Finlands Radioamatörförbund kanslibulletin 33/2020, 10.10.2020

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

Denna bulletin blir läst från OH6A i Vasa på söndag 11.10 kl. 15.00 finsk tid kl. 15.00.
INNEHÅLL
* Förbundets Höstdagar i Riihimäki 14.11 *
* Valen 2020 *
* Ersättande program för de ungas POLAR-läger 17.10 *
* En arrangör söks för sommarlägret under SRAL:s 100 års jubileumsår *
* Tidningen Radioamatööris byggtemanummer *
* Kansliet meddelar *
* SAC 2020 10-11.10 *
* ITE-evenemang 31.10 *
* Kommunikationstrafikövning 20–21.11 *
* Höstens radioamatörkurs i Lahtis *
* Tävlingsnyheter *
* Nästa bulletin *
 
* Förbundets Höstdagar i Riihimäki 14.11 *
SRAL:s Höstdagar hålls i Riihimäki lördagen 14.11. Evenemanget ordnas av Riihimäen Kolmoset ry, OH3AD. Platsen är undantagsvis Hämeen ammattikorkeakoulus Riihimäen kampus på adressen Kaartokatu 2, Riihimäki.
I samband med Höstdagarna hålls förbundets stadgeenliga höstmöte.
Presentationerna denna gång fokuserar på olika plattformer för remotestationer och presentation av hur dessa förverkligas samt i de mystiska förkortningarna i fråga om nätet och routrar. Som vanligt även ett gratis lopptorg och varulotteri. Under evenemanget säljs kaffe, andra uppfriskare, lätt lunch och ifall vädret tillåter är även grillen varm.
Mer information kommer i följande nummer av Radioamatööri och på webbsidorna oh3ad.fi. Välkomna önskar OH3AD!
 
* Valen 2020 *
Under Finlands Radioamatörförbunds höstmöte 2020 väljs en ordförande för en två års period och två styrelsemedlemmar för en tre års period.
De som kandiderar till att bli Förbundets styrelseordförande är:
2. Jari Jussila, OH2BU
3. Jorma Saloranta, OH2KI
De som kandiderar till att bli styrelsemedlemmar i Förbundet är:
4. Dimitrios Doukas, OH2DD
5. Jari Kekki, OH2EXE
6. Veli-Matti Pappinen, OH7JEV
Röstningssätten är elektronisk röstning och röstning på höstmötesplatsen. Elektronisk omröstning inleds 29.10 och avslutas 11.11. Anvisningarna till den elektroniska omröstningen kommer att publiceras i nästa nummer av tidningen Radioamatööri och på förbundets valsidor.
OBS! Elektronisk omröstning kräver att medlemmarna har en fungerande e-postadress och/eller mobiltelefonnummer i medlemsregistret. Uppgifterna kan meddelas till förbundets kansli senast nästaveckas fredag 16.10 genom att använda blanketten på förbundets webbsidor eller genom att kontakta förbundets kansli. Ifall du är osäker på uppgifterna, kan dessa kontrolleras från kansliet.
Mer information om valen, kandidatpresentationer och understödande texter hittas på förbundets valsidor under sral.fi/vaalit. Understödande texter kan sändas per e-post till adressen toimisto är sral.fi.
 
* Ersättande program för de ungas POLAR-läger 17.10 *
Tyvärr blir POLAR-lägret inhiberat p.g.a. de allmänna omständigheterna. I stället för lägret ordnas nästa lördag 17.10 ersättande program via en Zoomträff. Programmet består bl.a. av JOTA-JOTI-program, scheds och en lekfull ungdomstävling, där stationens storlek inte spelar någon roll. Mer information finns i ungdomsdelen av förbundets webbsidor.
 
* En arrangör söks för sommarlägret under SRAL:s 100 års jubileumsår *
Finlands Radioamatörförbund fyller 100 år nästa år och ett av jubileumsårets huvudevenemang är sommarlägret. En arrangerande instans söks nu för evenemanget. Är din klubb intresserad i att ordna sommarlägret under jubileumsåret? Ansökningarna om rätten att arrangera lägret begärs sändas till förbundets kansli. Ansökningar tas emot fram till 15.10.2020.
 
* Tidningen Radioamatööris byggtemanummer *
Decembernumret av tidningen Radioamatööri har byggtema, och artiklar om byggprojekt önskas till detta. Artiklarna ska sändas in t.o.m. 5.11 till adressen ra-ehti är sral.fi. Mer information och hjälp fås från samma adress.
 
* Kansliet meddelar *
Kansliets betjäningstider ändras fr.o.m. början av oktober.
Förbundets kansli är öppet för besökare under tisdagar och torsdagar kl. 12.00-16.00. Ifall du önskar besöka kansliet under andra tider, går det att komma överens om besöktid enligt önskan t.ex. under förmiddagar. Kontakta bara kansliet på förhand.
Förbundets telefonservice är öppen tisdagar och torsdagar kl. 12.00-16.00, onsdagar kl. 12.00-18.00 och fredagar kl. 10.00-14.00. Du kommer väl ihåg att du ifall du önskar kan lämna ringbud i telefonsvararen.
 
* SAC 2020 10-11.10 *
SAC genomförs likt tidigare med mentaliteten man ur huse, två från de bästa och kvinnorna som de hårdaste. Norden tar en kamp på radiovågorna 10-11.10 på phone. SAC reglerna och annan information hittas på webbsidan SACTEST.NET. Den redan genomgångna CW-delens resultat hittas nu på sactest sidorna.
Välkomna med!
 
* ITE-evenemang 31.10 *
Årets sista aktivitetsevenemang för ITE-stationer hålls lörsdagen 31.10.2020. CW-delen kl. 10-12 (finsk tid) och phonedelen klockan 12-15 finsk tid. Som anrop det egna anropet /i och rapport RST. Frekvensområdet 3500-3700 kHz. Korta rapporter över evenemanget jämte bilde kan sändas till Kari på oh1uh ät sral.fi. Alla med i det lekfulla Field Day evenemanget från t.ex naturen ifall vädret tillåter!
 
* Kommunikationstrafikövning 20–21.11.2020 *
Pohjois-Karjalan radiokerho OH7AB ordnar en nationell kommunikationstrafikövning 20-21.11.2020 med stöd av MPK Savo-Karjala Joensuu utbildningsenhet. I övningen trafikeras det från landskapet Norra Karelen i ett täckande meddelande- och talnätverk både på HF- och VHF-frekvenser (tal och data) till olika håll av Finland. Ifall du kommer till ledarstationen, lärs du installation och användning av digitala program.
Anmälan till övningen via MPK:s webbsidor före 22.10.2020. Du kan även anmäla dig som distansstation utan att anmäla dig till MPK:s kurs. I detta fall deltar du i övningen som privatperson och lyder t.ex. inte under MPK:s försäkringsskydd. Anmälningar till Tommi (tommi(punkt)holopainen(at)gmail(punkt)com) t.o.m. 22.10 (meddela ditt namn, anrop, deltagarplats, telefonnummer och e-postadress i ditt meddelande).
Mer information från MPK:s webbsidor och från Tommi, OH7JJT.
Välkomna till övningen!
 
* Höstens radioamatörkurs i Lahtis *
Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC; ordnar tillsammans med MPK Lahtis en utbildningsplats för en kurs i elementär klass vid Lahtis Radiobackes Gamla Radiostation. Kursen börjar 20.10 och varar till början av december. Kursen hålls tisdagar kl. 18-21. Kursen ordnas som närundervisning, men genom anmälning finns möjligheten att följa undervisningen även på distans. Beroende på coronasituationen har deltagarmängden för närundervisningen begränsats till 30 personer, så att de säkerhetsavstånd som behövs kan uppnås i undervisningsutrymmet. Kursbroschyren och en undervisningsplan hittas på Lahden Radioamatöörikerho ry:s, OH3AC, webbsidor. Därifrån finns anvisningar för anmälan även till MPK:s utbildningskalender.
 
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas SAC SSB, Makrothen RTTY Contest och Oceania DX Contest, CW.
Nästa veckas tisdag tävlas NAC 432 MHz och på torsdag tävlas NAC 70 MHz.
Nästa veckoslut tävlas Worked All Germany Contest.
 
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin blir läst från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 17.10 klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.
Bulletinredaktör: Ronja Iso-Heiko
Översättning: Patrik Willför, OH6GDX

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media