Radioamatörerna ihågkom sin första ordförande

Representanter för SRAL100 jubileumsutskottet och radioamatörklubbarna i Åbo nedlade 15.9 en blomhälsning på den första ordförandens grav.

Åbobon Leo Lindell FN1NA var under radioteknikens första år en ivrig experimenterare och visionär. Han hade byggt en fullständig radiostation i Åbo redan under tiden för första världskriget.

Det var hans förtjänst att kortvågen togs i bruk. Fram till dess hade fartygen använt 600 m och radioamatörerna främst 300 m våglängder.

Förbundets hälsning nedlades på Åbo gamla begravningsplats av Rauno OH1WR, Lasse OH1EVI, Memma OH1EG och Jan OH1NDA
Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media