Kansliet ber klubbarna svara på klubbenkäten

wave

Kansliet ber klubbarna svara på klubbenkäten som skickats till klubbarna per e-post. Om mejlet inte kommit fram vänligen kontakta kansliet på adressen toimisto@nullsral.fi

Vi önskar att möjliga förändringar beträffande kontaktpersoner eller kontaktuppgifter alltid meddelas så fort som möjligt.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media