Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 32/2020, 4.10.2020

Bulletiinitaajuudet ovat 3685 kHz ja 7070 kHz.
Bulletiinitaajuudet.

Denna bulletin blir läst från OH6A söndagen den 5.10 kl. 15.00 finsk tid på 3720 kHz. Bulletiini luetaan Turusta tunnuksella OH1T.
INNEHÅLL
* Förbundets Höstdagar i Riihimäki 14.11 *
* Valen 2020 *
* Bestämmelsearbetsgruppen meddelar *
* NRAU 85 år *
* Tidningen Radioamatööris byggtemanummer *
* De ungas POLAR-läger inhiberas *
* En arrangör söks för sommarlägret under SRAL:s 100 års jubileumsår *
* Kansliet meddelar *
* SAC 2020 10.-11.10 *
* Höstens radioamatörkurs i Lahtis *
* ITE-evenemang 31.10  *
* Kommunikationstrafikövning 20–21.11.2020 *
* Klubbarna meddelar *
* Tävlingsnyheter *
* Nästa bulletin *
* Förbundets Höstdagar i Riihimäki 14.11 *SRAL:s Höstdagar hålls i Riihimäki lördagen 14.11. Evenemanget ordnas av Riihimäen Kolmoset ry, OH3AD. Platsen är undantagsvis Hämeen ammattikorkeakoulus Riihimäen kampus på adressen Kaartokatu 2, Riihimäki.
I samband med Höstdagarna hålls förbundets stadgeenliga höstmöte.
Presentationerna denna gång fokuserar på olika plattformer för remotestationer och presentation av hur dessa förverkligas samt i de mystiska förkortningarna i fråga om nätet och routrar. Som vanligt även ett gratis lopptorg och varulotteri. Under evenemanget säljs kaffe, andra uppfriskare, lätt lunch och ifall vädret tillåter är även grillen varm.
Mer information kommer i följande nummer av Radioamatööri och på webbsidorna oh3ad.fi. Välkomna önskar OH3AD!
* Valen 2020 *
Under Finlands Radioamatörförbunds höstmöte 2020 väljs ordförande och två styrelsemedlemmar för en period på tre år. Röstningssätten är elektronisk röstning och röstning på höstmötesplatsen i Riihimäki. Elektronisk röstning kräver att medlemmen har en fungerande e-postadress och/eller mobiltelefonnummer i medlemsregistret. Dessa kan meddelas till förbundets kansli senast 16.10 genom att använda den blankett som finns på förbundets webbsidor eller genom att kontakta förbundets kansli.
Kandidatnomineringen har nu avslutats. Ordförande- och styrelsevalskandidaterna kommer att publiceras på förbundets webbsidor efter valkommitténs möte måndagen 5.10.
* Bestämmelsearbetsgruppen meddelar *
Situationsuppdatering ifråga om radioamatörtrafiken på 23cm och satellitnavigering utifrån CEPT sammanpassningsundersökningar
CEPT ECC höll möte i september. Under mötet representerades radioamatörerna av Internationella Radioamatörunionen IARU. Mötet inkluderade huruvida satellitnavigering och radioamatörtrafik passar in på samma frekvensområde i fråga om t.ex. modeller för hur signaler propagerar och nuvarande användning av frekvensområdet utifrån kontributionerna i ECC-rapportutkastet. Arbetet framskrider under följande möte. En länk till ECC-rapportutkastet hittas på förbundets webbsidor.
* NRAU 85 år*
Nordens radioamatörförbunds samarbetsorganisation NRAU firar i år sitt 85 års jubileum. Organisationen inrättades för att främja de gemensamma målen för de nordiska förbunden i fråga om radioamatörverksamheten. I NRAU-mötet i år diskuterades och gjordes överenskommelser om bl.a. följande ärenden:
Radioamatörernas möjligheter att läsa de andra nordiska förbundens medlemstidningar i elektronisk form fortsätter.
Henning OZ2I fungerar som ny ledare för SAC Contest Committee efter Ingemar SM5AJV.
Diskussion fördes även om ett radioamatörtillstånd på ”entry class” nivå, onlineutbildning och radioamatörprov.
Under den kommande 3 årsperioden leds NRAU av Norges förbund NRRL.
NRAU:s förnyade webbsidor hittas på adressen nrau.net.
* Tidningen Radioamatööris byggtemanummer *
Decembernumret av tidningen Radioamatööri har byggtema. Föremålet för byggande kan vara antingen självplanerat och förverkligat eller en radio eller radiotillbehör från en byggsats. Likaså kan det vara reparation eller restaurering av en färdig apparat, t.ex. traditionsradio. Huvudsaken är att kolven har varit varm.
Ifall du alltså misstänkter att ditt byggprojekt även kunde intressera andra, skriv en artikel om det i tidningen Radioamatööri och sänd den t.o.m. 5.11 till adressen ra-ehti är sral.fi. Mer information och hjälp hittas från samma adress.
* De ungas POLAR-läger inhiberas *
Tyvärr blir POLAR-lägret inhiberat p.g.a. de allmänna omständigheterna. I stället för lägret ordnas under lördagen ersättande program via en Zoomträff. Programmet består bl.a. av JOTA-JOTI-program, scheds och en lekfull ungdomstävling, där stationens storlek inte spelar någon roll. Reservera alltså 17.10 i kalendern. Mer information om dagens program och förlopp kommer senare i ungdomsdelen av förbundets webbsidor.
* En arrangör söks för sommarlägret under SRAL:s 100 års jubileumsår *
Finlands Radioamatörförbund fyller 100 år nästa år och ett av jubileumsårets huvudevenemang är sommarlägret. En arrangerande instans söks nu för evenemanget. Är din klubb intresserad i att ordna sommarlägret under jubileumsåret? Ansökningarna om rätten att arrangera lägret begärs sändas till förbundets kansli. Ansökningar tas emot fram till 15.10.2020.
* Kansliet meddelar *
Kansliets betjäningstider ändras fr.o.m. början av oktober.
Förbundets kansli är öppet för besökare under tisdagar och torsdagar kl. 12.00-16.00. Ifall du önskar besöka kansliet under andra tider, går det att komma överens om besöktid enligt önskan t.ex. under förmiddagar. Kontakta bara kansliet på förhand.
Förbundets telefonservice är öppen tisdagar och torsdagar kl. 12.00-16.00, onsdagar kl. 12.00-18.00 och fredagar kl. 10.00-14.00. Du kommer väl ihåg att du ifall du önskar kan lämna ringbud i telefonsvararen.
Kansliet nås per e-post på adressen toimisto ät sral.fi.
OBS! Det har uppdagats att postgången till förbundet av oberoende till förbundet beroende orsaker blivit fördröjda. Ifall du har skickat brevpost till kansliet under de senaste veckorna, tar du väl vänligen kontakt med kansliet för att kontrollera att din postförsändelse är mottagande.
* SAC 2020 10-11.10 *
SAC genomförs likt tidigare med mentaliteten man ur huse, två från de bästa och kvinnorna som de hårdaste. Norden tar en kamp på radiovågorna 10-11.10 på phone. SAC reglerna och annan information hittas på webbsidan SACTEST.NET. Den redan genomgångna CW-delens resultat hittas nu på sactest sidorna.
Välkomna med!
* Höstens radioamatörkurs i Lahtis *
Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC; ordnar tillsammans med MPK Lahtis en utbildningsplats för en kurs i elementär klass vid Lahtis Radiobackes Gamla Radiostation. Kursen börjar 20.10 och varar till början av december. Kursen hålls tisdagar kl. 18-21. Kursen ordnas som närundervisning, men genom anmälning finns möjligheten att följa undervisningen även på distans. Beroende på coronasituationen har deltagarmängden för närundervisningen begränsats till 30 personer, så att de säkerhetsavstånd som behövs kan uppnås i undervisningsutrymmet. Kursbroschyren och en undervisningsplan hittas på Lahden Radioamatöörikerho ry:s, OH3AC, webbsidor. Därifrån finns anvisningar för anmälan även till MPK:s utbildningskalender.
* ITE-evenemang 31.10 *
Årets sista aktivitetsevenemang för ITE-stationer hålls lörsdagen 31.10.2020. CW-delen kl. 10-12 (finsk tid) och phonedelen klockan 12-15 finsk tid. Som anrop det egna anropet /i och rapport RST. Frekvensområdet 3500-3700 kHz. Korta rapporter över evenemanget jämte bilde kan sändas till Kari på oh1uh ät sral.fi. Dessa publiceras senare på förbundets webbsidor. Alla med i det lekfulla Field Day evenemanget från t.ex naturen ifall vädret tillåter!
* Kommunikationstrafikövning 20–21.11.2020 *
Pohjois-Karjalan radiokerho OH7AB ordnar en nationell kommunikationstrafikövning 20-21.11.2020 med stöd av MPK Savo-Karjala Joensuu utbildningsenhet. I övningen trafikeras det från landskapet Norra Karelen i ett täckande meddelande- och talnätverk både på HF- och VHF-frekvenser (tal och data) till olika håll av Finland. Ifall du kommer till ledarstationen, lärs du installation och användning av digitala program.
Anmälan till övningen via MPK:s webbsidor före 22.10.2020. Du kan även anmäla dig som distansstation utan att anmäla dig till MPK:s kurs. I detta fall deltar du i övningen som privatperson och lyder t.ex. inte under MPK:s försäkringsskydd. Anmälningar till Tommi (tommi(punkt)holopainen(at)gmail(punkt)com) t.o.m. 22.10 (meddela ditt namn, anrop, deltagarplats, telefonnummer och e-postadress i ditt meddelande).
Mer information från MPK:s webbsidor och från Tommi, OH7JJT.
Välkomna till övningen!
* Klubbarna meddelar *
OH6AG:s möteskallelse
CQ-klubben rf – CQ-kerho håller sammanslaget vår- och höstmöte torsdagen 8.10 kl. 19:00 i kabinettet i Kållbyvägens ABC-station. Stadgeenliga ärenden enligt den postade agendan. Klubben bjuder på kaffe/te med dopp, som njuts utanför kabinettet före mötet hålls. Användningen av mun- och nässkydd rekommenderas under mötet. Välkomna!
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas SRAL:s grundtävling och Oceania DX Contest, Phone.
Nästa vecka tävlas NAC 144 MHz på tisdag och NAC 50 MHz på torsdag.
Nästa veckoslut tävlas SAC SSB, Makrothen RTTY Contest och Oceania DX Contest, CW.
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin blir läst från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 4.10 klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.
Bulletinredaktör: Ronja Iso-Heiko
Översättning: Patrik Willför, OH6GDX
Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media