Förbundets specialanrop OH100SRAL i bruk under hela jubileumsåret

OH100SRAL QSL-kort

Transport- och kommunikationsverket har beviljat Finlands Radioamatörförbund rätten att använda specialanropet OH100SRAL under jubileumsåret 2021. Tanken är att anropet ska användas aktivt på alla frekvensområden som är tillåtna för radioamatörer på såväl telefoni som telegrafi och digitala moder. Under de tider anropet inte används av förbundets stationer kan medlemsklubbarna och enskilda medlemmar anhålla om att använda det.

Anropet kan ansökas för viss tid, högst fem dagar åt gången. Anropets övervakare skickar stationslicensen till klubben eller medlemmen som en bilaga till e-postmeddelandet. Ur kalendern på förbundets sidor framgår de lediga tiderna. Klubben bör ha en ansvarsperson som delar ut turerna till klubbens medlemmar och svarar för att alla användares loggar sänds som ADIF-filer till anropets övervakare Jan Jylhä, OH1NDA (oh1nda at sral punkt fi) genast efter att turen är slut. ADIF-loggfiler får man från de flesta loggprogram och t.ex. från N1MM-tävlingsprogrammet och WSJT-X. Obs! Också enskilda medlemmar kan anhålla om att använda jubileumsanropet. Kom med och aktivera anropet OH100SRAL! Anropet kan reserveras för t.ex. en dag. Du får prova på pile-up på CW, SSB eller digimoder!
Obs! Bland alla som deltar i aktiveringen av jubileumsanropet utlottas priser från webbbutiken såsom jubileumsårsmuggar, historikböcker och annan litteratur.

Kontakterna verifieras via Logbook of the World (LotW) och med OH100SRAL QSL-kort via byrån. Kortet kan också fås direkt genom att skicka ett självadresserat och frankerat kuvert till OH1NDA.

Anvisningar för användande av N1MM Logger och WSJT-X med anropet OH100SRAL hittas här.
Till SRAL 100 -sidan

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media