Nya radioamatörkurser

Ihmisiä maston juurella

Är du intresserad av att avlägga radioamatörexamen? Höstens första kurser börjar inom kort som distans- och närundervisning. På kommande är fyra kurser som bereder för avläggande av examen för elementärklass (T1 och K1) och en kurs som bereder för avläggande av examen för allmän klass (T2). Därtill anordnas i Tammerfors en telegrafikurs som distanskurs. Tilläggsinformation om kurserna hittas i utbildningskalendern.

Här kan du läsa mera om att utbilda sig till radioamatör: Utbildning – Finlands Radioamatörförbund (sral.fi)

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media