Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 41/2020, 12.12.2020

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

Denna bulletin blir läst från OH6A på söndagen 13.12 klockan 15.00 finsk
tid på frekvensen 3720 kHz +- QRM.
INNEHÅLL
* Förbundets specialanrop OH100SRAL i bruk hela jubileumsåret 2021 *
* Apparater sökes för jubileumsårets ITE-utställning *
* December är de ungas YOTA-månad *
* Kansliet är på julsemester 28.12. – 6.1. *
* Silent Key *
* Julstationen OG1XMAS QRV *
* Jultävlingen 26.12. *
* Nyårstävlingen SARTG New Year RTTY Contest / OH-RTTY-tävlingen 2021 *
* Tävlingsnyheter *
* Nästa bulletin *
___________________________
* Förbundets specialanrop OH100SRAL i bruk hela jubileumsåret 2021 *
Trafik- och kommunikationsverket har beviljat Finlands
Radioamatörförbund tillstånd att använda specialanropet OH100SRAL
under hela jubileumsåret 2021. Anropet kommer att vara i aktivt bruk på
samtliga frekvensband som är tillåtna för radioamatörerna
med foni, telegrafi och digitala sändeslag.
För de tidpunkter då anropet inte är i bruk av någon av förbundets
stationer kan t.ex. medlemsklubbar anhålla om rätten att använda anropet.
Anropet beviljas endast för en period på maximum 5 dagar. Lediga tider
hittas på reservationskalendern på förbundets webbsidor.
Anropets övervakare skickar stationstillståndet till klubben för den
beviljade brukstiden. Klubben bör ha en ansvarsperon som fördelar turer
åt klubbens medlemmar och ser till att varje användares logg blir
skickad till övervakaren Jan Jylhä, OH1NDA genast då turen är slut.
De insamlade loggarna skickas av förbundet månatligen till Logbook of
the World (LotW) och då jubileumsåret är slut skickas
OH100SRAL QSL-korten till motstationerna via byrån.
Mer information i senaste RA-tidning samt på förbundets webbsidor.
* Apparater sökes för jubileumsårets ITE-utställning *
Till ära av jubileumsåret anordnas en ITE-utställning på Tekniska museet
i Helsingfors 11.3. – 30.5.2021.
Utställningen framställer ITE-apparater från samtliga 100 år och
ändamålet är att ge en historisk inblick i självbyggandet av
radioamatörutrustnig genom tiderna.
Då det är fråga om ett endast en gång i seklet återkommande evenemang,
är det förstås en hedersuppgift att delta.
Har du händelsevis eller din klubb en lämplig apparat? Apparaterna
behöver inte vara fullständiga eller fungera och tidens patina skadar
heller inte.
Vid behov kan föremålen skyddas så att besökarna inte kan hantera dem.
Förslag till utställningsobjekt samt tilläggsfrågor kan skickas till
Heikki, OH2BGX, till adressen oh2bgx ät sral.fi. Mer information i senaste
RA-tidning samt på förbundets webbsidor.
* December är de ungas YOTA-månad *
December YOTA Month eller YOTA-månaden arrangeras av YOTA-samhället som
består av aktiva radioamatörer. Detta år arrangeras evenemanget för
åttonde gången. I fjol hölls över 130 000 kontakter mellan 47 YOTA-stationer i trettio
länder. Under evenemanget kör unga världen runt på samtliga band och
sändeslag med specialanrop innehållande YOTA-suffixet.
Om du är en ung, under 30 årig amatör kan du reservera detta
specialanrop och köra de garanterade pile-upparna som anropet ger.
Man uppmuntrar även second-operatorkörning med barn och unga.
Under senaste år har Finland varit väl framme i antal QSO:n och det
fortsätter vi ju med. Anropet kan du reservera genom att fylla i
blanketten på webbsidorna i ungdoms-avdelningen.
* Kansliet är på julsemester 28.12. – 6.1. *
Förbundets kansli är på julsemester vecka 53 samt 4. – 5.1. År 2020
sista bulletin utges nästa lördag den 19.12.
* Silent Key *
Förbundets kansli har nåtts av budet att vår amatörbroder OOT Reijo
”Retu” Lindevall, OH3WK, har lämnat oss.
Vi hedrar Reijos minne med en stunds tystnad.
* Julstationen OG1XMAS QRV *
OH9A gängets specialstation för jultiden OG1XMAS är QRV 29.11 – 26.12
med granens gröna tema. OG1XMAS kvitterar alla kontakter på LOTW och
Clublog.
73 Timo OH1NOA.
* Jultävlingen 26.12 *
Jultävlingen ordnas på annandag jul och ordnas av Contest Club Finland.
Jultävlingen ingår i FM-serien av HF-tävlingar. För år 2020 har en del
ändringar gjorts i reglerna.
Mer information från förbundets webbsidor. Välkomna med!
* Nyårstävlingen SARTG New Year RTTY Contest / OH-RTTY-tävlingen 2021 *
Porkkalan Radiokerho, OH2ET, bjuder in alla OH-radioamatörer för att öka
på aktiviteten i den 16:e OH-RTTY-tävlingen och 51:a SARTG Nyårstävlingen.
Mer information hittas på förbundets webbsidor och i tidningen
Radioamatööri 07/08.
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas ARRL 10-Meter Contest.
Nästa vecka tävlas NAC 1296 MHz på tisdag och NAC 70 MHz på torsdag.
Nästa veckoslut tävlas OK DX RTTY Contest och Croatian CW Contest
* Nästa bulletin *
Årets sista bulletin blir läst från OH6A om en vecka söndagen den 20.12
klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz +- QRM.
Bulletinredaktör: Ronja Iso-Heiko
Översättning: Teppo Meriluoto, OH6GSB

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media