SRAL anoo MPK:n jäsenyyttä

Suomen Radioamatööriliitto (SRAL) ry on päättänyt anoa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) jäsenyyttä. SRAL:n hallitus päätti asiasta kokouksessaan 23.9.2021.

MPK on valtakunnallinen kokonaismaanpuolustuksen koulutusorganisaatio, joka kouluttaa kansalaisia selviytymään paremmin arjen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. MPK toimii myös koulutuksen yhteistyöorganisaationa vapaaehtoisen maanpuolustuksen kentällä.

Liitto katsoo jäsenyyden olevan perusteltua, koska suuri osa uusista radioamatööritutkinnoista suoritetaan nykyisin MPK:n ja radiokerhojen yhteistyönä järjestämien kurssien päätteeksi.  

Radioamatöörin pätevyystutkinnon suorittaneet henkilöt ovat keskeisiä kohteita SRAL:n jäsenhankinnassa.

Liiton tavoitteena on tarjota uusille radioamatööreille laadukas koulutusmateriaali myös MPK:n kautta kouluttautuville.

SRAL toimii ainoana Traficomin valtuuttamana radioamatöörien pätevyystutkintojen vastaanottajana kattaen koko maan, noin 30 tutkijan turvin. Kursseilla ja pätevyystutkinnoissa noudatetaan Traficomin hyväksymiä periaatteita.

MPK:n kautta tapahtuvan koulutuksen tavoitteena on lisätä yleistä valmiutta ja toimintakykyä yhteiskunnan häiriötilanteissa. Osa koulutuksesta palvelee kuntien ja viranomaisten tarpeita.

Jäsenjärjestönä SRAL voi osallistua näihin hankkeisiin tarjoamalla omaa erikoisosaamistaan esimerkiksi varaviestiverkkojen, varavoiman ja radiotekniikan koulutusresursseina. MPK pystyy helpommin tukemaan jäsenjärjestöjensä koulutusta.

2.10.2021: Tarkennettu mainintaa koulutusmateriaalin käytöstä.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media