Förbundets utlåtande om frekvensområdet 174-230 MHz som frigörs

Aalto.

Bestämmelsearbetsgruppen informerar:
Finlands Radioamatörförbund rf:s utlåtande 30.11.2020 om Transport- och kommunikationsverkets förfrågan om användningsbehovet för frekvensområdet 174 – 230 MHz som kommer att frigöras

Frekvensorådet VHF 174–230 MHz har i Finland använts för digital TV-verksamhet fram till 31.3.2020. Då användningen för TV har upphört på området är det möjligt att upplåta det för nya bruksändamål och radiosystem, vilka nu utvärderas nationellt på basis av olika aktörers behov.

I sitt utlåtande framhåller Förbundet begränsningarna för radioamatörerna i Finland på frekvensområdet 1240 – 1300 MHz. På området har funnits repeatrar för radioamatörernas televisionssändningar (ATV), vilka måste stängas. Förbundet framför att på frekvensområdet 174–230 MHz skulle beviljas ersättande licenser för radioamatörernas TV-repeatrar.

Därtill framställer Förbundet att på frekvensområdet 220 – 225 MHz skulle allokeras ett band med sekundära rättigheter för amatörradiotrafik. Motiveringen är den primära amatörradioallokeringen inom Region 2 i ITU radio-regelementet.

Som en ny användningsform framhåller Förbundet den bredbandiga snabba paketradiodatatrafiken (NPR). Det aktuella VHF-frekvensområdet skulle vara idealiskt för den snabba bredbandspaketradion i vårt glest befolkade land då kontaktavstånden är långa. På de nuvarande frekvensområdena VHF 50 MHz och 145 MHz är bandbredden begränsad och de lämpar sig därför inte för NPR-användning.

Man kan bekanta sig med förbundets utlåtande (på finska) via länken: Liiton lausunto 30.11.2020.

Transport- och kommunikationsverkets cirkulär:
https://www.traficom.fi/sv/aktuellt/frekvenser-framtidens-behov-nu-ar-det-dags-att-paverka

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media