Så här använder du N1MM Logger och WSJT-X med anropet OH100SRAL

N1MM Logger+ är det behändigaste alternativet för att köra SSB och CW. Du behöver bara ersätta ditt eget anrop med OH100SRAL: Config > Change Your Station Data > Call. Övriga punkter behöver inte ändras. Då din tur är slut får du en adif-loggfil genom att välja File > Export > Export ADIF to file.

Då du kör FT8 eller FT4 med anropet OH100SRAL bör du ändra vissa inställningar i WSJT-X för att kontakterna med jubileumsanropet hålls åtskiljda från dina egna kontakter. Börja med att ändra anropet till OH100SRAL genom att välja File > Settings > My Call (My Grid-punkten behöver inte ändras).

Gå därefter till mappen med WSJT-X loggfiler: File > Open log directory. Loggfilens namn är wsjtx.log. Ändra namnet tillfälligt till exempelvis wsjtx.egenlog. Adif-loggens namn är wsjtx_log.adi. Ändra namnet till wsjtx_log.egenadi. Förstås kan du för säkerhets skull ta kopior av filerna. Då du börjar köra med OH100SRAL-anropet skapar programmet nya wsjtx.log- och wsjtx_log.adi-filer som bara innehåller kontakterna med jubileumsanropet.

Då du kört färdigt har du en färdig adif-fil, som du kan sända som bilaga till e-posten till anropets övervakare på adressen oh1nda at sral punkt fi.

Åtmistone i WSJT-X version 2.2.2 finns det en bugg i adif-filens rubrik. I slutet av raden står det <EH> men det borde stå <EOH> (end of header). Om du vill kan du öppna filen och korrigera felet.

Efter att du kopierat filerna wsjtx_log.adi och wsjtx.log till annat ställe kan du radera dem från WSJT-X mappen. Efter det återställer du namnen på dina egna loggfiler genom att ta bort ’egen’ från namnen. Ändra också till ditt eget anrop i File > Settings > My Call.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media