Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 35/2021 2.10.2021

Denna bulletin blir läst från OH6A söndagen 3.10.2021 kl. 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

INNEHÅLL
Jubileumsårets julbuffet i Helsingfors den fjärde december
Alla OH-amatörers hjälp behövs
QSL-kortstrafiken har nästan återgått till det normala
Scouternas JOTA-evenemang i oktober
Pryldag i Kurikka nästa lördag
Guru i rundradioteknik vid Luftvärnsmuseet
Ännu hinner du med i kursen för elementär klass via Teams
Har du redan sett på Förbundets webbutställningar?
Styrelsekandidaterna fram t.o.m. nästa fredag
Tävlingar
Nästa bulletin

Jubileumsårets julbuffet i Helsingfors den fjärde december

Boka redan nu i din kalender lördagen den 4 december fr.o.m. kl. 14. Välkomna att njuta av en julig måltid och trevligt umgänge med anledning av jubileumsåret. Evenemanget riktar sig till förbundets alla medlemmar. Programmet planeras som bäst. Mer information om evenemanget och anmälning till det kommer närmare evenemanget. Festplatsen är i Helsingfors kärncentrum.  

Alla OH-amatörers hjälp behövs

Om en vecka gås kampen mot Sverige i SAC SSB och målet är att få ihop 100 finska tävlingsloggar och landskampsseger till Finland för att fira jubileumsåret SRAL-100.

Precis som i CW-delen kan du anmäla ett tremannalag till OH-stationernas egen grupptävling t.o.m. tisdagen den 5 oktober till Raimo, oh2bci@nullsral.fi.

Du behöver inte vara tävlare eller tävla mot någon. Det är alltså fråga om ett fritt format QSO-rally, där du inom ramarna för dina egna färdigheter och din fritid stöder Finlands gemensamma landskampsresultat. Genom att vara aktiv lite grann på alla band ger bäst resultat poängmässigt.

Det är önskvärt att så många som möjligt skulle använda OF-prefix för att fira jubileumsåret.

SAC SSB börjar nästa veckas lördag kl. 15.00 finsk tid.

Reglerna för OH-stationernas grupp tävling hittas på förbundets webbsidor.

QSL-kortstrafiken har nästan återgått till det normala

Med anledning av coronan har posttransporterna till flera länder varit begränsade. Situationen i fråga om olika länder har varierat mycket och från vissa länder har QSL-kort kommit nästan normal, från andra inte alls. Enligt förbundets QSL-manager Kai OH3GLY har situationen nu under hösten återgått till att fungera nästan normalt.

Till de nya radioamatörerna är det bra att påminna om att bytestiden för QSL-korten även under normala förhållanden är lite över ett år.  

Scouternas JOTA-evenemang i oktober

Scouternas världsomfattande radioamatörevenemang Jamboree on the Air, dvs. JOTA, närmar sig. Ett veckoslut i medlet av oktober hörs unga scouter på banden, så aktiva motstationer önskas. Från Finland deltar åtminstone landets enda luftpatrullsscoutkår, Helsingforsbaserade Malmin Tuulenkävijät. Även scouter i Åbotrakten torde vara QRV.  

Pryldag i Kurikka nästa lördag

Radiohullut och Kurikan Seudun Radioamatöörit ordnar pryldagar nästa veckas lördag, den 9 oktober. Evenemangsplatsen är Luovan nuorisoseura i Kurikka, invid väg 3 på adressen Seuratie 3. Försäljarna ombeds komma på plats till åtta på morgonen och den övriga publiken är välkommen fr.o.m. klockan 10. På plats finns även Jyrki OH6CS från Utec. Även föreningens kiosk är på plats, därifrån det enligt arrangören går att köpa kaffe och tilltugg. 

Guru i rundradioteknik på Luftvärnsmuseet

Som en del av Suomen Radiohistoriallinen Seuras 30 årsjubileum ordnas lördagen den 16 oktober en presentation vid Luftvärnsmuseet. Som talare fungerar två pensionerade legender från Rundradio, tekniska direktören Jorma Laiho och radioarkivets chef Lasse Vihonen.

Laiho berättar om nedkörningen av AM-stationer och Vihonen om användning av radiostationer vid flygpejling på 1940-talet. Evenemanget börjar klockan 13 i Tusbyhallen. Förhandsanmälan är inte obligatorisk, men är ytterst önskvärt per e-post hemar@nullkolumbus.fi

Ännu hinner du med i kursen för elementär klass via Teams

MPK:s och Lahden Radioamatöörikerho OH3AC:s gemensamt arrangerade radioamatörkurs i elementär klass inleds tisdagen den 19 oktober 2021. Anmälningstiden går ut nu på tisdag 5.10.2021. Kursen har ännu ett par platser lediga.

Kursen ordnas såväl på distans med Teamsapplikationen som genom närundervisning i undervisningsklassrummet vid Lahtis Gamla Radiostation. Anmälning till kursen görs via MPK:s utbildningskalender. Kursavgiften är tio euro.

Har du redan sett Förbundets webbutställningar?

Webbutställningarna för Förbundets 100 årsjubileumsår är öppna fram till slutet av året. På webben finns en QSL-kortsutställning samt flera fotoutställningar publicerade. Gå och stifta bekantskap med utställningarna på sidorna.

Styrelsekandidaterna fram t.o.m. nästa veckas fredag

Under förbundets höstmöte i november väljs nya styrelsemedlemmar. De personer som är intresserade av uppgifterna kan lämna in sitt samtycke till styrelsevalen t.o.m. nästa veckas fredag den 8 oktober klockan 16.00 till Förbundets kansli. Ett undertecknat samtycke kan även sändas per e-post.

Det stadgeenliga Höstmötet ordnas lördagen den 20 november. Mötet ordnas som ett s.k. hybridmöte, dvs. det går att delta i mötet på distans via internet eller på mötesplatsen.

På förbundets webbsidor finns en särskild del för Höstmötet, vilken blir uppdaterad då mötet närmar sig. På dessa sidor kommer även kandidatpresentationerna.

Tävlingar

Detta veckoslut tävlas Oceania DX Contest och på tisdagen står NAC 2m i tur. NAC 10 m infaller på torsdag och nästa veckoslut deltar alla OF- och OH-stationer som kan i SAC SSB. Sverige besegras stort!

Avslutningsvis en påminnelse till kalendern: Jubileumsårets julbuffet ordnas i Helsingfors lördagen den fjärde december med start kl. 14. Det är ett fint sätt att jubilera hundra år och träffa andra radioamatörer efter en lång period av corona.

Nästa bulletin

Nästa bulletin blir läst från OH6A söndagen den 10.10.2021 kl. 15.00 finsk tid på 3720 kHz.  

Bulletinredaktör: Markku OH4UI
Översättning: Patrik OH6GDX

VastaaVastaa kaikilleLähetä edelleen
Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media