Finlands Raioamatörförbunds Kanslibulletin 1/2022 8.1.2022

Denna bulletin blir läst från OH6A söndagen 9.1.2022 kl. 15.0 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

INNEHÅLL
Den nya styrelsen börjar nästa vecka
Nästan 20 000 QSO:n med Förbundets jubileumsanrop
Nationell radioamatörkurs i elementär klass startar i februari
Ny nationalpark i Salla
Silent Key
DX- och tävlingsevenemang i Tammerfors i april
Tävlingar
Nästa bulletin

Den nya styrelsen börjar nästa vecka

Finlands Radioamatörförbunds nya styrelse konstituerar sig under sitt första möte torsdagen den 13 januari. I styrelsen ingår under det pågående året Dimi Doukas OH2DD, Jarmo Malinen OH2UBM, Tiina Nikumaa OH8BBO, Mikael Nousiainen OH3BHX, Vili Peippo OH5GE och Timo Rinne OH5LLR.

Styrelsen utser en vice ordförande bland sig, som i praktiken kommer att fungera som ordförande fram till Höstmötet. I samband med Förbundets höstmöte nästa höst ornas stadgeenligt ordförandeval.

Nästan 20 000 QSO:n med Förbundets jubileumsanrop

Med specialanropen OH100SRAL och OF100SRAL som skaffades för förbundets hundraårsjubileum hölls nästan 20 000 kontakter under jubileumsåret. Majoriteten av kontakterna hölls med OH100SRAL anropet och QSL-korten för dessa QSO:n håller på att via byrån sändas till alla motstationer under de närmaste dagarna.

Ett varmt tack till de nästan fyrtio operatörer som aktiverade jubileumsanropen. Bland dessa utlottas överraskningspriser senare i januari.

Ett stort tack även till Jan OH1NDA, som ledde hela operationen och Reijo OH4MDY, som skött om att QSO:n satts på QSL-korten och till klubben Laivaston Radioamatöörit OH1AJ, som skött om den stora QSL-rumban.

Nationell radioamatörkurs i elementär klass startar i februari

Lahden Radioamatöörikerho OH3AC ordnar tillsammans med MPK en radioamatörkurs i elementärklass med start 15 februari. Kursen som varar till första veckan i april ordnas både som nationell webbkurs och genom närstudier i Lahtis.

Det går att anmäla sig till kursen t.o.m. den första februari via MPK:s kurskalender. Kursavgiften är 10 euro och för kursen fås fyra repetitionsövningsdagar.

Mer information på Lahden Radioamatöörikerhos webbsidor: www.oh3ac.fi

MPK:s kurssida: https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/156611

Ny nationalpark i Salla

1.1.2022 har vårt land fått sin 41 nationalpark i Östra Lapplands bergsmiljö. Salla nationalpark är ett ungefär tio tusen hektar stort land- och vattenområde. Salla nationalpark får även ett eget OHFF-parknummer och kommer att läggas till i nationalparksdiplomet.

Mer information om Salla nationalpark hittas på Forststyrelsens webbsidor: www.luontoon.fi.

Silent Key

Vi har nåtts av budet att vår radioamatörkollega Teuvo Korkiamäki OH2TJ lämnat oss. Vi hedrar Teuvos minne med en stunds tystnad.

DX- och tävlingsevenemang i Tammerfors i april

Det mest intressanta och spännande DX- och tävlingsevenemanget i början av året ordnas i Tammerfors i april.

I tur står 22nd DX & Contest Meeting under andra veckoslutet i april, 9-10.4, i Sokos Hotelli Torni i närheten av Tammerfors järnvägsstation.

Kvalitetsfyllda presentationer, trevligt umgänge och aktuella ärenden från DX- och tävlingsfronten utlovas. Det egentliga programmet publiceras senare.

Mer information från OHDXF webbsidor: https://www.ohdxf.fi/

Tävlingar

I morgon söndag tävlas NRAU Baltic Contest. I tur står två separata en timme långa tävlingar, på foni och telegrafi. Tävlingarna sker på 40 och 80 meter. Hoppeligen deltar så många OH-stationer som möjligt antingen genom att på allvar tävla eller också genom att fungera som motstation för så många stationer som möjligt.

Reglerna för NRAU Baltic Contest: https://www.nraubaltic.eu/

Andra tävlingar under veckoslutet är bl.a. EUCW 160 meter, Indonesian YB DX Contest och tyskarnas DARC 10 meters tävling.

På tisdagen är det dags för NAC 70 cm och på torsdag 6 m. Nästa veckoslut går det att delta i åtminstone Hungarian HA DX-contest.

HA-DX Contest 2022: https://www.ha-dx.com/en/contest-rules

Nästa bulletin

Nästa bulletin blir läst från OH6A söndagen 16.1.2022 kl. 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Bulletinredaktör: Markku OH4UI
Översättning: Patrik OH6GDX

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media