Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 15/2021, 24.4.2021

Denna bulletin blir läst från OH6A söndagen 24.4 kl. 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.
INNEHÅLL
* Inbjudan till OT-träffen under sommarlägret *
* Bestämmelsearbetsgruppen meddelar *
* Thailands reciprocitetstillståndsärende framskrider *
* SRAL100 award och OG-stationer *
* Sommarläger i Eerikkilä *
* Önskar du dina uppgifter i OH-katalogen? *
* Enkät om medlemsförmåner *
* Vårens klubbaktiveringskampanj *
* Kansliet meddelar *
* Silent key *
* OH3NE:s webbinarium om DMR-teknik 3.5 och 10.5 *
* Lutikoiden tuuletus förflyttas till september *
* Tävlingsnyheter *
* Nästa bulletin *
* Inbjudan till OT-träffen under sommarlägret *
SRAL bjuder in alla de som varit medlemmar i förbundet i minst 50 år till OT-träffen under sommarlägret. Träffen ordnas i samband med sommarlägret torsdagen 15.7 klockan 14. Evenemanget hålls i universalhallen i Eerikkilän Sport & Outdoor Resort. OT-träffen är en del av programmet under SRAL 100 jubileumsåret.
Det är fråga om ett fritt format evenemang där fri diskussion och umgänge kommer i första hand. Om programmet berättas mer specifikt i kommande nummer av tidningen Radioamatööri.
Evenemanget är avgiftsfritt. De som enbart deltar i OT-träffen debiteras inte någon lägeravgift.
Anmälningar till OT-träffen ombeds göras t.o.m. 31.5. Det går att anmäla sig på adressen www.sral.fi/kesaleirin-ot-tapaaminen eller genom att ta kontakt med förbundets kansli. Berätta i samband med anmälan ifall du har specialdieter och huruvida du har en assistent med dig.
Varmt välkommen!
* Bestämmelsearbetsgruppen meddelar *
SRAL:s utlåtande om ändring av radiofrekvensbestämmelse M4
Förbundet gav 8.4.2021 ett utlåtande i fråga om användningen av frekvensområdet 2300-2320 MHz. Frekvensområdet är även allokerat för radioamatörtrafik med sekundära rättigheter. I sitt utlåtande betonade Förbundet de nuvarande brukarnas rätt att fortsätta använda frekvensområdet.
Som svar till SRAL:s utlåtande konstaterar Transport- och kommunikationsverket följande: Radioamatörerna kan fortfarande fortsätta använda även 2300-2320 MHz frekvensområdet genom att beakta Traficoms bestämmelser 4 och 6.
Mer information på förbundets webbsidor.
SRAL och IARU i toppen av intressebevakningen i fråga om de radiostörningsärenden som berör radioamatörer
Normerna för radiostörningar och de elektromagnetiska kompabiliteter som styr dessa påverkas i Finlands nationella radiostörningskommitté SESKO. Förbundet framför IARU:s C7-radiostörningskommitténs syner ur radioamatörgemenskapens perspektiv kring de IEC/CENELEC normer som just nu bereds. Mer information om påverkansarbetet kan du läsa från förbundets webbsidor.
* Thailands reciprocitetstillståndsärende framskrider *
SRAL har utfört bakgrundsarbete med thailändska systerorganisationen RAST. Transport- och kommunikationsministeriet har begärt om Förbundets utlåtande, som ordförande Jorma OHKI gav befullmäktigad av styrelsen. Detta långvariga arbete med att även få Finland med i reciprocitetstillståndspraxisen håller nu på att bära frukt. Mer information om Thailands tillståndsärende kommer att ges, då diplomatnoterna i ärendet har utbytts.
* SRAL100 award och OG-stationer *
I flera sammanhang har det nämnts att det för awardet ska hållas kontakt med 50 OH-stationer och på hösten även 50 OF-stationer. Som förtydligande konstateras att även OG- och OI-stationer duger för att uppnå kontakterna med OH-stationerna.
* Sommarläger i Eerikkilä *
Sommarlägret under SRAL:s 100 årsjubileum ordnas av Riihimäen Kolmoset, OH3AD från torsdag till söndag 15-18.7.2021 i Eerikkilä Sport & Outdoor Resort i Tammela. Sommarlägerprogrammet kommer att innehålla, förutom det traditionella programmet, även en utställning med temat ”Hamapparater genom tiderna”, förbundets vårmöte samt SRAL:s OT-träffen. Mer information om lägret finns på förbundets webbsidor. Logi kan bokas med en blankett som finns på Eerikkiläs webbsidor.
Välkomna att trivas bland radioamatörerna!
* Önskar du dina uppgifter i OH-katalogen? *
OH-katalogen 2021 publiceras igen under sommaren. I OH-katalogen finns enbart information om de av Förbundets medlemmar som separat har gett tillstånd att publicera uppgifterna efter maj 2018. Ifall du önskar tillåta eller förbjuda att dina uppgifter publiceras i OH-katalogen, meddela om detta med den blankett som finns på förbundets webbsidor eller genom att kontakta kansliet. Ifall du redan givit samtycke till att dina uppgifter publiceras 2020, 2019 eller 2018, behöver samtycket inte förnyas.
* Enkät om medlemsförmåner *
Förbundet kallar sina medlemmar samt andra intressenter till en enkät som berör medlemsförmånerna. Genom enkäten kartläggs åsikter om Förbundets nuvarande medlemsförmåner och syftet är att utveckla verksamheten utifrån responsen. Enkäten besvaras anonymt. Enkäten finns på förbundets webbsidor. Ett stort tack redan nu till alla som deltagit med värdefulla svar!
* Vårens klubbaktiveringskampanj *
Under vårens lopp presenteras radioamatörklubbarnas verksamhet i Förbundets sociala medier. Postningarna beskriver varje klubbs verksamhet på det sätt de önskar, såsom bilder, video och/eller text. Det är även möjligt att skriva korta artiklar om klubbens verksamhet på förbundets webbsidor och i tidningen Radioamatööri. Ifall er klubb är intresserad i att delta i kampanjen, ta kontakt med Förbundets kansli på adressen vilma ät sral.fi. Hjälp finns att fås i planeringen och förverkligandet av postningarna.
*  Kansliet meddelar *
Kansliet är fortfarande öppet för besökare enbart enligt separat överenskommelse. Ifall du har ärende till kansliet, vänligen ta kontakt på förhand per e-post till toimisto ät sral.fi eller per telefon 09 562 5973.
*  Silent key *
Kansliet har nåtts av budet att vår amatörbroder Väinö Halttunen OH2BRS lämnat oss. Vi hedrar Väinös bortgång med en stunds tystnad.
*  OH3NE:s webbinarium om DMR-teknik 3.5 och 10.5 *
Tampereen Radioamatöörit ry OH3NE ordnar ett webbseminarium i två delar om DMR-teknik. Seminariet hålls av Tuomas OH3ERV. Seminariets första del 3.5 behandlar grunderna för DMR-teknik. I andra delen 10.5 stiftas bl.a. bekantskap med Anytones och Motorolas CPS-programmeringsapplikationer. Det går enbart att delta i seminariet som helhet.
Seminariet är avgiftsfri för medlemmarna i Tampereen Radioamatöörit ry OH3NE. För andra än medlemmar i OH3NE kostar seminariet 20 €/person. Genom att bli medlem i klubben får du därtill gratis tillgång till övrig utbildningsverksamhet klubben ordnar. Anmäl dig på förhand till adressen talous ät oh3ne.fi, därifrån även betalningsanvisningar fås. Mer information på klubbens webbsidor.
* Lutikoiden tuuletus förflyttas till september *
Eftersom Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har beslutat fortsätta begränsningen av högst sex personers publika tillställningar fram till 14.5, förflyttar Salon Radiokerho, OH1AD, lutikoiden tuuletus från morsdagshelgen till september. Den nya tidpunkten är preliminärt 18.9. Mer specifik information kommer närmare evenemanget.
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas SP DX RTTY och Helvetica Contest.
Nästa tisdag tävlas NAC 2,3 GHz + up.
Nästa veckoslut tävlas ARI International DX Contest och SRAL:s Grundtävling.
Nästa vecka tävlas NAC 144 MHz på tisdag och NAC 10 m på torsdag.
Nästa veckoslut tävlas CQ-M International DX Contest och Volta WW RTTY Contest.
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin blir läst från OH6A om två veckor, söndagen den 9.5 klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz.
En trevlig snart börjande valborgsvecka åt bulletinens (läsare och) lyssnare!
Bulletinredaktör: Ronja Iso-Heiko.
Översättning: Patrik Willför, OH6GDX

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media