Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 40/2020, 5.12.2020

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

Denna bulletin blir läst från OH6A på söndagen 6.12 klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.
INNEHÅLL
* Bestämmelsearbetsgruppen meddelar *
* Glöggevenemanget ordnas inte detta år *
* eFakturabeställning av medlemsavgift *
* Självständighetsdagens evenemang – Traditionsradioevenemang, OI-aktivitetsdag och Sexornas Cup *
* Julstationen OG1XMAS QRV *
* Jultävling 26.12 *
* Nyårstävlingen SARTG New Year RTTY Contest / OH-RTTY-tävlingen 2021 *
* Tävlingsnyheter *
* Nästa bulletin *
 
* Bestämmelsearbetsgruppen meddelar *
SRAL har 30.11 givit utlåtande till Transport- och kommunikationsverket i fråga om användningsbehoven av frekvensområdet 174-230 MHz. Ifrågavarande frekvensområde i Finland har använts av digital TV-verksamhet fram till mars i år och efter att TV-användningen upphört är det möjligt att föra nya användningssätt till frekvensområdet.
Förbundet föreslår i sitt utlåtande att frekvensområdet 174-230 MHz skulle beviljas ersättande radiotillstånd för repeatrar för radioamatörernas televisionssändningar. Därtill föreslår Förbundet att en del av det ifrågavarande frekvensområdet skulle allokoras för radioamatörtrafik med sekundära rättigheter. Som nytt brukssätt för Förbundet fram snabb bredbandsdataradiotrafik i paketform (NPR).
Mer information på SRAL:s webbsidor.
 
* Glöggevenemanget ordnas inte detta år *
Förbundets årliga glöggevenemang ordnas inte i år p.g.a. gällande coronasituation.
 
* eFakturabeställning av medlemsavgift *
Du kommer väl ihåg att beställa eFaktura för kommande medlemsavgifter. Mer infomation om beställande av eFakturar hittas från den egna banken. Ifall du för detta ändamål behöver t.ex. detta års medlemsfaktureinformation för registrering, kan dessa begäras från förbundets kansli.
 
* Självständighetsdagens evenemang – Traditionsradioevenemang, OI-aktivitetsdag och Sexornas Cup *
Traditionsradioevenemanget PRT31
Traditionsradioevenemanget PRT31 firas 6.12.2020. Det är inte fråga om en tävling, utan ett evenemang där över 40 år gamla veteranradion och de radioveteraner som använd dessa hedras. Evenemanget sker i fri form utan ledarstationer.
Mer information från senaste numret av Radioamatööri.
OI-aktivitetsdag
Militärradioamatörstationerna aktiverar sig med OI-anrop under självständighetsdagen 6.12.2020.
Sexornas Cup
Sexornas sjätte dagens cup ordnas under självständighetsdagen. Välkomna med! OH6AD fungerar som arrangör.
Mer information om evenemangen på Förbundets webbsidor.
 
* Julstationen OG1XMAS QRV *
OH9A gängets specialstation för jultiden OG1XMAS är QRV 29.11 – 26.12 med granens gröna tema. OG1XMAS kvitterar alla kontakter på LOTW och Clublog. 73 Timo OH1NOA.
 
* Jultävling 26.12 *
Jultävlingen ordnas på annandag jul och ordnas av Contest Club Finland. Jultävlingen ingår i FM-serien av HF-tävlingar. För år 2020 har en del ändringar gjorts i reglerna. Mer information från förbundets webbsidor. Välkomna med!
 
* Nyårstävlingen SARTG New Year RTTY Contest / OH-RTTY-tävlingen 2021 *
Porkkalan Radiokerho, OH2ET, bjuder in alla OH-radioamatörer för att öka på aktiviteten i den 16 OH-RTTY-tävlingen och 51 SARTG Nyårstävlingen. Mer information hittas på förbundets webbsidor och i tidningen Radioamatööri 07/08.
 
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas ARRL 160-Meter Contest och PRO CW Contest.
Nästa vecka tävlas NAC 432 MHz på tisdag och NAC 50 MHz på torsdag.
Nästa veckoslut tävlas ARRL 10-Meter Contest.
 
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin blir läst från OH6A om en vecka söndagen den 13.12 klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.
En trevlig och rofylld självständighetsdag åt alla bulletinlyssnare!
 
Bulletinredaktör: Ronja Iso-Heiko
Översättning: Patrik Willför, OH6GDX

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media