Anmälan till vårmötet har börjat

wave

Finlands Radioamatörförbund rf. kallar sina medlemmar till stadgeenligt vårmöte. Mötet hålls enligt planerna lördag 24.7.2021 kl. 11.

Anmälan till vårmötet har börjat. Man kan anmäla sig under tiden 10.7-21.7.2021 på adressen http://sral.fi/kevatkokous-ilmoittautuminen.

Man kan även delta på plats. Mötesplatsen är i Hertonäs, Saltstensgatan 1, auditoriet, 00810 Helsingfors. Möjligt att anlända med metro eller buss.

På grund av coronaläget iakttar vi de sammankomstbegränsningar som Regionförvaltningsverket fastställt.

I auditoriet finns plats för 50 personer. Anmälan på mötesplatsen börjar en timme före mötet, dvs. kl. 10.00. Klubbarnas representanter och befullmäktigade bör vid anmälan förete en undertecknad fullmakt. Vid mötet är de medlemmar i förbundet röstberättigade som betalat medlemsavgiften för år 2021 i sin helhet.

Man kan bekanta sig med mötesmaterialet på förhand på adressen www.sral.fi/2021/05/07/kevatkokous-2021/

Förutom de stadgeenliga ärendena behandlas vid mötet:

  • Eftersom ändamålet för historikfonden har upphört överförs medlen till projektfonden.
  • Fullmakt till styrelsen till försäljning av de aktier förbundet äger i Suomen Radioamatööritarvike Oy eller likvidering av sagda företag.

Vid anordnandet av vårmötet iakttas den av Riksdagen 8.5.2021 stiftade lagen om temporär avvikelse från föreningslagen (375/2021).

Välkommen!

Finlands Radioamatörförbund rf:s styrelse och personal

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media