Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 25/2021 17.7.2021

Denna bulletin blir läst från OH6A söndagen 18.7.2021 kl. 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

INNEHÅLL

Vårmötet nästa veckoslut
En stratosfärballong i luften från Tavastehus
YOTA-tävlingen aktiverar unga operatörer
Jubileumsårets YL-expedition till Katanpää fästningsö
Fyrveckoslutet håller på att bli populärt igen
Kom med i NM-tävlingarna i radioorientering
Grunderna i telegrafi webbkurs under hösten
Förberedelserna inför nästa sommars WRTC 2022 tävlingar fortsätter
QSO till ett isflak på Nordpolen
Tävlingsnyheter

Vårmötet nästa veckoslut

Förbundets Vårmöte ordnas nästa lördag den 24 juli klockan 11. Det går att delta i mötet på plats eller genom nätförbindelse. Alla uppgifter som behövs och mötesmaterialet har samlats på förbundets webbsidor.

Det tryggaste sättet att delta i mötet är på distans hemifrån. Det finns även möjlighet att komma till mötesplatsen. Adressen till mötesplatsen är Saltstensgatan 1, Helsingfors. Dörrarna öppnas en timme före mötet, klockan 10.00. En platsbokning möjliggör att ca femtio personer tryggt kan delta på plats.

En stratosfärballong i luften från Tavastehus

En stratosfärballongflygning som sker under veckoslutet kommer att videofilmas direkt till youtube och inspelningen kan även ses efter flygningen. Flygningen använder anropet OH3VHH.

Hämeenlinnan Radioamatöörit OH3AA har berett flygningen till lördagen den 15 juli klockan 10. Ifall väderförhållandena förhindrar flygningen har söndagen eller också sista lördagen i juli utsetts till reservdagar.

Ballongflygningen och planeringen av utrustningen har förverkligats av Jari OH3UW, Sami OH3EYZ och Mikael OH3BHX. Det huvudsakliga syftet med flygningen är att testa olika radiosändare och att filma in och fotografera flygningen.

Ballongens platsinformation förmedlas automatiskt via tvåmeters APRS-repeatrar och IGateapparatur på nätet.

Specialegenskapen i ballongen är en DVB-S1-sändare, som sänder APRS-positionsuppgifter och direktsänt videomaterial från ballongen. Anvisningar för mottagning hittas på OH3AA:s webbsidor.

Livestream: https://www.youtube.com/watch?v=ZPMwhwraaJk
OH3AA: https://oh3aa.fi/
Mera av teknik: https://0xfeed.tech/oh3vhh-1/

YOTA-tävlingen aktiverar unga operatörer

Ungdomsteamet bjuder in alla unga och gamla till en ny form av tävling som i synnerhet planerats för de unga. Tävlingens första del ordnades i maj och den andra delen står i tur lördagen den 17 juli.

Målet är att inspirera unga att delta i tävlingsverksamhet. I YOTA-tävlingen finns totalt åtta olika kategorier, varav en del i synnerhet är riktade till unga, under 26-åriga operatörer.

I tävlingen fungerar de olika operatörernas åldrar, och inte exempelvis samlade länder eller ITU-områden. För unga operatörer fås tilläggspoäng. Längden på tävlingen är begränsad till tolv timmar. Det är alltså fråga om en ny form av tävling som kretsar kring unga amatörer.

YOTA Contest ordnas av ungdomsgruppen i IARU Region 1, i samarbete med Ungerns Radioamatörförbund (MRASZ). I första delen av tävlingen kom det in 100 loggar från under 26 åriga operatörer och 700 loggar från äldre radioamatörer.

Läs mer: www.ham-yota.com/contest

Jubileumsårets YL-expedition till Katanpää fästningsö

Jubileumsanropet OH100SRAL kommer igång från Bottenhavets nationalpark. Som en del av SRAL100 festligheterna ordnas 12-15.8 en YL-expedition till Katanpää fästningsö. Ön hör till Bottenhavets nationalpark och är dess mest sydliga besöksområde.

Tsar Nikolai II lät bygga Katanpää fästningsö under 1910-talet som den nordligaste delen av den s.k. Peter den Stores fästningskedja. I öns historia ingår såväl fångar som beväringar. Mer information om ön och dess historia kan läsas på webbsidan luontoon.fi.

Fyrveckoslutet håller på att bli populärt igen

Då nätterna blir mörkare är det snart åter dags för Internationella fyrveckoslutet (ILLW). I kalendern har evenemanget årligen markerats under tredje veckoslutet i augusti, i år 22-23 augusti 2021. Coronan förväntas inte just alls störa evenemanget som sprider sig kring hela världen. Fyraktiveringar utlovas enligt tidigare modell.

Hittills har redan långt över tvåhundra aktiviteter meddelats och det uppskattas att mängden fördubblas. Från Finland aktiveras åtminstone Marjaniemi i Hailuoto OG8L, Utö OH1AH, Kylmäpihjala OH1AM, Kallo OH3FSR, Luovukkaluoto OH5B och Tankar (OH6AX).

International Lighthouse Lightship Weekend – ILLW: https://illw.net/

Kom med i NM-tävlingarna i radioorientering

I Hilleröd, Danmark ordnas i medlet av september de nordiska mästerskapstävlingarna i radioorientering. Från Finland deltar ett rekordstort åtta personers lag. Anmälningstiden pågår som bäst och fler medlemmar ryms ännu med i tävlingslaget. Ta kontakt med Kimmo, OH2JKU via egenanropsadressen. Mer detaljerade uppgifter om tävlingen hittas även på ARDF:s webbsidor.

ARDF Finland: www.ardf.fi

Grunderna i telegrafi webbkurs under hösten

Tampereen Radioamatöörit OH3NE ordnar under hösten en kurs för grunderna i telegrafi. Denna förverkligas per distans via Zoom.

Kursen är delad i två delar. Första delen hålls 9 september klockan 17.30 och ger vägledning för självstudier. Den andra delen hålls 25 november klockan 17.30. Denna gång fördjupas kunskaperna med att telegrafera och tävlingar.

Tiden mellan första och andra delen är ämnad för självstudier och det vore bra att kunna sätta undan en halv timme per dag för ändamålet. Kursen är gratis för medlemmar i Tampereen Radioamatöörit och för andra kostar den 15 €.

Anmälningar t.o.m. 26 augusti till Virve: talous@nulloh3ne.fi

Förberedelserna inför nästa sommars WRTC 2022 tävlingar fortsätter

Trots att WRTC 2022 p.g.a. coronan flyttades till nästa sommar, fortsätter förberedelserna inför evenemanget för fullt i Italien. Förra veckoslutet testades nästa års tävlingsantenner i Bologna.

Krassy K1LZ har donerat antennmaterial till alla tävlingslag. Ordföranden för tävlingsarrangörerna, Mari IK1HJS, lovar att mer specifika uppgifter till de lag som kommer med i tävlingen och övrig information blir publicerade senare år.

World Radiosport Championship 2022: https://www.wrtc2022.it/

QSO till ett isflak på Nordpolen

Fjodor Koniukov R0FK som är en van äventyrare i extrema förhållanden är som bäst på reda till Nordpolen. Som färdmedel fungerar världens största isbrytare, ett kärnkraftsdrivet fartyg med namnet ”50 år från segern”. Efter att ha nått Nordpolen, ämnar Fedor med sin utrustning stiga av på ett drivande isflak för en tid på tio dagar. Han ämnar även hålla radioamatörkontakter på 20 meter på frekvensen 14,333 MHz. Det lönar sig att kolla efter signalerna ca sjutiden på morgonen finsk tid.

Linken: https://konyukhov.ru/en/

Tävlingsnyheter

Förbundets huvudkvartersstationer OF2HQ och OF0HQ körde förra helgen ca 12 200 QSO:n under IARU tävlingen. Ett varmt tack till alla operatörer, stödtrupper och OH-stationer!

Detta veckoslut tävlas YOTA-tävlingen som i synnerhet riktar sig till aktivera unga amatörer. Under veckoslutet ordnas även CQ WW VHF och Russian Radio Team Championship på phone och telegrafi.

Nästa veckoslut tävlas IOTA-contest: flera öar kommer att vara QRV, inkluderande en del mer sällsynta.

Nästa bulletin

Nästa veckoslut står Förbundets vårmöte på agendan, och därmed kommer nästa bulletin i etern från OH6A om två veckor, söndagen den 1 augusti klockan 15 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Bulletinredaktör: Markku OH4UI
Översättning: Patrik OH6GDX
VastaaVastaa kaikilleLähetä edelleen
Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media