Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 23/2021 3.7.2021

Denna bulletin blir läst från OH6A söndagen 4.7.2021 kl. 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

INNEHÅLL
De första SRAL100 awarden till Italien och Finland
Radiokarnevalen nästa veckoslut
IARUs tävling en av de viktigaste under året
IARU region 1 möte i oktober
Förbundets vårmöte via nätet
Turun radioamatöörits årsmöte
Jubileumsmuggarna förs ur händerna
Ukraina skyddar hackspetten
Tävlingsnyheter

De första SRAL100 awarden till Italien och Finland

De första SRAL100 awarden har beviljats. Av de numrerade awarden sänds ettan till Milanotrakten i Italien. Carlo, IK2RPE skickade in
ansökan först. Hundra OH-stationer fanns i hans logg redan i maj. Award nummer två lämnar kvar i Finland. Av finländarna var Harry, OH2BNX,
från Mårtensby först. Varma gratulationer till Carlo och Harry!

Radiokarnevalen nästa veckoslut

OH-stationerna tar över banden nästa veckoslut, då vi tillsammans firar radiokarnevalen. Till en början skulle 9-11 juli vara sommarlägerveckoslut,
men på grund av coronaläget firas veckoslutet nu vid riggarna. Startskottet sker i bekant anda nästa fredag på 160 meter.
Ceremonimästare Matti OH7SV sköter mottagningen med förbundets anrop OH2A.

Firandet fortsätter nästa lördag efter bulletinen. Specialanropen OF2HQ och OF0HQ kallar alla OH-stationer till att hålla kontakter.
Det lag som deltar i IARU tävlingen får även poäng för alla OH-QSO:n så håll även du kontakter med dessa. Förra året placerade sig Finlands
lag som åttonde i HQ-kategorin, nu under jubileumsåret siktar vi in oss på en topplacering.

Radiokarnevalen bjuder även på priser och utlottningar. Mer specifika uppgifter hittas på förbundets webbsidor och från det färska numret av
tidningen radioamatööri som postats under den gångna veckan.

Radiokarnevalen: https://www.sral.fi/2021/06/10/radiokarnevaalit/

IARUs tävling en av de viktigaste under året

Världsomfattande IARU HF World Championship är en av de viktigaste händelserna i HF-tävlingskalendern. Dess specialdrag är den stora
synligheten för de olika ländernas radioamatörförbund. Finland och Finlands Radioamatörförbund representeras av OF2HQ och OF0HQ
på sex olika HF-band, såväl telegrafi som phone.

Nästa veckoslut åker OF2HQ:s och OF0HQ:s signaler ut i världen samtidigt från tolv toppstationer runtom i Finland, från Brändö till
Kiiminki och Vasa till Simpele. Stationerna har en realtida logg med chatfunktion, så en stor idrottsfest ligger i luften. I laget
finns över trettio operatörer och stationsvärdar samt -värdinnor.

IARU region 1 möte i oktober

Europa, Afrika och norra Asien hör till internationella radioamatörunionen, dvs IARU:s region nummer ett. Arbetsmötet som riktar sig
till medlemsförbundens representanter ämnas ordnas i medlet av oktober i Novi Sad, Serbien. Under mötet dryftas radioamatörernas
framtidsutsikter och bland annat aktuella frekvensärenden. Medlemsorganisationerna runtom området har betts kartlägga hoten mot och
möjligheterna för vår hobby och framföra sina ställningstaganden i olika aktuella frågor.

Förbundets vårmöte via nätet

Finlands Radioamatörförbund rf kallar sina medlemmar till stadgeenligt vårmöte lördagen den 24 juli klockan 11. Det går att anmäla sig
till nätmötet via förbundets webbsidor fr.o.m. den 10 juli.  

På grund av coronasituationen har lagen om temporära avvikelser från föreningslagen och regionförvaltningsverkets restriktioner
ifråga om begränsande av samlingar beaktats vid arrangerandet.

Mötesplatsen finns i Hertonäs, Helsingfors.

Turun Radioamatöörits årsmöte

Turun Radioamatöörit ry OH1AA håller sitt årsmöte torsdagen 12 augusti kl. 18.00 i Sommelo, Åbo. På ärendelistan finns de stadgeenliga
årsmötesärendena.

Jubileumsmuggarna förs ur händerna

Den jubileumsmugg som gjorts med anledning av Förbundets hundraårsjubileum har sålt som smör under sommaren. Det lönar sig nu att vara snabb,
ifall man önskar säkra sig ett treligt minne från jubileumsåret.

Den hantverkstillverkade muggen från Muurla är hållbar och håller för maskintvätt. Emaljmuggen passar bra även åt krävande användare
och klingar trevligt vid skålande. Beställningar från förbundets webbsidor.

Ukraina skyddar hackspetten

De äldre radioamatörerna kommer ihåg den mardrömslika dagliga störningen på banden som förorsakades av Sovjetunionens radarstation som
nådde bakom horisonten Den knackande störaren fick smeknamnet hackspetten. Ukraina har nämnt hackspettsantennen som är belägen på
ukrainsk mark som ett nationellt kulturarv. För detta söks även UNESCOs skyddsstatus av FN:s organisation för världskulturarv.
Radarkonstruktionen Duga-1 är 700 meter lång och 140 meter hög. Radarn som fanns belägen i Chernobyl var i användning till år
1986, då kärnkraftverksolyckan stoppade verksamheten. Ukrainas hackspett är inte den enda av sitt slag, bulletinredaktören stötte
i tiderna på en hackspett av samma släkte i Fjärran östern invid Amurfloden.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas Marconi Memorial HF och Tysklands RTTY-tävling. På söndagen förväntas OH-stationer delta i Förbundets
grundtävling. På tisdag står NAC 2m på tur och på torsdag NAC 6m.

Nästa veckoslut tävlas IARU HF Championships och alla som har möjlighet är välkomna att ge förbundets HQ-station poäng.

Nästa bulletin

Nästa bulletin blir läst från OH6A söndagen den 11 juli klockan 15 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Bulletinredaktör: Markku OH4UI
Översättning: Patrik OH6GDX

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media