Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 05/2021, 06.02.2021


Denna bulletin blir läst från OH6A från Vasa söndagen 7.2. klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz +- QRM.
INNEHÅLL
* Förbundets medlemssidor har tagits i bruk *
* Förbundets vårmöte hålls på sommarlägret *
* Jubileumsårets fotoutställningar öppnas 13.2. *
* ITE-utställningen flyttas framåt *
* Historieutskottet informerar *
* Medlemsavgiftsfakturorna har skickats *
* Kansliet meddelar *
* Silent Key *
* Examen för elementär klass som fjärrstudier i Tammerfors *
* Klubbarnas årsmöteskallelser *
* Tävlingsnyheter *
* Nästa bulletin *
____________________
* Förbundets medlemssidor har tagits i bruk *
Från medlemssidorna kan du nu ladda ner tidningen Radioamatööri ända från årgång 2008, samt de nordiska radioamatörförbundens publikationer (QTC, OZ, Amatörradio och CQTF)
Den elektriska OH-katalogen och andra funktioner tas i bruk senare.
Servicen används via den e-postadress som finns i medlemsregistret. Du kan vid behov uppdatera din e-mejladress till kansliet.
Medlemssidorna hittas på adressen members.sral.fi
* Förbundets vårmöte hålls på sommarlägret *
Förbundets vårmöte hålls, på grund av den alltjämt härjande coronaepidemin, i samband med förbundets sommarläger. Sommarlägret arrangeras 15. – 18.7.2021. Terminen för inlämnande av petitioner och förslag till premieringar förlängs även så att den nya deadlinen för petitioner är 17.5. d.v.s. två månader före vårmötet.
* Jubileumsårets fotoutställningar öppnas 13.2. *
Nästa evenemang under förbundets 100-års jubileum börjar nästa vecka. Kalervo ”Kille” Korjus, OH2CX, och Ritva Korjus, OH2CJ, har sammanställt tre fotoutställningar ur förbundets arkiv. De öppnas på nätet nästa lördag, på Internationella Radiodagen, 13.2. Utställningarna kan beses ända till årets slut. Utställningarna skildrar radioamatörverksamheten och teknikens utveckling unde olika årtionden. En av utställningarna koncentrerar sig på självbyggd apparatur.
Utställningarna finns på adressen sral100kuvat.sral.fi.
SRAL 100-jubileumsarbetsgruppen hoppas att dessa webbaserade utställningar bereder glädje till medlemskåren runt om i landet. Man kan naturligtvis även tipsa om utställningarna åt andra historieintresserade. Medlemmarna tillönskas givande stunder med de historiska bilderna.
* ITE-utställningen flyttas framåt *
ITE-utställningen som man ämnar arrangera på Tekniska Museet i Helsingfors har flyttats framåt i tiden på grund av coronaepidemin. Enligt den nya tidtabellen öppnas utställningen 20.4. och hålls öppen hela sommaren. Utställningen framställer självbyggda apparater från Finlands radioamatörverksamhets hundra år och man håller även föredrag. Ifall du vill ställa ut din egen apparat, tag kontakt med Heikki, OH2BGX, på adressen (Heikkis anrop)@sral.fi. Mer information från senaste numret av tidningen Radioamatööri eller förbundets webbsidor.
* Historieutskottet informerar *
På förbundets webbsidor har man publicerat en lista över arkiverat historiematerial under år 2020.
Tilläggsinfo på sidan sral.fi/arkistoprojekti/.

* Medlemsavgiftsfakturorna har skickats *
År 2021 medlemsavgiftsfakturor har skickats ut denna vecka. De kommer antingen per post eller som e-faktura, ifall du har gjort en e-fakturabeställning.
Förbundet rekommenderar e-fakturering till sina medlemmar. Man kan göra det behändigt samtidigt som man betalar detta års avgift i nätbanken.
Tilläggsinfo fås från egen bank eller förbundets kansli.

* Kansliet meddelar *
På grund av en stor anhopning av beställningar vid kansliet är leveranstiderna betydligt längre än vanligt.

 

* Silent Key *
Förbundets kansli har nåtts av budet att vår radioamatörbroder Risto Vähäkangas, OH8RV, har lämnat oss. Vi hedrar Ristos minne med en stunds tystnad.
* Examen för elementär klass som fjärrstudier i Tammerfors *
Tampereen Radioamatöörit ry. anordnar en kurs som syftar till radioamatörsexamen i elementär klass under fyra veckoslut börjandes 20.2. Anmälningarna till kursen senast fredagen 12.2. till kassören, talous ät oh3ne punkt fi.

* Klubbarnas årsmöteskallelser *
Hämeenlinnan Radioamatöörit
Hämeenlinnan Radioamatöörit, OH3AA, håller sitt årsmöte måndagen 8.2. kl. 18.00 vid Kanta-Hämeen keskussairaala på adressen Ahvenistontie 20, Tavastehus.
På grund av coronavirusbestämmelserna får endast 10 personer närvara, varför klubben ber alla deltagare att använda det för ändamålet beredda fjärrdeltagandealternativet.
Anvisningar för deltagandet finns på klubbens webbsidor: oh3aa.fi. Välkommen

* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas Mexico RTTY International samt på söndagen SRAL:s grundtävling Peruskisa.
Nästa vecka tävlas NAC 432 MHz på tisdagen och NAC 50 MHz på torsdagen.
Nästa veckoslut tävlas ARRL International DX Contest CW.
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin blir läst från OH6A om en vecka, söndagen den 14.2. klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz +- QRM.
Bulletinredaktör: Ronja Iso-Heiko
Översättning: Teppo Meriluoto, OH6GSB
Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media