Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 42/2020, 19.12.2020

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

Denna bulletin blir läst från OH6A på söndagen 20.12 klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz +- QRM.
 
INNEHÅLL
* Förbundets specialanrop OH100SRAL i bruk hela jubileumsåret 2021 *
* Apparater sökes för jubileumsårets ITE-utställning *
* December är de ungas YOTA-månad *
* Jubileumsårets specialbulletin 2.1.2021 *
* Kansliet är på julsemester 22.12. – 4.1. *
* Julstationen OG1XMAS QRV *
* Jultävlingen 26.12. *
* Nyårstävlingen SARTG New Year RTTY Contest / OH-RTTY-tävlingen 2021 *
* Tävlingsnyheter *
* Nästa bulletin *
___________________________
* Förbundets specialanrop OH100SRAL i bruk hela jubileumsåret 2021 *
Trafik- och kommunikationsverket har beviljat Finlands Radioamatörförbund tillstånd att använda specialanropet OH100SRAL under hela jubileumsåret 2021. Anropet kommer att vara i aktivt bruk på samtliga frekvensband som är tillåtna för radioamatörernamed foni, telegrafi och digitala sändeslag.
För de tidpunkter då anropet inte är i bruk av någon av förbundets stationer kan t.ex. medlemsklubbar anhålla om rätten att använda anropet. Anropet beviljas endast för en period på maximum 5 dagar. Lediga tider hittas på reservationskalendern på förbundets webbsidor.
Anropets övervakare skickar stationstillståndet till klubben för den beviljade brukstiden. Klubben bör ha en ansvarsperon som fördelar turer åt klubbens medlemmar och ser till att varje användares logg blir skickad till övervakaren Jan Jylhä, OH1NDA genast då turen är slut. De insamlade loggarna skickas av förbundet månatligen till Logbook of the World (LotW) och då jubileumsåret är slut skickas OH100SRAL QSL-korten till motstationerna via byrån.
Mer information i senaste RA-tidning samt på förbundets webbsidor.
* Apparater sökes för jubileumsårets ITE-utställning *
Till ära av jubileumsåret anordnas en ITE-utställning på Tekniska museet i Helsingfors 11.3. – 30.5.2021.
Utställningen framställer ITE-apparater från samtliga 100 år och ändamålet är att ge en historisk inblick i självbyggandet av radioamatörutrustnig genom tiderna.
Då det är fråga om ett endast en gång i seklet återkommande evenemang, är det förstås en hedersuppgift att delta. Har du händelsevis eller din klubb en lämplig apparat? Apparaterna behöver inte vara fullständiga eller fungera och tidens patina skadar heller inte. Vid behov kan föremålen skyddas så att besökarna inte kan hantera dem.
Förslag till utställningsobjekt samt tilläggsfrågor kan skickas till Heikki, OH2BGX, till adressen oh2bgx ät sral.fi. Mer information i senaste RA-tidning samt på förbundets webbsidor.
* December är de ungas YOTA-månad *
December YOTA Month eller YOTA-månaden arrangeras av YOTA-samhället som består av aktiva radioamatörer. Detta år arrangeras evenemanget för åttonde gången. I fjol hölls över 130 000 kontakter mellan 47 YOTA-stationer i trettio länder. Under evenemanget kör unga världen runt på samtliga band och sändeslag med specialanrop innehållande YOTA-suffixet.
Om du är en ung, under 30 årig amatör kan du reservera detta specialanrop och köra de garanterade pile-upparna som anropet ger. Man uppmuntrar även second-operatorkörning med barn och unga. Under senaste år har Finland varit väl framme i antal QSO:n och det fortsätter vi ju med. Anropet kan du reservera genom att fylla i blanketten på webbsidorna i ungdoms-avdelningen.
 
* Jubileumsårets specialbulletin 2.1.2021 *
SRAL100-utskottet meddelar: På årets första lördag den 2.1. samlas vi på 80-meter. Kom med och lyssna på bulletinen och möta jubileumsutskottets medlemmar. Du hör de färskaste nyheterna och evenemangsinfon. I samband med bulletinen kan man ställa frågor om kommande evenemang till utskottet och naturligtvis även samla poäng till SRAL 100-awardet. Bulletinen läses med specialanropet OH100SRAL. Vi hörs på bandet.
* Kansliet är på julsemester 22.12. – 4.1. *
Förbundets kansli är på julsemester 22.12. till 4.1.
* Julstationen OG1XMAS QRV *
OH9A gängets specialstation för jultiden OG1XMAS är QRV 29.11 – 26.12 med granens gröna tema. OG1XMAS kvitterar alla kontakter på LOTW och Clublog.
73 Timo OH1NOA.
 
* Jultävlingen 26.12 *
Jultävlingen ordnas på annandag jul och ordnas av Contest Club Finland. Jultävlingen ingår i FM-serien av HF-tävlingar. För år 2020 har en del ändringar gjorts i reglerna.
Mer information från förbundets webbsidor. Välkomna med!
 
* Nyårstävlingen SARTG New Year RTTY Contest / OH-RTTY-tävlingen 2021 *
Porkkalan Radiokerho, OH2ET, som är verksam i Kyrkslätt bjuder in alla OH-radioamatörer för att öka på aktiviteten i den 16:e OH-RTTY-tävlingen och 51:a SARTG Nyårstävlingen.
Mer information hittas på förbundets webbsidor och i tidningen Radioamatööri 07/08.
 
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas OK DX RTTY Contest och Croatian CW Contest
Nästa vecka tävlas på tisdagen NAC 2,3 GHz+up.
Nästa veckoslut tävlas Jultävlingen, Stew Perry Topband Challenge och RAEM Contest.
Därpå följande vecka tävlas OH-RTTY/SARTG New Year RTTY, ARRL RTTY Roundup och SRAL:s grundtävling.
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin blir läst från OH6A om två veckor söndagen den 3.1. klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz +- QRM.
 
Alla bulletinlyssnare önskas en fridfull Jul!
Bulletinredaktör: Ronja Iso-Heiko
Översättning: Teppo Meriluoto, OH6GSB

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media