Bulletin 17/2022

Finlands Radioamatörförbund 17/2022 30.4.2022
Denna bulletin blir läst från OH6A söndagen 1.5.2022 kl. 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

INNEHÅLL
Anmälningstiden till Sommarlägret är igång
Förslag till erkännandepriser pågår fram till 11.5
Kakkosten kerhos årsmöte 17.5
Ny QSL-manager till femmornas distrikt
Silent key
OI-webinar 31.5
Lutikoiden tuuletus 7.5
YOTA Summer Camp i Kroatien
Radioamatörmässan i Friedrichshafen hålls i juni
Hämta de medlemsprodukter du beställt från vårmötet eller sommarlägret
Tävlings- och DX-nyheter

Anmälningstiden till Sommarlägret är igång

Sommarlägret SRAL 101 år ordnas 14-17.7.2022 i Eerikkilän Sport & Resort i Tammela. Riihimäen Kolmoset OH3AD fungerar som arrangör. Lägret öppnas på torsdagen klockan 12:00 och avslutas på söndagen. Programmet kommer att inkludera intressanta presentationer, forum, lopptorg och fritt valbar radioamatörverksamhet tillsammans med vänner.

Uppgifter om Eerikkilän urheiluopistos täckande inkvarterings- och restuaurangtjänster samt möjligheter till motionsformer finns att fås på institutets webbsidor www.eerikkila.fi. Logimässigt erbjuds hotellrum av olika slag, lägenheter för grupper samt stugbyggnader. Det finns gott om utrymme. Därtill finns det en begränsad mängd elektrifierade platser för husbilar att bokas. För karavanare finns även platser utan el. Området är inte det bästa för tältande gäster, men dock ordnas även denna möjlighet.

Eerikkilä erbjuder fulla restaurang- och cafétjänster. Därtill finns basty- och grillmöjligheter invid Ruostejärvi strand. Anmälan är inte obligatorisk, men mycket önskvärt. Mer information om lägret samt länkar till anmälan hittar du på förbundets webbsidor på adressen https://www.sral.fi/2022/04/11/juhlakesaleirin-ohjelma/

Förslag till erkännandepriser pågår fram till 11.5

Under Förbundets vårmöte 11.6 delas erkännandepriser ut. Förslag till mottagare av dessa bes sändas till förbundets styrelse fram t.o.m. den 11.5.2022. Förslagen ska inkludera en kort motivering om personens meriter. Förslagen sänds till förbundets kansli antingen i pappersformat till kansliet eller också per e-post till adressen toimisto@nullsral.fi. Ett sammandrag över förbundets erkännandepriser och reglerna till dessa finns beskrivna på förbundets webbsidor på adressen https://www.sral.fi/2022/03/31/kevatkokous-lahestyy/

Kakkosten kerhos årsmöte 17.5

Kakkosten Kerhon, OH2AA, håller sitt medlemsmöte tisdagen 17.5.2022 med start kl. 18:00 vid klubbens hemvist På Planetvägen 6, Helsingfors. Förutom standardärendena behandlas även några ändringsförslag till stadgarna:

Klubbens stadgar § 8 som om berör tidpunkten för mötet ändras att lyda enligt följande: Föreningens egentliga möte ska årligen hållas före utgången av april i form av ett årsmöte.

§ 9 i klubbens stadgar ändras till att lyda enligt följande: Kallelsen till det ifrågavarande mötet ska publiceras minst sju (7) dygn före mötet i Finlands Radioamatör rf:s bulletin och på klubbens webbsidor.

Mer uppgifter på klubbens webbsidor www.oh2aa.fi.

Ny QSL-manager till femmornas distrikt

OH5-distriktet har varit utan distriktsmanager för QSL nästan ett års tid, men nu har en ny aktör hittats för uppgiften. Förbundets styrelse har utnämnt Tapio OH6MSZ från Keski-Suomen Radioamatöörit OH6AD som QSL-manager för OH5-distriktet. Tapio fungerar redan nu som QSL-manager för OH6-distriktet, så uppgiften är bekant för honom sedan tidigare. Det tar sin tid att ta emot uppgiften, men personer i femmornas distrikt kan redan nu ta kontakt med Tapio, ifall det finns några frågor om leveransen av QSL-kort. Tapios kontaktuppgifter finns på förbundets webbsidor på adressen: https://www.sral.fi/palvelut/qsl-palvelu/

Silent key

Vi har nåtts av budet att följande radioamatörkollegor lämnat oss: Rolf Höckerstedt OH2JB och Jyrki Karimaa OH1EZB. Vi hedrar deras minne med en stunds tystnad.

OI-webinar 31.5

Nu finns en strålande möjlighet att få en inblick i OI-radioamatörverksamheten. Vad det innebär, hur det fastställs och vilka skillnaderna är i jämförelse till övrig radioamatörverksamhet. Hur kan de som inte är med i OI-verksamheten berika hobbyn med hjälp av OI-verksamhet? Marko Päätalo OH4MP presenterar OY-verksamheten i ett SRAL webinar. Anmälningar och mer information hittas på förbundets webbsidor på adressen https://www.sral.fi/2022/04/26/webinaari-oi-toiminnasta-31-5/

Lutikoiden tuuletus 7.5.

Salon Radiokerhon, OH1AD, ordnar sin traditionella Lutikoiden tuuletus vid klubbutrymmena i Muurla under morsdagsafton, lördagen den 7.5 kl. 10-17 på adressen Pihkavuorentie 15, Muurla. Klubben säljer komponenter, mätapparatur, radioapparatur, bonk osv. Därtill erbjuds likt tidigare kaffe med dopp, smörgåsar, stekhällsplättar, grillkorv och annat tilltugg. I programmet finns även ett roligt lotteri. För gästande försäljare finns platser på maståkern till priset 10 euro. Försäljningsplatsen ska bokas på förhand. Enbart kontanter fungerar på plats, så kom ihåg att ha kontanter med dig.

I samband med vädringen pågår klubbens bonkläger hela veckoslutet. Det går att komma till platsen redan på fredag fr.o.m. kl. 1400. Anmäl dig på förhand till lägret via Memma oh1eg@nullsral.fi. I programmet finns bastubadande och umgänge samt öppningserbjudanden i bonkbutiken. Kvällsfirandet fortsätter efter vädringen på lördagen. På maståkern finns plats för tält och husbilar. Enligt överenskommelse på förhand finns även några asketiska platser för inomhusövernattning.

Välkomna på vädring! OH1AD ”vädring redan från år 1991”

YOTA Summer Camp i Kroatien

Redan det tionde Youngsters On The Air lägret ordnas i år i Karlovac, Kroatien 6-13.8.2022. Lägrets tema är ”Train the Trainer”, såsom under ett par tidigare år. I veckans program ingår bl.a. besök till stationen 9A1A, elektronikbyggande samt besök i huvudstaden och kust-/strandområdet.

I det finska teamet rymms 2-3 sådana 15-25 åriga SRAL ungdomsmedlemmar som inte tidigare varit på YOTA-läger. Radioamatörexamen är inte nödvändig. Ifall du önskar åka med, anmäl ditt intresse till Vilma OH2VT på adressen oh2vt@nullsral.fi.

Du kan stifta bekantskap med lägret på adressen www.ham-yota.com/yota-summer-camp-croatia-2022/ samt via e-post på adressen nuoriso@nullsral.fi. Från vår blogg kan du se hurdan stämningen var under föregående YOTA-läger.

Radioamatörmässan i Friedrichshafen ordnas i juni

Tysklands radioamatörförbund SARC ordnar nu efter en paus på två år återigen det traditionella europeiska radioamatörevenemanget i mässcentret i Friedrichshafen. Radioamatörmässan ”Ham Radio 2022” arrangeras 24-26 juni. Mer information från evenemangets webbsidor på adressen https://www.hamradio-friedrichshafen.com/

Hämta de medlemsprodukter du beställt från vårmötet eller sommarlägret

Postavgifterna har stigit kraftigt under denna vår. Nu är det möjligt att spara postkostnader och be att de beställda produkterna levereras under vårmötet 11.6 eller sommarlägret i medlet av juli. Nämn i samband med beställningen ifall du önskar använda denna leveransmöjlighet.

Tävlings- och DX-nyheter

Nästa HF-tävlingen i Finlands mästerskap närmar sig. K.S. Sainios minnestävling ordnas om tre veckor den 22.5. Tävlingens regler publiceras i kommande nummer av tidningen Radioamatööri och de kommer även att publiceras på förbundets webbsidor under loppet av nästa vecka. Senast i Kalakukkotävlingen fanns en riklig mängd nya deltagare som deltog i tävlingen för första gången. Hoppeligen fås en ännu större mängd nya deltagare med denna gång för att njuta av inhemsk tävlingsverksamhet. Som påminnelse ännu att i år tävlas för första gången även Finskt mästerskap i elementär klass.

Under sista veckoslutet i maj tävlas en av de största internationella tävlingarna, dvs. CW-delen av CQ WPX. En riklig mängd OH-stationer har traditionellt deltagit i denna tävling. Tävlingskommittén utmanar alla OH-stationer till en landskampsaktig kamp. Förra året slog Finland Sverige i fråga om inskickade loggar 76-66 inkluderande kontrolloggar. I en del större tävlingar har SM-stationerna gått om OH-stationer i mängden inskickade loggar, så låt oss även nu försäkra oss om att antalet OH-anrop är högre i etern än antalet SM-anrop.

Av de internationella tävlingarna denna vecka kan UK/EI DX Contest CW, QRP-entusiaternas AGCW QRP Party och Hellschreiber-entusiaternas FeldHell Sprint lyftas fram.

I fråga om DX-peditioner är åtminstone följande aktiva under inkommande vecka: Jan JX/LB4MI fortsätter sin SOTA-pedition på Jan Mayen. Från om med Valborg starta en SOTA-pedition även på Svalbard med flera operatörers insats. A25VR är redan aktiv i Botswana och VU4W från Andaman Island planeras starta upp tisdagen 3.5.  

Nästa bulletin blir läst från OH6A söndagen 8.5.2022 kl. 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Bulletinen sammanställdes av Timo OH5LLR och översattes av Patrik OH6GDX.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media