Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 29/2021 21.8.2021

Denna bulletin blir läst från OH6A söndagen den 22 augusti 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

INNEHÅLL
Mängden nya radioamatörer i ett gott uppsving
Flera radioamatörkurser under hösten
Tävlingspokaler söker sina hem
Jubileumsårets grupptävling i SAC-tävlingen
Mellersta Finlands traditionella höstläger i Toivakka
SRAL 100 kommittén meddelar:
Flaggan i topp för att fira de 100 åren
Utställningen ”Det började med gnistan” är öppen ännu inkommande vecka
Utomhusevenemang i Tavastehus på söndag
Fyrar, öar och båtar QRV under veckoslutet
Silent Key
Tävlingar

Mängden nya radioamatörer i ett gott uppsving

Mängden personer som utfört behörighetsexamen har ökat fint under det pågående året. Då behörighetsexaminatorerna år 2020 tog emot 214 examensutföranen, är antalet fram t.o.m. slutet på juni i år redan 224 examensutföranden. Ett varmt tack till alla kursarrangörer, ledare, utbildare och behörighetsexaminatorer för ett väl utfört arbete!

Flera radioamatörkurser under hösten

Denna höst startas flera radioamatörkurser. De mest färska kursnyheterna kommer från Järvenpää och Björneborg.

I Järvenpää ordnar Keski-Uudenmaan radioamatöörit OH2AP en kurs på distans som förbereder inför radioamatörexamen. Kursen inleds måndagen den 20 september och fortsätter därefter varannan vecka. Distanskursen hålls som en Teams webbdiskussion.

Porin seurun kansalaisopisto ordnar en radioamatörkurs tillsammans med Lounais-Suomen maanpuolustuspiiri. Kursen som ordnas som närstudier inleds den 9 september. De som deltar i kursen genom MPK har möjlighet att räkna kursen tillgodo som repetitionsövningar. Det går även att anmäla sig enbart till medborgarinstitutets kurs.

Information om samtliga radioamatörkurser som inleds under hösten finns att läsas på Förbundets webbsidor.

Tävlingspokaler söker sina hem

Förbundets kansli har en stor mängd tävlingspriser som inte hittat sin väg till de rätta ägarna. Priserna är i synnerhet för de närmast gångna årens inhemska och nordiska tävlingar. Pokalerna och deras vinnare har nu listats enligt stationsanrop och radioamatörkretsar. En lista över pristagarna finns att ses på Förbundets webbsidor. Ifall du hittar ditt eget anrop bland de belönade ta kontakt med Förbundets så kommer vi överens om hur din pokal levereras till dig.

Jubileumsårets grupptävling i SAC-tävlingen

I samband med höstens SAC-tävlingar har det med anledning av jubileumsåret inrättats en grupptävling OH-stationer. Samla ett tremannateam och gå med för att slå de övriga nordiska länderna. De bästa grupperna belönas med SRAL100-pokaler. I tävlingen finns även egna serier för ungdoms-, old timer- och YL-team. Anvisningar för deltagande finns på Förbundets webbsidor.

Mellersta Finlands traditionella höstläger i Toivakka

Keski-Suomen Radioamatöörit ry, OH6AD ordnar åter sitt traditionella höstläger vid Leirikallio, Mämminiemi. Under det första veckoslutet i september, dvs. 3-5 september, bjuder klubben på älgsoppa med tillhörigheter och även korv finns tillhanda. I programmet ingår Field Day evenemanget och givetvis bastubadande och umgänge. Övernattningsmöjlighet i inomhusutrymmen finns för 10-15 personer. Veckoslutsevenemanget är gratis och förutom radioamatörerna är även alla som är intresserade av radioamatörverksamhet välkomna. Adressen är Rappukalliontie 250, Toivakka.

SRAL 100 kommittén meddelar:

Flaggan i topp för att fira de 100 åren

Vi bjuder in alla radioamatörer att hissa flaggan onsdagen den 15 september. Var med och fira 100 årsjubileet för vårt förbund på detta värdiga sätt.

Vi skulle även önska uppgifter om vilka orter som kommer att vara med i flaggningen. Om du önskar kan du meddela varifrån du deltar genom att sända uppgifterna per e-post till adressen: vilma@nullsral.fi.

I det möte som hölls för hundra år sedan 15.9.1921 godkändes stadgarna för Nuoren Voiman Liiton Radioyhdistys och Leo Lindell valdes som första ordförande. Föreningens konstituerande möte hade hållits i april samma år. Senare blev föreningen i och med namnbyte Suomen Radioamatööriliitto N.V.L. År 1926 bildades det självständiga Finlands Radioamatörförbund och samtidigt frigjorde sig förbundet från Nuoren Voiman Liitto.

Utställningen ”Det började med gnistan” är öppen ännu inkommande vecka

Utställningen ”Det började med Gnistan – 100 år av finländskt radioamatörbyggande” presenterar apparatur som radioamatörerna själva byggt och som representerar en hundraårig period i fråga om tekniken. Utställningen är öppen i Tekniska museet i Helsingfors ännu fram till slutet av inkommande vecka, dvs. den 29 augusti.

Utomhusevenemang i Tavastehus på söndag

På gården vid OH3AA:s klubbhus på Hakapellontie i Tavastehus ordnas en pryldag utomhus. Evenemanget inleds på söndag morgon den 22 augusti klockan 9. Umgänge, kaffe, korv och läskedrycker samt allehanda prylar utlovas. Försäljningspunkten är gratis. Även rörtestern finns till förfogande och även en person som utför testerna finns på plats.

Mer specifika uppgifter om evenemanget på OH3AA:s webbsidor.

Fyrar, öar och båtar QRV under veckoslutet

Nu firas det internationella fyr- och fyrbåtsveckoslutet. Över 350 stationer har redan anmält sig deltagande. Från Finland deltar åtminstone OG8L från Marjaniemi i Hailuoto, OH1AH från Utö, OH1AM från Kylmäpihlaja, OH3FSR från Kallo, OH5B från Luovukkaluoto och OH6AX från Tankar.

Traditionellt har flest fyrar aktiverats från Tyskland, Australien och USA.

Silent Key

Kansliet har nåtts av budet att våra radioamatörbröder Juhani Klapuri OH2EIB och Seppo Murtomaa OH2TO lämnat oss. Vi hedrar deras minne med en stunds tystnad.

Tävlingar

Detta veckoslut tävlas SARTG RTTY Contest och Russian District Award (RDA) Contest. På tisdag står NAC 2,3 GHz i tur. Nästa veckoslut tävlas Rumäniens YO DX HF Contest och World Wide Digi Contest.

Nästa bulletin blir läst från OH6A söndagen den 29.8 klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz.

Bulletinredaktör: Markku OH4UI
Översättning: Patrik OH6GDX

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media