SRAL ansöker om medlemskap i Försvarsutbildningsföreningen MPK

Finlands Radioamatörförbund har beslutat ansöka om medlemskap i Försvarsutbildningsföreningen (MPK). Styrelsen fattade beslutet på sitt möte 23.9.2021.

MPK är en riksomfattande utbildningsorganisation, som ger medborgarna färdigheter i att klara sig bättre i vardagens störningssituationer och under exceptionella förhållanden. MPK fungerar även som samarbetsorgan för utbildning inom det frivilliga försvarsarbetet.

Förbundet anser att ett medlemskap är motiverat, eftersom en stor del av radioamatörexamina numera avläggs i anslutning till kurser som anordnas i samarbete mellan MPK och amatörradioklubbarna.

Personer som avlagt behörighetsexamen är en central målgrupp för rekrytering av nya medlemmar till förbundet.

Förbundet strävar till att erbjuda högklassigt undervisningsmaterial även för dem som utbildas via MPK.

SRAL är den enda organisationen som Traficom befullmäktigat som mottagare av behörighetsexamina. Förbundet har ca 30 examinatorer runt om i landet. På kurserna och i behörighetsexamineringen iakttas principer som godkänts av Traficom.

Målet för utbildning som sker via MPK är att öka den allmänna beredskapen och handlingsförmågan vid störningssituationer i samhället. En del av utbildningen betjänar kommunernas och myndigheternas behov.

Som medlemsorganisation i MPK kan SRAL delta i dessa projekt genom att erbjuda sitt specialkunnande inom t.ex. reservkommunikationsnätverk, reservkraft och radioteknik. MPK kan lättare stödja medlemsorganisationernas utbildningar.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media