s Höstdagar hålls i Riihimäki lördagen 14.11. Evenemanget ordnas av Riihimäen Kolmoset ry, OH3AD. Platsen är undantagsvis Hämeen ammattikorkeakoulus Riihimäen kampus på adressen Kaartokatu 2, Riihimäki.
I samband med Höstdagarna hålls förbundets stadgeenliga höstmöte.
Presentationerna denna gång fokuserar på olika plattformer för remotestationer och presentation av hur dessa förverkligas samt i de mystiska förkortningarna i fråga om nätet och routrar. Som vanligt även ett gratis lopptorg och varulotteri. Under evenemanget säljs kaffe, andra uppfriskare, lätt lunch och ifall vädret tillåter är även grillen varm.
Mer information kommer i följande nummer av Radioamatööri och på webbsidorna oh3ad.fi. Välkomna önskar OH3AD!
* Valen 2020 *
Under Finlands Radioamatörförbunds höstmöte 2020 väljs ordförande och två styrelsemelemmar för en tre års period. I tur att avgå är ordförande Tuomas Tauriala, OH3ERV samt styrelsemedlemmarna Mauno Hirvonen, OH7UE och Jari Kekki, OH2EXE.
Röstningssätten är elektronisk röstning och röstning som sker på plats på höstmötesplatsen.
OBS! För att en medlem ska kunna rösta elektroniskt, måste det i förbundets medlemsregister finnas en fungerande e-postadress och/eller mobiltelefonnummer. Du kan meddela dina uppgifter till SRAL senast 16.10 genom att använda den blankett som finns på webbsidorna eller genom att kontakta förbundets kansliet.
Alla Förbundets medlemmar har rätt att skriftligt begära valkommittén uppta medlemmens kandidat i kandidatförteckningen för valet. Förslagen till kandidater i valen ombeds sändas/levereras senast 2.10 kl. 14.00 till Finlands Radioamatörförbunds kansli på adressen: Finlands Radioamatörförbund, Valkommittén, Sekreterare Ronja Iso-Heiko, PB 44, 00441 HELSINGFORS. I det skriftliga förslaget ska nämnas kandidatens efternamn och bägge förnamn, och även inkludera kandidatens underteckning över att den går med på att kandidera.
Eftersom det i postgången upptäckts fördröjningar oberoende av förbundet, bes de som sänder kandidatförslagen som postbrev kontrollera att försändesen kommit fram till kansliet (gärna före torsdagen 1.10). Ifall kandidatförslaget inte kommit fram p.g.a. postgången tillåts att förslagen sänds per e-post. Kandidatförslaget kan naturligtvis även föras direkt till kansliet.
Ordförande- och styrelsevalskandidaterna kommer att publicera på förbundets webbsidor under valsidorna senast måndagen 5.10.
Kandidaterna kan sända sina presentationer som fritt formulerad text jämte en bild till tidningen Radioamatööri. Detta material ska sändas in senast 6.10.2020.
En valförteckning över de röstberättigade finns att ses hos sekreteraren för valkommittén under de tider kansliet är öppet från nästa vecka framåt. I förteckningen finns alla de personmedlemmar och klubbar, vars styrelse t.o.m. 26.9.2020 har godkänts som förbundets medlemmar och som betalat den senast förfallna medlemsavgiften i sin helhet.
* Bestämmelsearbetsgruppen meddelar *
ITU:s, dvs Internationella Telekommunikationsunuonens Radioanvisningar för år 2020 är publicerat. Radioanvisningarna är en internationell grund även för de frekvenser radioamatörerna använder. Den nu publicerade radioanvisningen inkluderar de ändringar Internationella Radiokonferensen 2019 fattade.
Ett engelskspråkigt fyrdelat verk finns att laddas ner från ITU:s webbsidor. Mer information och en länk till verket finns på förbundets webbsidor.
* Tidningen Radioamatööris byggtemanummer *
Radioamatööri-lehden joulukuun numero (7-8/2020) on rakenteluteemanumero. Rakentelun kohde voi olla joko itse suunniteltu ja toteutettu tai rakennussarjasta koottu radio tai oheislaite. Samoin se voi olla valmiin laitteen, esimerkiksi perinneradion, korjaus tai entisöinti. Pääasia on, että kolvin on joutunut lämmittämään. Jos siis arvelet, että rakenteluprojektisi saattaa kiinnostaa muitakin, kirjoita siitä artikkeli RA-lehteen. Joulukuun kaksoisnumeron aineistopäivä on 5.11.2020. Lähetä artikkelisi tähän mennessä lehteen mieluiten sähköpostitse osoitteeseen ra-lehti ät sral.fi. Lisätietoja ja apuja löytyy samasta osoitteesta.
* De ungas POLAR-läger i oktober *
SRAL:s ungdomsteam ordnar de ungas POLAR-läger i Leirisalo 16-18.10.2020. Lägerprogrammet fastställs närmare evenemanget, så det kan ännu påverkas genom ungdomsenkäten. Ungdomsenkäten och lägrets tilläggsinformation hittas från adressen sral.fi/nuoriso.
* En arrangör söks för sommarlägret under SRAL:s 100 års jubileumsår *
Finlands Radioamatörförbund fyller 100 år nästa år och ett av jubileumsårets huvudevenemang är sommarlägret. En arrangerande instans söks nu för evenemanget. Är din klubb intresserad i att ordna sommarlägret under jubileumsåret? Ansökningarna om rätten att arrangera lägret begärs sändas till förbundets kansli. Ansökningar tas emot fram till 15.10.2020.
* Kansliet meddelar *
Det har uppdagats att postgången till förbundet av oberoende till förbundet beroende orsaker blivit fördröjda. Ifall du har skickat brevpost till kansliet under de senaste veckorna, tar du väl vänligen kontakt med kansliet för att kontrollera att din postförsändelse är mottagande.
* Silent key  *
Kansliet har nåtts av budet att våra amatörbröder Kalevi Kaipainen OH3NH, Bertel Österlund OH2GM och Manfred Salzwedel DK4ZC har gått bort. Vi hedrar Kalevis, Bertels och Manfreds minne med en stunds tystnad.
* SAC 2020 10-11.10 *
SAC genomförs likt tidigare med mentaliteten man ur huse, två från de bästa och kvinnorna som de hårdaste. Norden tar en kamp på radiovågorna 10-11.10 på phone. P.g.a. coronan möjligt att köra multi/multi kategorin i stil med distansoperation såsom i IARU HQ, dvs. stationerna kan vara var som helst, dock inom samma DXCC land. I år har de separata assisted-kategorierna tagits bort, istället är clustrar och andra hjälpmedel nu tillåtna i alla kategorier.
SAC reglerna och annan information hittas på webbsidan SACTEST.NET. Den redan genomgångna CW-delens resultat hittas nu på sactest sidorna.
Välkomna med!
* Höstens radioamatörkurs i Lahtis *
Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC; ordnar tillsammans med MPK Lahtis en utbildningsplats för en kurs i elementär klass vid Lahtis Radiobackes Gamla Radiostation. Kursen börjar 20.10 och varar till början av december. Kursen hålls tisdagar kl. 18-21. Kursen ordnas som närundervisning, men genom anmälning finns möjligheten att följa undervisningen även på distans. Beroende på coronasituationen har deltagarmängden för närundervisningen begränsats till 30 personer, så att de säkerhetsavstånd som behövs kan uppnås i undervisningsutrymmet. Kursbroschyren och en undervisningsplan hittas på Lahden Radioamatöörikerho ry:s, OH3AC, webbsidor. Därifrån finns anvisningar för anmälan även till MPK:s utbildningskalender.
* Kommunikationstrafikövning 20–21.11.2020 *
Pohjois-Karjalan radiokerho OH7AB ordnar en nationell kommunikationstrafikövning 20-21.11.2020 med stöd av MPK Savo-Karjala Joensuu utbildningsenhet. I övningen trafikeras det från landskapet Norra Karelen i ett täckande meddelande- och talnätverk både på HF- och VHF-frekvenser (tal och data) till olika håll av Finland. Ifall du kommer till ledarstationen, lärs du installation och användning av digitala program.
Anmälan till övningen via MPK:s webbsidor före 22.10.2020.
Du kan även anmäla dig som distansstation utan att anmäla dig till MPK:s kurs. I detta fall deltar du i övningen som privatperson och lyder t.ex. inte under MPK:s försäkringsskydd. Anmälningar till Tommi (tommi(punkt)holopainen(at)gmail(punkt)com) t.o.m. 22.10 (meddela ditt namn, anrop, deltagarplats, telefonnummer och e-postadress i ditt meddelande).
Mer information från MPK:s webbsidor och från Tommi, OH7JJT. Välkomna till övningen!
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas CQ WW DX Contest, RTTY.
Nästa vecka på torsdag tävlas NAC 10 m.
Nästa veckoslut tävlas SRAL:s Grundtävling and Oceania DX Contest, Phone.
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin blir läst från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen 4.10 klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.
Bulletinredaktör: Ronja Iso-Heiko
Översättning: Patrik Willför, OH6GDX
Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media