Finlands Radioamatörförbund kanslibulletin 35/2020, 24.10.2020

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

Denna bulletin blir läst från OH6A i Vasa på söndag 25.10 kl. 15.00 finsk tid på 3720 kHz.
INNEHÅLL
* Valen 2020 – elektronisk omröstning börjar nästa vecka *
* Förbundets Höstdagar i Riihimäki 14.11 *
* IARU Region 1 generalförsamling hölls förra veckan *
* Kansliet meddelar *
* Silent key *
* Finland tog hem SAC 2020 *
* Fredagens 160 m aktivitetskväll 30.10 *
* ITE-evenemang 31.10  *
* Femmornas höstkamp 1.11 *
* Tävlingsnyheter *
* Nästa bulletin *
* Valen 2020 – elektronisk omröstning börjar nästa vecka *
Under Finlands Radioamatörförbunds höstmöte 2020 väljs en ordförande för en två års period och två styrelsemedlemmar för en tre års period.
De som kandiderar till att bli Förbundets styrelseordförande är:
(Kandidatnummer) 2. Jari Jussila, OH2BU
(Kandidatnummer) 3. Jorma Saloranta, OH2KI
De som kandiderar till att bli styrelsemedlemmar i Förbundet är:
(Kandidatnummer) 4. Dimitrios Doukas, OH2DD
(Kandidatnummer) 5. Jari Kekki, OH2EXE
(Kandidatnummer) 6. Veli-Matti Pappinen, OH7JEV
Röstningssätten är elektronisk röstning och röstning på höstmötesplatsen o Riihimäki. Elektronisk omröstning inleds nästa veckas 29.10 kl. 16.00 och avslutas 11.11 kl. 16.00. Röstningen nås genom förbundets valsidor dvs. via adressen sral.fi/vaalit.
I den elektroniska röstningen kan alla röstberättigade medlemmar delta, dvs. personer som styrelsen t.o.m. 26.9.2020 godkänt som medlemmar i förbundet och som har betalat sin senast förfallna medlemsavgift i sin helhet. Rösträtten är personlig. Även klubbarna kan rösta med elektronisk röstning.
I den elektroniska identifierar medlemmen sig med den e-postadress eller mobiltelefonnummer som är antecknad för respektive medlem i medlemsuppgifterna 16.10.2020. Enligt önskan har uppgifterna kunnat uppdateras under sommaren och början av hösten 2020. Ifall medlemmen inte har uppdaterat sina kontaktuppgifter sker röstningen i huvudsak med egenanropsadressen.
Ifall det finns oklarheter om vilken e-postadress eller telefonnummer som antecknats i medlemsregistret, uppgifterna kan kontrolleras genom att ta kontakt med förbundets kansli.
Mer information om valen, kandidatpresentationer och understödande texter hittas på förbundets valsidor under sral.fi/vaalit. Understödande texter kan fortfarande sändas per e-post till adressen toimisto är sral.fi. Från ifrågavarande sidor och från tidningen Radioamatööri som utkommer inkommande vecka hittas även detaljerade röstningsanvisningar.
* Förbundets Höstdagar i Riihimäki 14.11 *
SRAL:s Höstdagar hålls i Riihimäki lördagen 14.11. Evenemanget ordnas av Riihimäen Kolmoset ry, OH3AD. I samband med höstdagarna hålls förbundets stadgeenliga höstmöte.
Den tidigare meddelade platsen finns inte längre till förfogande med anledning av de begränsningar som förorsakats av coronavirussituationen för hyresvärden. Förhandlingarna om en ny plats pågår och om ärendet meddelas mera i ett senare skede. På grund av den snabbt ändrande coronavirussituationen uppmanas medlemmarna att följa förbundets meddelnden i fråga om arrangemanget av Höstdagarna.
* IARU Region 1 generalförsamling hölls förra veckan *
IARU R1 generalförsamlingen ordnas med tre års intervaller och höls virtuellt 11-16.10. Finlands representanter och av SRAL utnämnda delegater var Markku OH2BQZ, Jussi OH5LK, Marko OH8WM och Kati OH2FKX.
Mötet hade delats upp i två delar med anledning av coronaepidemin. Det virtuella mötet som nu ordnades behandlade kommittéernas ärenden och därtill fattades beslut om rekommendationer. Även IARU R1 funktionärernas rapporter behandlades. Den senare delen av mötet hålls nästa år i Novi Sad, Serbien och det mötet torde fokusera på framtida ärenden i fråga om radioamatörverksamheten.
De rekommendationer mötet resulterade i finns att läsas på förbundets webbsidor.
* Kansliet meddelar *
Du kommer väl ihåg att beställa eFaktura för kommande medlemsavgifter
Mer information om beställande av eFaktura hittas hittas från den egna banken. Om du behöver uppgifter om årets medlemsfakturor för registrering av eFakturor, kan uppgifterna begäras från kansliet.
* Silent key *
Kansliet har nåtts av budet att vår amatörbroder Tarmo Mustonen OH9OP gått bort. Vi hedrar Tarmos minne med en stunds tystnad.
* Finland tog hem SAC 2020 *
Vi Finländare har rätt att vara storlta, eftersom vi som radioamatörer är en större kraft än vad vi är i mängd. Finland vann Sverige i SAC-landskampen med 30 miljoner poäng mot Sveriges 20 miljoner poäng. Deltagarmängden i Finland var aningen högre, dvs. 188 mot 177, men resultatnivån från Finland är synnerligen stor – exempelvis bland de tio bästa i Norden på SSB, var nio finländare.
Gratulationer till allihop och i synnerhet Nordens segrare: CW Niko OH2GEK; SSB Toivo ES2RR7OH7RR; multi-single OH0Z och OH2BAH; multi-multi OH1F och OH5Z.
* Fredagens 160 m aktivitetskväll 30.10 *
160m aktivitetskvällen 30.10 sköts värdinneskapet av Anne OH2YL och Jaana OH6AX. Denna aktivitet sker enbart på CW och med anropet OH4O. Anne och Jaana fick bägge sina radioamatörtillstånd år 1990 så de jubilerar samtidigt sina 30 år som radioamatörer. Frekvensen är den bekant 1847, som bes lämnas enbart för detta syfte. Kommentarer och fria diskussioner kan hållas på SSB men välj en frekvens som är tillräckligt långt ifrån för att undvika störningar.
Vi uppmuntar nu alla delta, även långsamma telegrafister beaktas. Turerna är fördelade i 2 timmars snuttar, i tur och ordning telegraferar bägge ladyn. CW är ett kärt barn för bägge damer, så på grund av denna orsak ordnas aktivitetskvällen på detta sätt denna gång. Alla med för att telegrafera!
* ITE-evenemang 31.10 *
Årets sista aktivitetsevenemang för ITE-stationer hålls lörsdagen 31.10.2020. CW-delen kl. 10-12 (finsk tid) och phonedelen klockan 12-15 finsk tid. Som anrop det egna anropet /i och rapport RST. Frekvensområdet 3500-3700 kHz. Korta rapporter över evenemanget jämte bilder kan sändas till Kari på oh1uh ät sral.fi.
Alla med i det lekfulla Field Day evenemanget från t.ex naturen ifall vädret tillåter!
* Femmornas höstkamp 1.11 *
Femmornas höstkamp hålls söndagen 1.11. Tävlingen ordnas av Saimaan Viitoset, OH5AB. Regler och ytterligare information i nästa nummer av tidningen Radioamatööri samt på förbundets webbsidor.
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas CQ Worldwide DX Contest, SSB.
Nästa vecka tävlas NAC 2,3 GHz på tisdag.
Nästa veckoslut tävlas Viitosten Syysottelu och SRAL:s Grundtävling.
Därpå följande vecka tävlas NAC 144 MHz på tisdg och NAC 10 m på torsdag.
Därpå följande veckoslut tävlas Ukrainian DX Contest.
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin blir läst från OH6A i Vasa om två veckor, söndagen den 8.11 klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.
Bulletinredaktör: Ronja Iso-Heiko
Översättning: Patrik Willför, OH6GDX

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media