Jubileumsårets fotoutställning

Kalervo ”Kille” Korjus (OH2CX) och Ritva Korjus (OH2CJ) har ur SRAL:s arkiv sammanställt tre fotoutsällningar som öppnades på webbplatsen https://sral100kuvat.sral.fi/ på världsradiodagen (World Radio Day) 13.2.2021. Utställningarna kan ses till slutet av år 2021. Man kan använda mobiltelefon men bilderna ses bättre på datorns eller tablettens bildskärm.

Utställningarna presenterar amatörradioverksamheten under olika årtionden och samtidigt också den tekniska utvecklingen. En av utställningarna koncentrerar sig på egenbyggda radioapparater.
En utställning i förbundets kansli hade planerats jämsides med webbutställningen. Den skjuts emellertid fram till en senare tidpunkt.

Vi hoppas att webbutställningen erbjuder glädje bland medlemskåren runt om i landet – givande stunder bland de historiska fotografierna! Det är bra om ni kan tipsa även andra som är intresserade av historiska radioapparater!

Tillbaka till SRAL 100 -sidan

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media