Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 19/2021, 29.5.2021


Denna bulletin blir läst från OH6A söndagen 30.5 kl. 15.00 finsk tid på 3720 kHz.

INNEHÅLL

Jubileumsårets sommarläger i Eerikkilä förflyttas till sommaren 2022
Finland-Thailand recpiprocitetstillståndets utlåtanderunda
Beställ Förbundets nyhetsbrev
SRAL100-kommittén meddelar
DXCC-kontrollen meddelar
Silent key
OI-aktivitetsdag nästa vecka 4.6
Traditionsradioevenemang PRT32 nästa vecka 5.6
Webbinarium om Förbundets ungdomsverksamhet 10.6
Förbundets webbinarier kan ses på YouTube
Ännu hinner du deltar i enkäten om Förbundets medlemsförmåner
Tävlingsnyheter
Kom med i WPX CW tävlingen
Nästa bulletin

Jubileumsårets sommarläger i Eerikkilä förflyttas till sommaren 2022

Riihimäen Kolmoset, OH3AD, och SRAL rf har med anledning av coronavirussituationen beslutat förflytta tidpunkten för jubileumsårets sommarläger till sommaren 2022. Lägret kommer att ordnas i Eerikkilän Sport & Outdoor Resort i Tammela. Tidpunkten för OT-bjudningsevenemanget under sommarlägret och platsen för det meddelas senare. Likaså informeras det senare om förverkligandet av Förbundets vårmöte.

OBS! De inkvarteringsbokningar som gjorts till lägret avbokas automatiskt. Om du önskar använda den inkvartering du bokat, meddela då om detta till Eerikkilä senast t.o.m. måndag 31.5.2021.

Finland-Thailand recpiprocitetstillståndets utlåtanderunda

SRAL tackar sina medlemmar för fint deltagande i den offentliga utlåtanderundan Transport- och Kommunikationsverket ordnade och som avslutades 21.5. Sammanlagt åtta utlåtanden gav utlåtanden om ärendet genom goda och omfattande åsikter. Den sista positiva givaren av utlåtande var Traficom, som tillsammans med Thailands teleförvaltnining utför en harmonisering av tillståndspraxisen. De notändringar som ges från finska sidan görs av republikens president Sauli Niinistö, och i och med byte av noter träder tillståndspraxisen i kraft.

Beställ Förbundets Nyhetsbrev

Förbundets Nyhetsbrev erbjuder ungefär en gång i månaden aktuella ärenden från Förbundet och om radioamatörhobbyn direktlevererade i e-postlådan. Syftet med Nyhetsbrevet är att sammanställa aktuella ärenden om radioamatörverksamheten på ett mer omfattande sätt än bulletinen och även erbjuda bakgrunden till de aktuella ärendena. Förbundets första Nyhetsbrev publiceras snart, så du agerar väl snabbt. Nyhetsbrevet kan beställas från förbundets webbsidor på adressen sral.fi/nyhetsbrev. Nyhetsbrevet är riktat till alla som är intresserade av hobbyn.

SRAL100-kommittén meddelar

Utställningen ”Allt startade från gnistan – 100 år av finskt radioamatörbyggnade” öppnas nästa torsdag 3.6

Utställningen ”Först var Gnistan – 100 år finskt radioamatörbyggande” öppnas nästa torsdag 3.6 i Tekniska museet i Helsingfors. Detta är en fri översättning av finskans ”Kipinästä se alkoi – 100 vuotta suomalaista radioamatöörirakentelua”. Under planeringen bar utställningen namnet ”ITE-näyttely”. Utställningen förverkligas i samarbete mellan Finlands Radioamatörförbund och Tekniska museet och är en del av förbundets program under 100 års jubileumsåret.

Utställningen presenterar apparatur som byggts av radioamatörerna själva och som presenterar en hundra års period i fråga om tekniska utvecklingen. Tillbehör som utställs är bl.a. transceivrar, sändare, mottagare och mindre antenner. Apparaturens frekvensomfattning täcker allt från HF till mikrovågor. Föremål till utställningen har lånats från ett tjugotal radioamatörer och några klubbar.

Utställningen är öppen fram till 29.8. Välkomna att bekanta er med apparaterna.

Kom med på YL-expedition till Katanpää

Som en del av SRAL 100 festligheterna ordnas 12-15.8 en YL-expedition till Katanpään fortö, som är en del av Bottenhavets nationalpark. I Katanpää är vi aktiva med förbundets jubileumsanrop OH100SRAL. Ännu ryms det folk med. Ifall du blev intresserad ta kontakt med Anita, OH5FN. Egenanrop fungerar.

Hela Finland flaggar 15.9

I september flaggas det för att fira 100 åriga Finlands Radioamatörförbund. Allmän flaggning är ett hedersfullt sätt att fira det hundraåriga förbundet. Flaggande kan göras såväl hemma, på läroverk, klubben som på arbetsplatsen. Märk ut dagen i din kalender och kom med.

Varför det flaggas just 15.9, framkommer mer specifikt på förbundets webbsidor under SRAL100 sidorna.

QSL-utställningarna under jubileumsåret finns till påseende fram till slutet av året

För att fira förbundets 100 årsjubileum har två QSL-kortsutställningar publicerats på webben. I utställningarna ställs lägrets läger- och evenemangskort ut och därtill även andra specialkort från SRAL.

Utställningarna finns till påseende fram till årets slut på adressen sral100kuvat.sral.fi. På samma adress finns även tre fotoutställningar för jubileumsåret fram till årets slut.

Jubileumsanropet OH100SRAL

Förbundets specialanrop OH100SRAL är QRV fram till slutet av året. Det är meningen att anropet aktivt ska användas på alla band och sändarslag. Anropet kan ansökas för användning av medlemsklubbar och enskilda medlemmar. En tur för att vara QRV kan bokas av JAn, OH1NDA. Egenanrop fungerar.

Bland alla som deltar i aktiveringen av jubileumsanropet lottas priser ut, såsom t.ex. jubileumsårsmuggar, historieböcker och annan litteratur.

Mer information fås från Förbundets SRAL100 sidor, från vilka även en bokningskalender för anropet hittas.

DXCC-kontrollen meddelar

Då ni sänder QSL-kort för kontroll, försäkra er om följande: I brevet finns porto betalt för retur av de egna korten och i tillägg till detta porto för ett brev som sänds till USA samt kuvert som krävs för det avgående brevet. Helst korrekta adresser på returkorten och till ARRL:s byrå. Kortkontrollanten fungerar enbart som kontrollant och åt denne ska inte betalas några kostnader som berör försändelser, frimärken eller kuvert. Kontrollverksamheten är i sig gratis och för denna kommer inga ersättningar åt kontrollanten. Jag kontrollerar även 160 DXCC-kort.

Som DXCC-kontrollant fungerar Pertti Turunen, OG2M, egenanrop fungerar.

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att Taisto Heino, OH2JO, lämnat oss. Vi hedrar Taistos minne med en stunds tystnad.

OI-aktivitetsdag nästa vecka 4.6.

Militärradioamatörerna firar försvarsmaktens fanefestsdag fredagen 4.6 på radioamatörfrekvenserna. I världen finns enbart 35 radioamatöranrop med OI-landsprefix. Hoppeligen lyckas du hålla kontakt med så många stationer som möjligt. Samla OI-stationer till OI-award och OI3AX-stationen för SRAL100-jubileums-award.

Traditionsradioevenemang PRT32 nästa vecka 5.6

PRT32-evenemanget ordnas lördagen 5.6. Evenemanget är inte en tävling, utan en eloge till gamla över 40 åriga veteranradion och de radioveteraner som använt dessa. Evenemanget är fritt format och utan ledarstation. Mer information hittas från förbundets webbsidor.

Webbinarium om Förbundets ungdomsverksamhet 10.6

Förbundets marknadsföringsteam i samarbete med SRAL:s ungdomsteam ordnar ett webbinarium om Finlands ungdomsverksamhet 10.6 klockan 18.00. Webbinariet riktar sig till alla som är intresserade av ungdomsverksamheten inom radioamatörverksamheten, men i synnerhet unga och klubbar.

I webbinariet genomgås följande teman:

Ungdomsteamet som arrangör av ungdomsverksamhet på förbundsnivå
Ungdomsverksamheten i Finland och internationellt
Hur kan du delta i ungdomsverksamheten

Mer information och anmälningslänk på kommande till Förbundets webbsidor. Välkomna med!

Förbundets webbinarier kan ses på YouTube

Förbundets marknadsföringsteam ordnar denna söndag ett DMR-webbinarium. Webbinariet är i denna stund fullbokat. Det strävas till att göra en inspelning av Webbinariet som sedan laddas upp till YouTube under inkommande vecka. Även föregående webbinarium om grunderna i FT-8 finns att ses på Förbundets YouTubekanal.

Enkät om Förbundets medlemsförmåner

Förbundet bjuder alla sina medlemmar och andra intresserade att svara på enkäten om medlemsförmånerna. Genom enkäten kartläggs vad medlemmarna anser om de nuvarande medlemsförmånerna och syftet är att utveckla verksamheten utifrån svaren. Enkäten besvaras anonymt. Frågor angående enkäten kan ställas per e-post toimisto ät sral.fi. Tack redan nu till alla som gett värdefulla svar! Svarstiden utgår i slutet av maj.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas CQ WW WPX CW. Nästa veckoslut tävlas NAC 144 MHz på tisdag och NAC 10 m på torsdag. Nästa veckoslut tävlas SEANET Contest och på söndagen SRAL:s grundtävling.

Kom med i WPX CW-tävlingen

Detta veckoslut tävlas WPX CW-tävlingen, där OH-stationerna även kan tävla mot varandra genom att få en poäng per QSO och eventuell prefixmultiplikator. Som rapport ges RST+serienummer. Lått oss alltså vara i kontakt med varandra! I WPX-tävlingen förekommer även sex specialanrop för OH-Northern Light 100-award. Med finns OH100SRAL, OH2A, OH0W, OG2B, OH6SRAL, OI3AX. Mer information om awardet på Förbundets webbsidor.

Nästa bulletin
Nästa bulletin blir läst från OH6A om en vecka, söndagen den 6.6 klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Bulletinredaktör: Ronja Iso-Heiko.
Översättning: Patrik Willför, OH6GDX

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media