Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 05/2022, 5.2.2022

Denna bulletin blir läst från OH6A söndagen 6.2.2022 kl. 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM

INNEHÅLL

Den förnyade Radioamatööritidningen
Stöd radioamatörklubbarna i Sparbankens kampanj
En anställd söks till SRAL:s kansli
Marknadsföringsteamet söker förstärkning
Buskaktiviteten hög även under vintern
Årsmöten
Silent key
Tysklands Radioamatörförbund objekt för cyberattack
Danmarks prinsessas specialanrop och diplom
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Den förnyade Radioamatööritidningen

Årets första nummer av tidningen Radioamatööri finns att laddas ner från SRAL:s webbsidor. Vi firar det första numret av den förnyade tidningen Radioamatööri med att publicera dess första nummer som digitalt gratisnummer. Den tryckta tidningen blir postad till förbundets medlemmar under de närmaste dagarna.

Stöd radioamatörklubbarna i Sparbankens kampanj

Tampereen radioamatöörikerho OH3NE/OH3TAM deltar i den av Sparbanken ordnade Hyviä Tekoja kampanjen, där finländska föreningar kan ansöka om stöd för sin verksamhet genom de lokala Sparbankerna. Vem som helst kan delta i den riktgivande omröstningen å den förenings vägnar som önskas. Du kan stöda Tampereen radioamatöörikerhos projekt på adressen: https://hyviatekoja.saastopankki.fi/tampereen-radioamatoorit-ry/.

Kampanjen är i kraft fram till 28.3, så även andra radioamatörklubbar har ännu tid att delta i kampanjen på det egna området.

En anställd söks till SRAL:s kansli

En anställd på deltid söks till SRAL:s kansli i Helsingfors. I kansliet råder just nu bristfällig bemanning då Markku OH4UI övergått till nya uppdrag. Arbetet erbjuder en mångsidig plats med insyn i flera delområden i radiohobbyn. Mer information om uppgiften ges av SRAL:s styrelsemedlem Timo OH5LLR. Timos kontaktuppgifter hittas på SRAL:s webbsidor.

Marknadsföringsteamet söker förstärkning

Ifall arbete i marknadsföringsteamet för att t.ex. skaffa medlemmar till SRAL intresserar och du innehar några av följande egenskaper, har erfarenhet från arbetslivet i fråga om marknadsföring eller kanske t.o.m. är yrkesutbildad inom marknadsföring och du:
– är beredd och villig att att börja göra SRAL presentationer till klubbarna och åt utomstående instanser
– innehar nya idéer och kan fungera för att förmedla en positiv publicitet
– är positiv och konstruktiv och en samarbetsvillig person
– kan behärskar moderna marknadsföringsarbetsredskap såsom adobes grafiska applikationer eller administrations- och utvecklingsredskap på de sociala mediernas plattformer,
sänd i så fall information om dig själv till markkinointi@nullsral.fi

Buskaktiviteten hög även under vintern

OHFF-verksamheten, dvs. ”buskaktiviteten” förknippas traditionellt med varmare årstider, men det lönar sig att komma ihåg att radister finns i OH-buskarna även under kärnvintern! I januari aktiverades 28 olika buskar i Finland av 10 olika OH-operatörer, dvs. i genomsnitt en buske per dag. Signalerna fungerar oftast bra med tanke på OH-mottagning på såväl 80m foni som CW och ofta även på 40m. Aktiviteter detta veckoslut har åtminstone meddelats av OH6WX och OH8CW på förhand. Se närmare information från webben: https://wwff.co/agenda/

Årsmöten

Turun Radioamatöörit ry, OH1AA, håller sitt årsmöte i Sommelo torsdagen den 24.2.2022 med start klockan 18.

Hämeenlinnan Radioamatöörit ry, OH3AA, håller sitt årsmöte måndagen 14.3.2022 kl. 18.00 på klubbhuset vid adressen Hakapellontie 95, Tavastehus.

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att våra radioamatörkollegor Antero Tanninen OH1KW och Aarne Halonen OH2NW/OH4NW lämnat oss. Vi hedrar Anteros och Aarnes minne med en stunds tystnad.

Tysklands Radioamatörförbund objekt för cyberattack

Tysklands Radioamatörförbund DARC har fallit offer för en cyberattack, med följden att förbundets medlemssidor varit ur bruk i två veckor. Därtill har alla medlemmars e-postkonton med egenanrop startats om och lösenorden bytts ut. Det finns inga uppgifter om vem som utfört attacken, men attacken har tydligen möjliggjorts av för dåliga lösenord i tjänsten, vilka attackerarna lyckats komma över. Kom ihåg att hålla god hand om era lösenord och använda tillräckligt långa och svårgissade lösenord.

Danmarks prinsessas specialanrop och diplom

Danmarks prinsessa Mary fyller 50 år lördagen 5.2. Med anledning av födelsedagen aktiverar Danmarks radioamatörförbund EDR specialanropen OZ50HRH och OX50HRH. Dessa anrop är QRV endast ett dygn under lördagen från kl. 00.00 – 23.59 UTC. Anropen är QRV på CW, SSB och digitala sändarslag. För de som hållit kontakt med stationer ordnas ett ståtligt QSL-kort och diplom. Mer information från adressen https://www.qrz.com/db/oz50hrh.

Tävlingsnyheter

Den nya tävlingskommittén har inlett sitt arbete genom att planera det inhemska HF-tävlingsprogrammet för år 2022. Små förnyelser utlovas i tävlingsstrukturerna och reglerna. Tidpunkterna för de inhemska HF-tävlingarna samt de förnyade reglerna publiceras under loppet av februari på SRAL:s webbsidor och i nummer 2/2022 av tidningen Radioamatööri.

Förra veckoslutet deltog åter flera finländska stationer i CQWW 160m CW Contest. Konditionerna var dåliga ur finländskt perspektiv och mängden X föga. Det högsta poängsaldot samlades utifrån förhandsuppgifter av OH5Z-teamet i kategorin multi/single. Därtill gjorde Pertti OH2PM enligt de preliminära resultaten nytt finländskt regkord i QRP-kategorin. SSB-delen tävlas under sista veckoslutet i februari.

Detta veckoslut tävlas EU-mästerskapet på HF i European Union DX Contest, som inleds lördagen 5.2. kl. 18.00 UTC.

Nästa bulletin

Nästa bulletin blir läst från OH6A söndagen den 13.2.2022 kl. 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Bulletinen sammanställdes av: Timo OH5LLR
Bulletinöversättning: Patrik OH6GDX

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media