Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 22/2021 19.6.2021

INNEHÅLL
Radioamatörwiki på kommande
En QSL-manager söks för OH1-distriktet
Den internationella rymdstationens SSTV-evenemang
Ham Radio World 2021 under midsommar
FT8 är nu i parvelålder
Låt oss göra Radiokarnevalen till OH-folkets sommarfest
Märket QRV i juni
3Y0J expeditionen till Bouvet har inhiberats
*SRAL100 kommittén meddelar*
  Juli inleds med halvvägspileup
  SRAL100 awarden har kommit från tryck
  Utställningen Det började från gnistan i Tekniska museet
Beställ Förbundets Nyhetsbrev
Silent Key
Tävlingsnyheter

Radioamatörwiki på kommande – vi söker innehållsmoderatorer

Förberedande av Förbundets Radioamatörwiki har inletts. Vi söker entusiastiska förbundsmedlemmar till teamet, som bearbetar wiki så att den kan publiceras. Det önskas att det bland de deltagande finns personer och moderatorer som innehar radioamatörteknisk kompetens, som kunde forma, organisera och korrekturläsa sidorna. Radioamatörwiki fungerar på MediaWiki plattformen, dvs. samma grund som Wikipedia, och användningen av denna är inte krävande.

Till en början kommer wiki att enbart finnas för internt bruk, då den ordnas, formas, klaras upp och testas av de som önskar delta. När innehållet i wiki har ordnats, sker publicering, då wiki finns till förfogande hos alla som är intresserade av radioamatörverksamhet. SRAL:s webbsidekommitté ansvarar för den tekniska funktionaliteten av wiki. Ifall du blev intresserad, sänd ett meddelande till: verkkosivut@nullsral.fi.

En QSL-manager söks för OH1-distriktet

Laivaston Radioamatöörit OH1AJ blir tvungna att flytta från sina nuvarande lokaler och samtidigt slutar klubben fungera som QSL-manager för OH1-distriktet. De klubbar eller personer som är intresserade av QSL-manageruppgifterna i OH1-distriktet ombeds ta kontakt med förbundets kansli.

Den internationella rymdstationens SSTV-evenemang

Nästa vecka, 21-26 juni ordnas ett SSTV-evenemang med namnet Amateur Radio on Shuttle, Mir and ISS. Sändningen från den internationella rymdstationen sker på två meter på frekvensen 145,800 MHz. Sändarslaget är FM P120. ISS radioamatörteam sänder kontinuerligt bildflöde från rymdstationen från måndag förmiddag till lördag kväll. Mer information hittas genom att googla ARISS SSTV. ARISS SSTV Blog: http://ariss-sstv.blogspot.com

Ham Radio World 2021 under midsommar

Europas största radioamatörevenemang, det traditionella Ham Radio World ordnas på nätet under midsommarveckoslutet. Med anledning av coronan har stormässan i Friedrichshafen inhiberats och Tysklands Radioamatörförbund DARV ordnas istället ersättande program på webben. På YouTube hittas en grundlig presentation av virtualmässan, gjord av Michel, DL2YMR. Program: https://www.darc.de/nachrichten/veranstaltungen/#c9487

FT8 är nu i parvelålder

I slutet av juni blir det fyra år sedan Joe K1JT meddelade att han utvecklat ett nytt digitalt sändarslag, FT8. Det har väckt såväl förtjusning som förtrytelse i radioamatörgemenskapen i hela världen. Obestridligt är dock att FT8 i denna stund är det mest populära sändarslaget i de loggar som laddas upp till Clublog. De som haft nytta av det nya sändarslaget är åtminstone mindre stationer och i synnerhet på övre banden har det förekommit mycket aktiviteter även under de sämre radiokonditionerna.

Från YouTube hittas Reinos, OH3MA, presentation om grunderna i FT8, som erhållit beröm. Föreläsningen är en inspelning från SRAL:s webbinarium i maj. Förbundets nätevenemang fortsätter med nya teman efter sommaruppehållet, direkt under tidig höst.  https://www.youtube.com/watch?v=l_5dKvsG3L4

Alla med i Radiokarnevalen

En ersättning för Förbundets sommarläger firas på distans i medlet av juli, hos antingen egna eller kamraternas radioriggar. Radiokarnevalen aktiverar etern under lägerveckoslutet 9-11 juli. Under OH-folkets sommarläger fylls banden av kontakter. Bland annat specialanrop och trevliga priser utlovas. Sommarnattens Radiokarneval är även en bra och giltig orsak att neka till övriga sommarskyldigheter under festveckoslutet.

Märket QRV i juni

OJ0C är QRV från Märket ännu detta veckoslut, med flera operatörers kraft har aktivitet skett under en veckas tid i synnerhet på digitala sändarslag och de övre banden. Under de korta öppningarna på sex meter har bl.a. kontakter hållits till Japan. Även på t.ex. trettio meter har Märketkontakter varit ytterst efterfrågade.

Genast efter midsommar kommer fyrön att aktiveras under ca en veckas tid av OJ0MR, operatörer är Pertti OG2M och OJ0JR Henri OH3JR.

3Y0J expeditionen till Bouvet har inhiberats

Det länge efterlängtade projektet att aktivera ön Bouvet genom en expedition har inhiberats. 3Y0J expeditionärerna ämnade resa till ön år 2023 och finansieringen av projektet var redan på god väg. Orsaken till bakslaget är att det skepp som reserverats för resan har bytt ägare. Nigel, K6NRJ berättade att han blivit tvungen att sälja sitt fartyg Braveheart p.g.a. inkomstförluster under coronatiden.

Fortfarande inväntas uppgifter om huruvida Domi 3Z9DX lyckas genomföra sin landstigning till Bouvet i december. Till och med tidningen Wall Street Journal skrev om planen för en månad sedan. https://www.wsj.com/articles/post-pandemic-travel-for-ham-radio-fans-as-far-away-as-possible-11620312400?

*SRAL100 kommittén meddelar*

Juli inleds med halvvägspileup

Förbundets jubileumsår är snart hälvvägs och SRAL100 kommittén ordnar en lekfull halvvägspileup. Kommittén aktiverar förbundets jubileumsanrop OH100SRAL fredag kväll 2.7 kring 18.00. I evenemanget som fokuserar på inhemska kontakter är syftet att aktivera åtminstone 160 och 80 meter. Ifall någon ännu saknar jubileumsanropet från loggen, finns nu en möjlighet att få hålla kontakt med stationen. Du kan komma och prata eller byta aktualiteter. Låt oss aktivera banden och träffas under halvårspileupen den 2 juli.

SRAL100 awarden har kommit från tryck

Snart börjar en halvårsslutspurt att samla ihop hundra OH-stationer till SRAL100 awardet. De fina awaren har nyligen kommit från tryck, och de första numren delas snart ut.

Du har väl märkt att även lyssnare kan ansöka om awardet. Reglerna för detta finns på förbundets webbsidor. Om du är radioamatör och redan har kontaktat hundra OH-stationer, kan du härnäst lyssna på hundra.

Om du önskar egen pile-up och fingrarna kliar för att få aktivera anropet OH100SRAL, finns ännu över ett halvt år tid att boka sig själv en tur att aktivera anropet. Mer information om reserverande av anropet fås likaså på förbundets webbsidor.

Utställningen Det började från gnistan – 100 år av finskt radioamatörbyggande är öppen till slutet av augusti

Utställningen på Tekniska museet i Helsingfors är öppen fram till 29.8. Kom och bekanta dig med apparaturen, vars frekvensomspann täcker HF till mikrovågor. Bland annat transceivrar, sändare, mätinstrument och mindre antenner ställs ut.

Utställningen som genomförs som samarbete mellan Finlands Radioamatörförbund och Tekniska museet är en del av programmet under förbundets 100 års jubileumsår. Kontrollera öppethållningstiderna från Tekniska museets webbsidor.

Silent Key

Kansliet har nåtts av budet att Paavo Heikkilä, OH1LX, lämnat oss. Vi hedrar Paavos bortgång med en stunds tystnad.

Tävlingsnyheter

Under detta veckoslut tävlas eller tävlades CW-delen av All Asian DX Contest. Kommande tisdag tävlas NAC 2 GHz. Följande veckoslut, dvs. midsommarveckoslutet kan du tävla i Ukrainian DX Digi Contest och SSB-delen av Spaniens DX-contest.

Beställ Förbundets Nyhetsbrev

Förbundets Nyhetsbrev erbjuder ungefär en gång i månaden aktuellt från Förbundets och radioamatörhobbyn direkt till den egna e-postadressen. Nyhetsbrevet sammanställer ärenden som berör radioamatörverksamheten till en mer omfattande helhet än bulletinen och erbjuder bakgrund till de aktuella ärendena. Den ansvariga redaktören är Dimi, OH2DD. Nyhetsbrevet kan beställas från förbundets webbsidor från adressen sral.fi/uutiskirje. Under jubileumsåret lottas en SRAL 100 års historik ut varje månad bland de som beställt nyhetsbrevet.

Nästa bulletin

Nästa veckoslut kommer ingen bulletin p.g.a. midsommar. Följande bulletin kommer alltså om två veckor, och blir läst från OH6A söndagen den 4 juli klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Bulletinredaktör: Markku Tuhkanen, OH4UI
Översättning: Patrik Willför, OH6GDX

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media