Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 37/2021 16.10.2021

Denna bulletin blir läst från OH6A söndagen 17.10.2021 kl. 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM

INNEHÅLL
Ordförande avgick p.g.a. hälsoskäl
Tre platser står till förfogande i styrelsevalet
Scouterna QRV under veckoslutet
Ungdomsteamet presenterade sig i Amerika
De finländska radioamatörerna fortsätter i Haiti
En QSL-manager söks fortfarande till OH5-distriktet
Silent Key
Tävlingar
Nästa bulletin

Ordförande avgick p.g.a. hälsoskäl

Finlands Radioamatörförbunds ordförande Jorma Saloranta OH2KI har avgått från sin uppgift med anledning av hälsoskäl. Styrelsen godkände avskedsansökan under sitt möte förra veckans lördag, den 9 oktober.

Jorma satt på sin post under nio månader från att han tillträdde posten i början av detta år.

Vice ordförande Vili Peippo OH5GE fungerar som tjänsteförrättande ordförande fram till slutet av år 2021.

Från och med början av år 2022 kommer tf. ordförande att vara den person som den nya styrelsesammansättningen utser till att vara vice ordförande.

Finlands Radioamatörförbunds ordförandeval ordnas nästa år, under Höstmötet 2022.

Tre platser står till förfogande i styrelsevalet

Inom den utsatta tiden meddelade fem personer om sin kandidatur i styrelsevalet som ordnas under Förbundets höstmöte. Dessa är Jussi Kekki OH5O, Jarmo Malinen OH2UBM, Mika Mäkilä OH3LIP, Vili Peippo OH5GE och Timo Rinne OH5LLR.

De två kandidater som får flest röster i styrelsevalet väljs till styrelsen för tre år. Därtill blir den som får tredje flest röster invald i styrelsen för två år, för att fylla den styrelseplats som blev obesatt efter att Jari Kekki OH2EXE avgick under sin styrelseperiod.

I styrelsevalen innehas rösträtt av Förbundets medlemmar eller klubbar, som kan ge en eller två röster eller rösta blankt.

Kandidatpresentationerna och annan information so behövs hittas på Förbundets webbsidor och i nummer sju av tidningen Radioamatööri, som postas om en vecka.

Kandidatpresentationerna kan läsas på: https://www.sral.fi/2021/10/12/hallitusvaalien-2021-ehdokasesittelyt/

Scouterna QRV under veckoslutet

Världens största scoutevenemang dvs. Jamboree-on-the-Air är igång. Förbundets jubileumsanrop OH100SRAL och OF100SRAL aktiveras av Liedon eränkävijät. I Liesan maja, hemmet för OH1SRA, finns en ny femton meters mast där det nu finns en Moxon antenn för 20 meter.

Under JOTA-JOTI veckoslutet är ett tjugotal scoutkårer QRV. Exempelvis landets enda luftpatrullsscoutkår Malmin Tuulenkävijät från Helsingfors är QRV med anropet OH1SUF. Lounas-Suomen Partiopiirin radiokerho är QRV från Turun radioamatöörits station med anropet OH1AS.

En täckande lista över de finska scoutkårernas stationer som är QRV hittas från Förbundets webbsidor. På banden hörs unga scouter, så även entusiastiska motstationer behövs.

JOTI, dvs. Jamboree-on-the-Internet samlar dock än ännu större deltagarmängd än amatörbanden. År 2017 aktiverade JOTI t.o.m. 1,7 miljoner scouter från 160 länder.

JOTA 2021: https://www.jotajoti.info/jota

Ungdomsteamet presenterade sig i Amerika

I Finland var de unga radioamatörernas verksamhet synligt framme i den största radioamatörpublikationen i världen. Nyaste nyhetsbrevet från ARRL i USA berättar om det nya specialanropet OG2Y som SRAL:s ungdomsteam har fått till sitt förfogande.

I nyheten berättas att det nya specialanropet kan användas mer fritt under olika evenemang och tävlingar, medan det traditionella OH2YOTA är reserverat för att användas enbart under Internationella Radioamatörförbundet IARU:s evenemang.

ARRL newsletter 14.10.2021: http://www.arrl.org/arrlletter?issue=2021-10-14#toc12

De finländska radioamatörerna fortsätter i Haiti

De finländska radioamatörernas arbete i jordbävningsdrabbade Haiti fortsätter. Erik OH2LAK och Tom OH2UBA återvände till Finland i början av oktober. Nu fortsätter Kimmo OH3MBC arbetet fram till slutet av oktober. Kimmo fungerar som IT- och telekommunikationsdelegat för Internationella Röda Korset.

Som bäst finns även Timo OH7XU i Haiti. Han fungerar som IT- och Telecomstödperson i Röda Korsets separata fältsjukhusenhet. Då Timo återvänder till Finland kommer samma uppgift att skötas av Akseli OH5EBB.

En QSL-manager söks fortfarande till OH5-distriktet

Saimaan Viitoset OH5AB har meddelat att de slutar sköta QSL-förmedlingen för OH5-distriktet vid årsskiftet. En ny aktör har ännu inte hittats. Ifall uppgiften som QSL-distriktsmanager intresserar kan du ta kontakt med förbundets kansli. Kortförmedlingen för femmornas distrikt kan i princip skötas var som helst i Finland.

Silent Key

Kansliet har nåtts av budet att följande radioamatörkollegor lämnat oss: Stig-Olof Fernström OH2LBA och Ritva Sinisalo OH3NPN. Vi hedrar Stig-Olofs och Ritvas minne med en stunds tystnad.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut kontaktas förutom scouter även tyskar, då Worked All Germany tävlingen står i tur. På tisdag tävlas NAC 23 cm och torsdag NAC 4 m.

Nästa veckoslut tävlas SSB-delen av UK/EI Contest.

Nästa bulletin

Nästa bulletin blir läst från OH6A söndagen 24.10.2021 kl. 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Bulletinredaktör: Markku OH4UI
Översättning: Patrik OH6GDX

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media