Kandidater i styrelsevalet 2021

Vid Finlands Radioamatörförbunds höstmöte 2021 väljs två (2) styrelsemedlemmar för tre år i stället för dem som är i tur att avgå. Ytterligare väljs en medlem för två år i stället för Jari Kekki, OH2EXE, som avgått från styrelsen.

Styrelsevalet 2021

Kandidater i Finlands Radioamatörförbunds styrelseval:
2. Jussi Kekki, OH5O
3. Jarmo Malinen, OH2UBM
4. Mika Mäkilä, OH3LIP
5. Vili Peippo, OH5GE
6. Timo Rinne, OH5LLR

Tilläggsinformation om valet finns på förbundets valsidor. Kandidatpresentationerna kan läsas nästa vecka på valsidorna.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media