Samla kontakter för SRAL 100-awardet!

Finlands Radioamatörförbund rf. utger med anledning av 100-års jubileumsåret ett SRAL 100-award. För awardet ska man hålla kontakter med minst 100 finländska radioamatörstationer (OF, OG, OH, OI, OJ). Kontakterna ska hållas under tiden 1.1 – 31.12.2021. Alla för radioamatörer tillåtna band och moder duger. Kontakter via repeaterstationer godkänns inte. Också lyssnaramatörer kan anhålla om awardet.

För kontakt med SRAL:s jubileumsstation OH100SRAL fås ett särskilt omnämnande.

Kontakterna ska vara verifierade genom QSL-kort eller via Logbook of the World (LotW). En förteckning görs upp över kontakterna. Anropet, kontaktens datum, frekvensområdet och sändningsslaget bör framgå. Loggblanketten hittas här. Till ansökan bifogas ett intyg undertecknat av två radioamatörer över att verifikationerna av kontakterna har granskats. Ansökan skickas till adressen SRAL rf, Awardmanagern, PB 44, 00441 HELSINGFORS. Awardet kostar 10 euro.

Reglerna för awardet

I planerna ingår att anordna tre aktivitetsveckoslut under jubileumsåret. Vi önskar att förbundets medlemmar då i stor mängd är i etern på alla band och moder. På det sättet är det lättare för alla intresserade att få ihop de krävda 100 kontakterna. Om aktivitetsveckosluten informeras på förbundets sidor, i RA-tidningen och bulletinerna.

Till SRAL 100 år -sidan.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media