Bulletin 18/2022

Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 18/2022 7.5.2022
Denna bulletin blir läst från OH6A söndagen 8.5.2022 kl. 15.00 på 3720 kHz +- QRM.

INNEHÅLL
Välkommen på OT-träff på sommarlägret
Nordiska VUSHF-entusiasternas träff i Säkylä i maj
Förslag till erkännandepriser t.o.m. 11.5
Kakkosten kerhos årsmöte 17.5
Silent key
OI-webinar 31.5
HAM Challenge 2022
Kanadas trafik- och kommunikationsverk firar drottning Elisabeth med specialprefix
Tävlings- och DX-nyheter
Nästa bulletin

Välkommen på OT-träff på sommarlägret

På förbundets sommarläger i Eerikkilä, Tammela ordnas på torsdagen 14.7 kl. 14.00 en OT-träff. SRAL bjuder in alla som varit medlemmar i förbundet i minst 50 års till träffen. Träffen ordnas i allaktivitetshallen. Det är fråga om en friformad samvaro av cocktailtyp, där fri diskussion och trevligt umgänge kommer i första hand. OT-träffen är avgiftsfri.

I programmet för OT-träffen finns bl.a. kaffe och jordgubbstårta, minnen, roliga händelser genom åren, frågesport, sång och annat lätt program. Mer specifik information om evenemanget kommer i nästa nummer av tidningen Radioamatööri och på förbundets webbsidor på adressen https://www.sral.fi/2022/04/29/kutsu-ot-tapaamiseen/.

Det går att anmäla sig fram till 17.6 på adressen sral.fi/ot-tapaaminen. Det går även att anmäla sig genom att ringa förbundets kansli på nummer (09) 562 5973. Inbjudan är personlig. Berätta i samband med anmälan om specialdieter och nämn ifall du har en assistent med dig. Anmälan är mycket viktigt med tanke på förhandsarrangemangen i fråga om evenemanget.

Nordiska VUSHF-entusiasternas träff i Säkylä i maj

Det efterlängtade V-/U-/SHF-lägret förverkligas! Radioamatööritekniikan seura RATS (OH2NXX) ordnar den 42 VHF-/UHF-/SHF-hobbyträffen 26-29.5.2022 i Säkylän Kristalliranta. Inkvarteringsfrågor direkt till Kristalliranta. Läs mer om evenemanget på RATS webbsidor: rats.fi/vushf2022

Förslag till erkännandepriser t.o.m. 11.5

Under förbundets vårmöte 11.6 delas erkännandepriser ut. Förslag till mottagare av priser bes sändas till förbundets styrelse senast onsdagen den 11.5. Till förslaget ska bifogas en kort motivering över personens meriter. Förslagen till mottagare av priserna sänds till förbundets kansli antingen i pappersformat eller per e-post till toimisto@nullsral.fi. Ett sammandrag över förbundets erkännandepriser och reglerna för dessa finns beskrivna på förbundets webbsidor på adressen https://www.sral.fi/2022/03/31/kevatkokous-lahestyy/

Kakkosten kerhos årsmöte 17.5

Kakkosten Kerhon, OH2AA, håller sitt medlemsmöte tisdagen 17.5.2022 med start kl. 18:00 vid klubbens hemvist På Planetvägen 6, Helsingfors. Förutom standardärendena behandlas även några ändringsförslag till stadgarna:

Klubbens stadgar § 8 som om berör tidpunkten för mötet ändras att lyda enligt följande: Föreningens egentliga möte ska årligen hållas före utgången av april i form av ett årsmöte.

§ 9 i klubbens stadgar ändras till att lyda enligt följande: Kallelsen till det ifrågavarande mötet ska publiceras minst sju (7) dygn före mötet i Finlands Radioamatörförbund rf:s bulletin och på klubbens webbsidor.

Mer uppgifter på klubbens webbsidor www.oh2aa.fi.

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att radioamatörkollega Jorma Kyttänen, OH2LCV, har lämnat oss. Vi hedrar Jormas minne med en stunds tystnad.

OI-webinari 31.5

Nu finns en strålande möjlighet att få en inblick i OI-radioamatörverksamheten. Vad det innebär, hur det fastställs och vilka skillnaderna är i jämförelse till övrig radioamatörverksamhet. Hur kan de som inte är med i OI-verksamheten berika hobbyn med hjälp av OI-verksamhet? Marko Päätalo OH4MP presenterar OY-verksamheten i ett SRAL webinar. Anmälningar och mer information hittas på förbundets webbsidor på adressen https://www.sral.fi/2022/04/26/webinaari-oi-toiminnasta-31-5/

HAM Challenge 2022

IARU Region 1 har offentliggjort en tävling vars syfte är att samla nya idéer för att utveckla radioamatörverksamheten och öka dess popularitet. Det finns inga andra krav på förslagen än att de ska följa den internationella värdegrunden för radioamatörer. Vilken som helst privatperson eller vilket som helt team från IARU:s medlemsländer kan delta i tävlingen. Förslagen ska sändas till arrangören t.o.m. 31.5. Mer information på förbundets webbsidor på adressen https://www.sral.fi/2022/05/02/hamchallenge/.

Kanadas trafik- och kommunikationsverk firar drottning Elisabeth med specialprefix

Kanadas trafik- och kommunikationsverk firar drottning Elisabeths 70 åriga tid vid makten med specialprefixen VG, VX, XK och XJ, som får användas av alla kanadensiska radioamatörstationer 15.5 – 14.6. Där till har två specialanrop, XM3A och VB3Q70, beviljats och kommer att vara aktiva under en månads tid. Specialprefixen är ytterst eftertraktade i CQWW WPX Contest som ordnas i slutet av maj, där prefixen fungerar som koefficienter för tävlingspoängen. Mer information från CQ Magazines webbsidor på adressen: http://cqnewsroom.blogspot.com/2022/04/canadian-hams-authorized-special.html

Tävlings- och DX-nyheter

Loggarna för CW delen av CQ WW DX har granskats och de slutliga resultaten har publicerats. OH-operatörerna har traditionellt klarat sig väl i denna, en av tävlingsårets mest respekterade tävlingar. Inte heller detta år blev ett undantag. För det tuffaste resultatet ansvarade Pasi OH6UM, som vann världsmästerskap på 20 meter single band. EU-mästerskap nåddes av Pekka OH2TA på 80 m single band, Niko OH2GEK på 15 m single band och Tomi OH6EI i All band / classic kategorin. Därtill kan omnämnas att Seppo OH1VR erhöll skandinaviskt specialpris och Rami OH2BCI som nådde bäst resultat i Europa på 160 single band i classic kategorin.

Ytterst spännande var att följa den tuffa kampen mellan Pekka OH2TA och en tysk tävlingskollega. Till sist diskvalificerades den tyska operatören, eftersom denne hade använt sig av cluster i tävlingen, trots att detta är förbjudet i single operator kategorierna. Efter att tysken diskvalificerats vann Pekka EU-mästerskap med överlägsen marginal. Detta är en bra påminnelse om att vara noggrann med att följa tävlingsreglerna. Mer information om tävlingsresultaten finns på arrangörens webbsidor på adressen: https://www.cqww.com/results/

Nästa HF-deltävling i FM-serien dvs. K.S. Sainios minnestävling tävlas om två veckor på söndagen den 22.5. OH2T fungerar som arrangör. Tävlingsinbjudan finns på förbundets webbsidor på adressen https://www.sral.fi/2022/05/05/muistokilpailu22/

Bland de internationella tävlingarna detta veckoslut kan nämnas A.R.I. International DX Contest på CW, SSB och RTTY som ordnas av Italienska radioamatörförbundet.

Av DX-peditionerna är åtminstone VU4W, Mozambique C83YT och Botswana A25VR QRV. Även HK0/PY8WW förväntas dyka upp i etern från San Andres Island under veckoslutets lopp.

Nästa bulletin

Nästa bulletin blir läst från OH6A söndagen 15.5.2022 kl. 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Bulletinen sammanställdes av Timo OH5LLR och översattes av Patrik OH6GDX.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media