Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 16/2021, 8.5.2021

Denna bulletin blir läst från OH6A söndagen 9.5. klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM

INNEHÅLL

 • Inbjudan till OT-träffen under sommarlägret
 • Vårmötet 2021
 • Jubileumsårets Sommarläger i Eerikkilä
 • SRAL100-utskottet informerar
 • Webinar om grunderna för FT-8 18.5.
 • YOTA Contest 22.5.
 • Anmäl dina uppgifter i OH-katalogen
 • Enkät om medlemsförmånerna
 • Kansliet meddelar
 • Tävlingsnyheter
  • K.S.Sainios Minnestävling 2021 nästa veckoslut
  • OH-SM-landskampen 2021 nästa veckoslut
 • Nästa bulletin

* Inbjudan till OT-träffen under sommarlägret *

SRAL bjuder in alla de som varit medlemmar i förbundet i minst 50 år till OT-träffen under sommarlägret. Träffen ordnas i samband med sommarlägret torsdagen 15.7 klockan 14. Evenemanget hålls i universalhallen i Eerikkilän Sport & Outdoor Resort. OT-träffen är en del av programmet under SRAL 100 jubileumsåret. Det är fråga om ett fritt format evenemang där fri diskussion och umgänge kommer i första hand. Om programmet berättas mer specifikt i
kommande nummer av tidningen Radioamatööri. Evenemanget är avgiftsfritt. De som enbart deltar i OT-träffen debiteras inte någon lägeravgift. Anmälningar till OT-träffen ombeds göras t.o.m. 31.5. Det går att anmäla
sig på adressen www.sral.fi/kesaleirin-ot-tapaaminen eller genom att ta kontakt med förbundets kansli. Berätta i samband med anmälan ifall du har specialdieter och huruvida du har en assistent med dig.
Varmt välkommen!

* Vårmötet 2021 *

Av mötesdokumenten till vårmötet som hålls 18.7.2021 har nu publicerats bokslutsdokumenten, verksamhetsgranskarrapporten samt verksamhetsberättelsen för år 2021. Dokumenten hittas på förbundets webbsidor på adressen www.sral.fi/kevätkokous-2021.   Vid vårmötet utdelas premier. Förslag till premiemottagare ber man skicka styrelsen till handa t.o.m. 18.5. Mer information finns på förbundets webbsidor.

* Jubileumsårets Sommarläger i Eerikkilä *

Sommarlägret under SRAL:s 100 årsjubileum ordnas av Riihimäen Kolmoset, OH3AD från torsdag till söndag 15-18.7.2021 i Eerikkilä Sport & Outdoor Resort i Tammela. Sommarlägerprogrammet kommer att innehålla, förutom
det traditionella programmet, även en utställning med temat “Hamapparater genom tiderna”, förbundets vårmöte samt SRAL:s OT-träffen.
Mer information om lägret finns på förbundets webbsidor. Logi kan bokas med en blankett som finns på Eerikkiläs webbsidor.
Välkomna med att trivas bland radioamatörerna!

* SRAL100- utskottet informerar *

Reglerna för SRAL100-awardet har ändrats. Jubileumsutskottet har beslutat att ändra på reglerna för SRAL100-awardet på grund av de önskemål som framförts av förbundets medlemskår. Nu räcker det att ansökande skickar sina loggblad över etthundra hållna kontakter med finska stationer till awardmanagern. Kontakterna behöver ej kvitteras och det krävs icke heller att två radioamatörer bekräftar riktigheten.   De ändrade reglerna och ett printbart loggblad hittas på SRAL 100-sidan genom att klicka på rubriken ”SRAL 100 -työskentelytodiste”.

ITE-utställningen har fått ett namn. Man har döpt jubileumsårets ITE-utställning till ”Först var Gnistan – 100 år finskt radioamatörbyggande”. Detta är en fri översättning av det vinnande förslaget: ”Kipinästä se alkoi” som gjordes av Timo Kiiski OH1TH. Tack till alla deltagare.   Utställningen arrangeras i Tekniska museet i Helsingfors och den framställer apparater som radioamatörerna själv byggt under hundra år. Man planerar även att anordna föredragskvällar där.   Närmare information om utställningen och tidpunkt ges via Kanslibulletinen och förbundets olika infokanaler under maj månad.

QSL-kortsutställningen öppnas 20.5. Torsdagen 20.5. öppnas en QSL-kortsutställning till ära av jubileumsåret. Utställningen öppnas tillsammans med jubileumsårets fotoutställningar på samma webbsida https://sral100kuvat.sral.fi/. Man ställer ut bl.a. förbundets läger- och olika evenemangkort samt andra SRAL-specialkort.

Hämta ditt bidrag till sommarlägrets hamapparatutställning. På sommarlägret anordnas lördagen 17.7. en apparatutställning. Dess namn är ”Hamutstyr genom tiderna”. Den ledande tanken är att ge dagens radioamatörer en intressant och mångsidig översikt av apparater som använts under olika tidsperioder. Tekniken har gått framåt med stormsteg under hundra års tid.   Vi alla har nu möjlighet att göra utställningen intressant. Man kan delta genom att hämta sin apparat till utställningsplatsen på lördagen. Grejerna får vara ett mångfald av olika apparater som radioamatörerna använt: sändare, mottagare, mätinstrument, andra tillbehör samt t.ex. antenner som ryms på bordet.   Till utställningen tas både ITE-apparater, byggsatsapparater samt apparater man köpt färdiga från butiken. Utställningen är en del av förbundets 100-årsjubileum. De som hämtat apparater till utställningen får ett deltagardiplom.

* Webinar om om grunderna för FT-8 18.5. *

Förbundets marknadsföringsteam anordnar 18.5. kl. 1800 ett webinar med temat grunderna för FT-8. Webinaret behandlar hur man bäst kommer i gång på detta delområde av radioamatörverksamheten. Reino Talarmo, OH3MA, berättar om:

 • WSJT-X protokollets grunder
 • funktionsprinciperna
 • WSJT-applikationens olika versioner
 • vad som behövs och hur man kommer i gång
 • programmets och riggens inställningar
 • andra saker som är bra att veta för att lyckas

Webinaret är ägnat till de som inte ännu har prövat på FT-8, samt de vars försök av olika orsaker begränsats till ett fåtal. Även de som redan är varma i kläderna med FT-8 har haft nytta av webinaret.

* YOTA Contest 22.5. *

Förbundets ungdomsteam inbjuder alla unga samt de gamla att delta i en ny kontest som är designad speciellt för de unga. Kontestens första del körs på lördagen 22.5. IARU Region 1- ungdomsarbetsgruppen arrangerar YOTA Contesten i samarbete med Ungerns Radioamatörförbund (MRASZ). Kontesttiden är begränsad till 12 timmar, så att även mindre erfarna tävlare ryms med. Kontesten har 8 olika klasser varav en del är riktade till under 26-åriga operatörer. Man får tilläggspoäng för unga operatörer. I kontesten fungerar de olika operatörernas åldrar som multiplikatörer, i stället för t.ex. insamlade länder eller ITU-zoner. Det rör sig alltså om en ny slags kontest som byggts upp kring unga kontesters. Tilläggsinfo på förbundets webbsidors ungdomsdel.

* Anmäl dina uppgifter i OH-katalogen *

OH-katalogen för år 2021 publiceras i gen i sommar. OH-katalogen innehåller endast information om de medlemmar som har givit samtycke till publiceringen efter maj 2018. I boken ser man medlemmens namn, anrop, postadress och uppgift om egenanropsservice. Om du vill tillåta publiceringen av dina uppgifter i OH-boken eller OH-webb-OH-listan, meddela därom genom att fylla i blanketten som hittas på förbundets webbsidor. Ifall du redan givit ditt samtycke för publiceringen år 2020, 2019 eller 2018 behöver tillståndet inte förnyas. Ifall du är osäker om situationen, kan du alltid ringa eller skicka e-post till kansliet som kollar läget. Deadline är Pingstdagen 23.5.2021.

* Enkät om medlemsförmånerna *

Förbundet uppmanar alla medlemmar att svara på enkäten om medlemsförmånerna. Man kartlägger genom enkäten vad medlemmarna anser om de nuvarande medlemsförmånerna och strävar att utveckla verksamheten på basis av svaren. Man svarar anonymt på enkäten. Frågor angående enkäten kan ställas till email: toimisto@nullsral.fi. Du hittar enkäten på förbundets webbsidor. Svarstiden utgår i slutet av maj. Stort tack till alla som redan svarat.    

* Kansliet meddelar *

Förbundets kansli har sin telefontjänst i gång från och med maj ti – to kl. 12 – 16 och fre kl. 10 – 14. Kansliet är fortfarande öppet för besökare endast per överenskommelse. Ring eller mejla alltså på förhand om du vill besöka.   Kansliet är stängt på fredagen 14.5. ,efter Kristi Himmelsfärdsdagen. Inlägg till nästa lördags bulletin skall levereras senast 12.5.

* Klubbarna meddelar *

OH3AA:s årsmöte 24.5.   Hämeenlinnan Radioamatöörit ry. håller sitt årsmöte måndagen 24.5. kl. 18:00 på klubben på adressen Hakapellontie 95, 13430 Tavastehus. Mötet hålls utomhus så vi kan hålla tillräckliga säkerhetsavstånd. Välkommen önskar styrelsen för OH3AA

* Tävlingsnyheter *

Detta veckoslut tävlas CQ-M International DX Contest och Volta WW RTTY
Contest.

Nästa tisdag tävlas NAC 432 MHz sant NAC 50 MHz

Nästa veckoslut tävlas K.S.Sainios minnestävling, OH-SM-landskampen CW och SSB samt His Majesty King of Spain Contest CW.

* K.S.Sainios Minnestävling 2021 nästa veckoslut *

År 2021 K.S. Sainios minnestävling körs nästa söndag 16.5. och den arrangeras av OH2T. Tävlingen hör till SRAL:s FM serie för HF-tävlingarna. Reglerna finns på förbundets webbsidor.

* OH-SM-landskampen 2021 nästa veckoslut *

OH-SM-landskampen körs nästa veckoslut, CW-delen på lördag och foni på söndag. Mer information på förbundets webbsidor. Välkomna med!

* Nästa bulletin *

Nästa bulletin blir läst från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 16 maj, klockan 15.00 Finsk tid på frekvensen 3720 kHz +- QRM.

Bulletinredaktör: Ronja Iso-Heiko
Översättning: Teppo Meriluoto, OH6GSB

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media