Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 36/2020, 7.11.2020

Bulletiinitaajuudet ovat 3685 kHz ja 7070 kHz.
Bulletiinitaajuudet.

Denna bulletin blir läst från OH6A 8.11 kl. 15.00 finsk tid på 3720 kHz +-QRM.
INNEHÅLL
* Valen 2020 – elektronisk röstning pågår *
* Förbundets Höstdagar i Riihimäki nästa lördag 14.11 *
* Kallelse till Förbundets höstmöte *
* Bestämmelsekommittén meddelar *
* Kansliet meddelar *
* Silent key *
* Tävlingsnyheter *
* Nästa bulletin *
* Valen 2020 – elektronisk röstning pågår *
Under Finlands Radioamatörförbunds höstmöte 2020 väljs en ordförande för en två års period och två styrelsemedlemmar för en tre års period.
De som kandiderar till att bli Förbundets styrelseordförande är:
(Kandidatnummer) 2. Jari Jussila, OH2BU
(Kandidatnummer) 3. Jorma Saloranta, OH2KI
De som kandiderar till att bli styrelsemedlemmar i Förbundet är:
(Kandidatnummer) 4. Dimitrios Doukas, OH2DD
(Kandidatnummer) 5. Jari Kekki, OH2EXE
(Kandidatnummer) 6. Veli-Matti Pappinen, OH7JEV
Röstningssätten är elektronisk röstning och röstning på höstmötesplatsen. Elektronisk omröstning pågår i denna stund och avslutas inkommande onsdag 11.11 kl. 16.00. Röstningen nås genom webbsidorna för elektroniska val sahkoinenvaali.fi/SRAL/ eller via förbundets valsidor dvs. via adressen sral.fi/vaalit.
I den elektroniska röstningen kan alla röstberättigade medlemmar och klubbar delta.
I den elektroniska identifierar medlemmen sig med den e-postadress eller mobiltelefonnummer som har varit antecknad för respektive medlem i medlemsuppgifterna 16.10.2020. I huvudsak sker röstningen med egenanropsadressen.
Ifall det finns oklarheter om vilka uppgifter man kommer åt att rösta med, kan uppgifterna kontrolleras genom att ta kontakt med förbundets kansli antingen per e-post toimisto ät sral.fi eller per telefon (09) 562 5973.
Röstningsanvisningar jämte bilder finns på förbundets webbsidor och från senaste numret av tidningen radioamatööri.
Mer information om valen, kandidatpresentationer och understödande skrivelser hittas på förbundets valsidor.
* Förbundets Höstdagar i Riihimäki nästa lördag 14.11 *
Förbundets Höstdagar hålls i Riihimäki nästa lördag 14.11 kl. 9-16 på adressen Eteläinen koulu, Lopentie 11. Evenemanget ordnas av Riihimäen Kolmoset ry, OH3AD.
I fråga om presentationerna fokuseras denna gång på remotestationernas olika plattformar och presentation av olika sätt att förverkliga remotestationer samt de mystiska förkortningarna i fråga om nätet och routrarna. Enligt gammal bekant kutym även varulotteri. Inget lopptorg ordnas detta år. I evenemanget finns en kantin och ifall vädret tillåter är även grillen varm.
OBS! Förutom de övriga coronarekommendationerna är det masktvång under evenemanget.
Deltagaravgifter: Vuxna 10 €, par/familjer 15 €, under 18 åriga avgiftsfritt.
Mer information hittas från senaste numret av tidningen Radioamatööri och på webbsidorna oh3ad.fi.
Välkomna önskar OH3AD!
Med anledning av de snabba omväxlingarna i fråga om coronavirussituationen uppmanas medlemmarna följa förbundets informering i fråga om arrangemanget av Höstdagarna.
* Kallelse till Förbundets höstmöte *
Finlands Radioamatörförbund rf kallas sina medlemmar till stadgeenligt höstmöte lördagen 14.11 med start kl. 16. Höstmötesplatsens adress är Eteläinen koulu, Lopentie 11, Riihimäki. OBS! Mötesplatsen har ändrats från det som tidigare meddelades i tidningen Radioamatööri p.g.a. coronavirussituationens begränsningar för mötesplatsens uthyrare.
Under mötet behandlas de stadgeenliga ärendena, de ärenden som hörde till agendan för det av coronaviruspandemin inhiberade vårmötet samt medlemsmotionerna. Mötesmaterialet finns att läsas på förbundets webbsidor på adressen sral.fi/syyskokous2020
På grund av den rikliga mängden ärenden under mötet är det önskvärt att medlemmarna stiftar bekantskap med materialet på förhand. Det rekommenderas även att det elektroniska materialet i mån av möjlighet även används under själva mötet.
Anmälningarna till mötet börjar kl. 15 på mötesplatsen.
Under mötet innehas rösträtt av de av Förbundets medlemmar, som under pågående år betalat sin medlemsavgift i sin helhet.
Välkomna!
Styrelsen för Finlands Radioamatörförbund rf
* Bestämmelsekommittén meddelar *
Förbundet har givit ett utlåtande i fråga om Transport- och kommunikationsverkets radiofrekvensutkast 4 AA/2021M för år 2021. I sitt utlåtande framför Förbundet att Transport- och kommunikationsverket skulle uppgöra en kommuniké, där verket berättar om de standarder som tillämpas vid beräknandet av fältstyrkor och ger modellexempel. Därtill framför Förbundet att det i kommunikén skulle finnas positionsuppgifter för de frekvensområden för analog television som används i Finlands närområden eller internatinella frekvensreservationer för sändande av analog television i Ryska federationen på detta frekvensområde, så att eventuella störningssituationen så gott det går kunde undvikas på förhand. Mer information och utlåtandet finns att läsas på förbundets webbsidor.
* Kansliet meddelar *
Du kommer väl ihåg att beställa eFaktura för kommande medlemsavgifter
Mer information om beställande av eFaktura hittas hittas från den egna banken. Om du behöver uppgifter om årets medlemsfakturor för registrering av eFakturor, kan uppgifterna begäras från kansliet.
* Silent key *
Kansliet har nåtts av budet att vår amatörbroder Joachim ”Jeppe” Paganus, OH2KXH lämnat oss. Vi hedrar Jeppes minne med en stunds tystnad.
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas Ukrainian DX Contest.
Nästa vecka tävlas NAC 432 MHz på tisdag och NAC 50 MHz på torsdag.
Nästa veckoslut tävlas WAE DX Contest, RTTY, JIDX Phone Contest och OK/OM DX Contest, CW.
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin blir läst från OH6A om en vecka, söndagen 15.11 kl. 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.
Bulletinredaktör: Ronja Iso-Heiko
Översättning: Patrik Willför, OH6GDX

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media