ITE-utställning 2021

Itse rakennettujen radioiden näyttelyssä paristovastaanotin ja kalkutin.
ITE-näyttely Suomi 100 -juhlaleirillä Tammelassa vuonna 2017. ITE-utställning på Finland 100 -jubileumslägret i Tammela år 2017.

I samband med jubileumsåret anordnas i Helsingfors en utställning av egenbyggda apparater för amatörradio, ITE-utställning. Tidpunkten för utställningen har skjutits framåt pga. coronaläget. Enligt den nya tidtabellen är avsikten att utställningen öppnas 20.4 och den pågår till 8.8.2021.

På utställningen förevisas ITE-apparater från 100 år av amatörradioverksamhet i Finland. Alltså inte enbart gamla apparater utan även ny utrustning som byggts med den nyaste tekniken.

Avsikten är att ge en historisk genomskärning av utvecklingen inom självbyggen under årens gång. Apparaterna behöver inte vara fungerande, perfekta eller hela. Tidens patina är inget hinder, snarare tvärtom. Apparaterna skyddas så att besökarna inte kan vidröra dem.

I samband med utställningen anordnas i auditoriet under tre torsdagar, en gång i månaden, lättförståeliga presentationer och diskussioner om amatörradioverksamheten.

Till SRAL 100 -sidan

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media