Klubbwebinarium 11.11

I Finland finns ett stort antal radioamatörklubbar men bara ett fåtal erbjuder utbildning för nya hobbyutövare. De flesta frågorna gäller anordnandet av utbildningen, sökande av kurslärare och handledning av dessa, utbildningsmaterial med mera.

Tampereen Radioamatöörit OH3NE har redan under flera år anordnat kurser för blivande radioamatörer och kompletterande utbildning för dem som redan avlagt examen. Klubbens utbildare Tuomas OH3ERV och Tiiti OH3HNY ger tips om anordnande av kurser och om att undervisa.

Webinariet anordnas torsdag 11.11.2021 kl. 18.00. Anvisningar för deltagande skickas i bekräftelsemejlet.

NOTERA. Antalet deltagare är begränsat till 100 av tekniska skäl, så vi rekommenderar att du registrerar dig i tid.

Evenemanget organiseras av förbundets marknadsföringsteam. För mer information, skriv till markkinointi@nullsral.fi.

Välkommen med!

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media