Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 39/2020, 28.11.2020

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

Denna bulletin blir läst från OH6A på söndagen 29.11 klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.
INNEHÅLL
* Materialdeadline för material till tidningen Radioamatööri nästa år samt inbjudan att skriva artiklar *
* Silent key Förbundets hedersmedlem Paavo Kotilainen OH2SN *
* Glöggevenemang ordnas inte detta år *
* eFakturabeställning av medlemsavgift *
* QSL-byrån meddelar *
* Nationella kommunikationstrafikövningen hölls senaste veckoslut *
* ITE-evenemanget hölls i oktober *
* Självständighetsdagens evenemang – Traditionsradioevenemang, OI-aktivitetsdag och Sexornas Cup *
* Julstationen OG1XMAS QRV *
* Tävlingsnyheter *
* Nästa bulletin *
 
* Materialdeadline för material till tidningen Radioamatööri nästa år samt inbjudan att skriva artiklar *
Det sista numret av tidningen Radioamatööri detta år utkommer 7.12 och temat i det är byggande. Nästa år utkommer åtta nummer av tidningen Radioamatööri. Deadlinedatumen för material till tidningarna har nu publicerats på förbundets webbsidor. Material till januarinumret av Radioamatööri bes sändas t.o.m. 16.12.
Nästa år strävar tidningen Radioamatööri till att i varje nummer publicera artiklar med jubileumsårstema. Temat kan vara en person, ett evenemang, någon händelse eller annan milstolpe eller vändpunkt i Förbundets historia. Skrivelser, bilder och annat material kan sändas till adressen ra-lehti ät sral.fi.
 
* Silent key Förbundets hedersmedlem Paavo Kotilainen OH2SN *
Finlands Radioamatörförbundets hedersmedlem OOT Paavo Kotilainen, OH2SN, avled 26.11.2020. Han var född 3.7.1920 och dog vid hundra års ålder.
OOT Paavo levde ett gott liv, trots att det i livstiden rymms såväl lågkonjunkturer och nödår för att inte tala om krigsår. Han gick med i Finlands Radioamatörförbund år 1939. Paavis radiognista tändes i skolåren och inspirationskällan var Ilmari Jäämaas Nuoren kokeilijan ja keksijän kirja.
Som för så många unga män avbröt kriget abrupt radiohobbyutövandet. I Vinterkriget hade Pate fått order om tillsynsuppgifter i Huvudstaben och i fortsättningskriget utförde han tjänst i det välkända kompaniet för motoriserade radiounderrättelsetjänster (MOTO) under ledning av Reino Hallamaa. Till sin militärgrad var Paavo res. kapten. Han kallades till ELSO-gillets hedersordförande år 2010.
Redan som ung man fick Paavo ansvarsfulla uppgifter i Finlands Radioamatörförbund: han fungerade som förbundets styrelsemedlem åren 1948-49 och valdes till förbundets ordförande åren 1950-51. Han belönades med Jäämaan palkinto år 1950 och kallades till förbundets hedersmedlem år 1991.
Vid sin död var Paavo förbundets äldsta och med långvariga medlem. Vi hedrar Paavos, OH2SN, minne med en stunds tystnad.
 
* Glöggevenemanget ordnas inte detta år *
Förbundets årliga glöggevenemang ordnas inte i år p.g.a. gällande coronasituation.
 
* eFakturabeställning av medlemsavgift *
Du kommer väl ihåg att beställa eFaktura för kommande medlemsavgifter. Mer infomation om beställande av eFakturar hittas från den egna banken. Ifall du för detta ändamål behöver t.ex. detta års medlemsfaktureinformation för registrering, kan dessa begäras från förbundets kansli.
 
* QSL-byrån meddelar *
QSL-kortstrafiken fungerar trots coronans verkningar mellan Finland och utlandet såsom förr, med några undantagsländer. En lista över undantag hittas på Postis webbsidor. En del områden i hemlandet har haft fördröjningar. Ettornas trafik har varit avstannad med anledning av coronabegränsningar, men börjar fungera igen från och med nu.
 
* Nationella kommunikationstrafikövningen hölls senaste veckoslut *
Pohjois-Karjalan radiokerho ledde den nationella kommunikationstrafikövningen 20-21.11 med stöd av MPK Savo-Karjalas utbildningspunkt i Joensuu. Under övningen trafikerades på HF-, VHF- och UHF-nätverken med phone, data och telegrafi. För datatrafiken användes Winlink Express- och VARA HF-programmen. I övningen deltog över 20 stationer från olika håll i Finland. Kontaktförbindelserna fungerade och trafiken löpte i regel väl. Det behövs dock mera övning.
Ett stort tack till alla som deltog och understödde övningen.
Nästa nationella trafikkommunikationsövning ordnas 26-27.3.2021. Välkomna med!
 
* ITE-evenemanget hölls i oktober *
Årets sista ITE-evenemang ordnades 31.10. Bilder på den apparatur radioamatörer deltog med och mer information om evenemanget hittas på förbundets webbsidor. Tack till alla deltagare och motstationer. Vi fortsätter övningarna med ITE-radioapparatur och antenner nästa år! 73 de OH1UH Kari.
 
* Självständighetsdagens evenemang – Traditionsradioevenemang, OI-aktivitetsdag och Sexornas Cup *
Traditionsradioevenemanget PRT31
Traditionsradioevenemanget PRT31 firas 6.12.2020. Det är inte fråga om en tävling, utan ett evenemang där över 40 år gamla veteranradion och de radioveteraner som använd dessa hedras. Evenemanget sker i fri form utan ledarstationer.
Mer information från senaste numret av Radioamatööri.
OI-aktivitetsdag
Militärradioamatörstationerna aktiverar sig med OI-anrop under självständighetsdagen 6.12.2020.
Sexornas Cup
Sexornas sjätte dagens cup ordnas under självständighetsdagen. Välkomna med! OH6AD fungerar som arrangör. Mer information på Förbundets webbsidor.
 
* Julstationen OG1XMAS QRV *
OH9A gängets specialstation för jultiden OG1XMAS är QRV 29.11 – 26.12 med granens gröna tema. OG1XMAS kvitterar alla kontakter på LOTW och Clublog. 73 Timo OH1NOA.
 
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas CQ WW DX Contest, CW.
Nästa vecka tävlas NAC 144 MHz på tisdag och NAC 10 m på torsdag.
Nästa veckoslut tävlas ARRL 160 Meter Contest och PRO CW Contest.
 
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin blir läst från OH6A om en vecka söndagen den 6.12 klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.
Bulletinredaktör: Ronja Iso-Heiko. Minnesrunan om Paavo Kotilainen sändes in av Reino OH2HK.
Översättning: Patrik Willför, OH6GDX

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media