100 år åländsk självstyrelse firas med anropet OH0100AX

Ålands självstyre 100 år

Medlemmarna i Ålands Radioamatörer OH0AA firar Ålands självstyrelse, som fyller 100 år, med specialanropssignalen OH0100AX. Anropet kommer att användas av olika operatörer inom klubben mellan 9 juni 2021 och 9 juni 2022.

IOTA= EU-002

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media