Du kommer väl ihåg flaggningsdagen 15.9.2021?

Suomen lippu, sininen risti valkoisella pohjalla.I september 2021 hissas flaggan i topp för att fira 100-åriga Finlands Radioamatörförbund. En allmän flaggning är ett synligt och billigt sätt att skaffa publicitet åt förbundet. Också du hissar väl flaggan hemma eller påtalar saken i ditt husbolag, på din arbetsplats eller läroinrättning. Kom ihåg att också flagga i klubbarna ifall det är möjligt och sprid budskapet bland klubbens medlemmar och bland andra radioamatörbekanta.

Varför 15.9?

På initiativ av Ilmari Jäämaa samlades NVL-radistgruppen, som gav upphov till N.V.L Radioföreningen. Det konstituerande mötet hölls i april 1921. Föreningens stadgar godkändes slutgiltigt och Leo Lindell valdes till den första ordföranden vid ett möte 15.9.1921. I januari 1924 ändrades föreningens namn till Finlands Radioamatörförbund N.V.L. och år 1926 bildades det självständiga Finlands Radioamatörförbund när föreningen lämnade Nuoren Voiman Liitto.

Till SRAL 100 -sidan

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media