Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 2/2022 15.1.2022

Denna bulletin blir läst från OH6A söndagen den 16.1.2022 på 3720 kHz +- QRM.

INNEHÅLL
Jarmo OH2UBM leder Förbundet
Övriga utnämningar i slutet av januari
Kurs för elementär klass börjar på webben i februari
Teljän radioamatöörits årsmöte i Björneborg
Silent Key
DX-nyheter
Belgiens förbund firar sitt 75 års jubileum
Tävlingar


Jarmo OH2UBM leder Förbundet

Förbundets nya styrelse höll sitt konstituerande möte torsdagen den 13 januari, och då valdes Jarmo Malinen OH2UBM till styrelsens vice ordförande.

I praktiken leder Jarmo styrelsens arbete fram till slutet av år 2022. Förbundets nya ordförande väljs i medlemsvalet under nästa Höstmöte.

Den nya vice ordföranden är en 50 årig doktor i teknik, som arbetar som lektor vid Aalto universitetet.

Som dagsarbete föreläser han bl.a. grundkurser i ingenjörsmatematik.

Jarmo fungerar även som ordförande i Lohjan radioamatöörikerho OH2AAB.  

Övriga utnämningar i slutet av januari

Under sitt första möte bordlade den nya styrelsen förslaget om nya examinatorerna för detta år och beslutade till nästa möte begära behörighetskommissionen (PTK) om en presentation av valförfarandet i fråga om examinatorer.

Även utnämnandet av Förbundets funktionärer och organ konstaterades kräva tilläggsutredningar och således överfördes besluten om dessa till nästa möte.

Kurs för elementär klass börjar på webben i februari

Lahden Radioamatöörikerho OH3AC ordnar tillsammans med MPK en radioamatörkurs för elementär klass från och med 15 februari. Kursen som varar till första veckan i april ordnas såväl som riksomfattande webbkurs som närundervisning i Lahtis.

Det går att anmäla sig till kursen fram till 1 februari via MPK:s kurskalender. Kursavgiften är 10 euro och för kursen fås fyra repetitionsövningsdygn.

Mer information från Lahden Radioamatöörikerhos webbsidor: www.oh3ac.fi

MPK:s kurssida: https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/156611

Teljän radioamatöörits årsmöte i Björneborg

Teljän radioamatöörit ry OH1AF, OH1AB och OH1F håller sitt årsmöte onsdagen 26 januari klockan 19. Stadgeenliga ärenden behandlas. Årsmötet hålls i första hand som distansmöte.

Ifall de begränsningar myndigheterna fastställt för folksamlingar tillåter ordnas en möjlighet att även delta i mötet vid klubben på adressen Vanha Raumantie 705, Björneborg.

Silent Key

Kansliet har nåtts av budet att följande radioamatörkollegor lämnat oss: Jouko Fabritius OH2BJF och Pentti Sydänmaa OH2JYT. Vi hedrar Joukos och Penttis minne med en stunds tystnad.

DX-nyheter

Aktiveringen av sällsynta DXCC-länder i Sydkinesiska havet under risk

Kina har kraftigt förstärkt sin närvaro i området genom att bygga upp lyssnarstationer och t.o.m. nya konstgjorda öar i havsområdet där BS7 Scarborough Reef finns. Haags internationella domstol bekräftade att revet hör till Filippinerna år 2016, men Kina godkände inte beslutet. Föregående gång var radioamatörerna QRV från revet med anropet BS7H år 2007.

En annan tvist berör Spratlyöarna i området. Förutom Kina och Filippinerna strider även Vietnam och Malaysia om delar av öarna. Tvisten har under årens lopp förorsakat flera logistiska problem under radioamatörernas expeitioner. Föregående aktivering av Spratly skedde år 2018 med anropet 9M0W.

Belgiens förbund firar sitt 75 års jubileum

Belgiska Kungliga RadioamatörförbundetUBA firar sitt 75 års jubileum under det pågående året. För att fira festen är 64 olika stationer med ON75 preix och treboxstaviga suffix QRV. Specialanropen är i bruk fram till slutet av februari. Åt motstationerna erbjuds olika diplom.

Även UBA DX Contest har till en del ändrat reglerna med anledning av jubileumsåret. SSB-delen tävlas sista veckoslutet i januari och CW under det sista veckoslutet i februari.

UBA DX-contest: https://www.uba.be/en/hf/contest-rules/uba-dx-contest-rules

Tävlingar

Under veckoslutet tävlas HA DX-contest. På den digitala sidan tävlas Pro Digi Contest med sändarslaget FT4.

HA-DX Contest 2022: https://www.ha-dx.com/en/contest-rules

Pro Digi Contest 2022: http://www.procontestclub.ro/PDC%20Rules.html

På tisdagen tävlas NAC 23 cm och på torsdag infaller NAC 4 m. jällä metrillä.

Nästa veckoslut tävlas BARTG RTTY Sprint.

Reglerna till BARTG RTTY Sprint: http://bartg.org.uk/wp/bartg-sprint-contest/

Nästa bulletin

Nästa bulletin blir läst från OH6A söndagen 23.1.2022 kl. 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Bulletinredaktör: Markku OH4UI
Översättning: Patrik OH6GDX

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media