Bulletin 12/2022

Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 12/2022 26.3.2022
Denna bulletin blir läst från OH6A söndagen 27.3.2022 kl. 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

INNEHÅLL
Radioamatörwiki publicerad
Förbundets årsmötespromemorior på medlemssidorna
Årsmöten och examina
Ungdomsträff 12.4
Ännu hinner du anmäla dig till de internationella radioorienteringstävlingarna
Marttis, OH2BH, DX-berättelser har publicerats i tidningen QST
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Radioamatörwiki publicerad

Förra måndagen publicerades radioamatörernas egna wikisidor, som hittas på adressen wiki.sral.fi. Wikisidorna är en för alla öppen informationskälla om radioamatörverksamheten, och som utgångspunkt är att samtligt innehåll gemensamt kan modifieras av användarna. Att Wiki kommer att hållas betydelsefullt kräver att innehållet är aktuellt och intressant och det är här de personer som modifierar innehållet är i nyckelposition. Vi bjuder in alla radioamatörer och som är intresserade av verksamheten att använda sig av och förbättra radioamatörwikisidorna. Du behöver användarnamn för att mofidiera innehåll, och detta kan begäras via en blankett på sidan www.sral.fi/palvelut/radioamatooriwiki.

Förbundets årsmötespromemorior på medlemssidorna

Förutom förbundets styrelses mötesprotokoll finns även förbundets årsmötespromemorior nu publicerade på medlemssidorna. På medlemssidorna finnas att laddas ner protokollen för vår- och höstmöten år 2021: members.sral.fi/app/files/335.

Årsmöten och examina

Pohjois-Karjalan Radiokerho ry håller sitt årsmöte på Pohjois-Karjalan Pelastuslaitos i auditoriet vid Joensuu brandstation. Adressen är Noljakantie 4, Joensuu. Mötestidpunkten är söndag 27.3 kl. 13.00. Under evenemanget belönas även årets radioamatör samt vinnarna i klubbtävlingarna.

Keski-Suomen Radioamatöörit, OH6AD, håller sitt vårmöte måndagen 28.3 kl. 18.00 vid klubben. I mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Efter mötet berättar Markus, OH6LSR om användningen och förverkligandet av klubbens fjärrstation.

Kakkosten Kerho ry håller sitt stadgeenliga årsmöte tisdagen 29.3 kl. 18:00 i klubbutrymmena på adressen Planetvägen 6, Helsingfors. Stadgeenliga ärenden behandlas.

Laivaston Radioamatöörit ry håller sitt årsmöte i Sommelo onsdagen 30.3 med start klockan 18.00.

Porvoon RadioHarrastajat ry ordnar sitt årsmöte onsdagen 30.3.2022 med start klockan 20 i klubbutrymmena. Adressen är Centrumplatsen 1, Borgå.

Lahden Radioamatöörikerho ry ordnar i klubbens undervisningssal examina för alla moduler lördagen 2.4.2022 kl. 10.00. Anmälning till examen senast onsdagen 30.3.2022 till jaakko.karisto@nullgmail.com eller på egenanrop.

Ungdomsträff 12.4

Ungdomsteamet ordnar tisdagen 12.4 fr.o.m. kl. 18.00 en ungdomsträff via Zoom. Evenemanget riktar sig till alla som är intresserade av radioamatörverksamhet och hobbyn i sig. Under träffen stiftar vi bekantskap med Förbundets ungdomsverksamhet i Finland och internationellt. Alla är välkomna till träffen och i synnerhet då unga under 28 åriga personer.  Mer information och en länk till träffen finns på förbundets webbsidor på adressen https://www.sral.fi/2022/03/28/nuorisotapaaminen/.

Ännu hinner du anmäla dig till de internationella radioorienteringstävlingarna

Årets mest betydande ARDF-evenemang inom radioamatörorienteringen i finska mått är NM-tävlingarna i Sverige och VM i Serbien. NM-tävlingarna ordnas 22-24.7 och VM-tävlingarna 28.8-3.9. Mer information från Kimmo OH2JKU samt från adressen ardf.fi. Anmälningar till Kimmo per e-post oh2jku@nullsral.fi t.o.m. 27.3.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut domineras tävlingarna av CQWW WPX SSB-del. Vid sidan om tävlingen finns nu god möjlighet att utöka den egna samlingen DXCC-länder. Aktivitet sker från et otal länder som inte är aktiva riktigt hela tiden på banden. Exempelvis följande har meddelat om aktiviteter i tävlingen: TX5AQ (Austral Island),  PJ5/SP9FIH (Sant Estatius) och TO1Q (Guadeloupe).

För telegrafister ordnas lördagen 26.3 FOC QSO party som ordnas två gånger i året. FOC dvs. First Class CW Operators Club är en internationell klubb för CW-entusiaster och grundades i Britannien. QSO Party är inte en egentlig tävling utan mer ett fritt format evenemang för telegrafister. I kontakterna meddelas motstationen hörbarhetsrapport, namn och därtill sänder FOC-medlemmarna sitt medlemsnummer. Inga loggar skickas för kontroll, men QSO-mängder kan enligt önskan meddelas via FOC:s webbsidor.

Kom även ihåg att Kalakukkotävlingen 18.4 närmar sig. Ännu finns tid att se till att dipolerna fungerar perfekt under vårens framgång.

Nästa bulletin blir läst från OH6A söndagen 3.4.2022 kl. 15.00 finsk tid på 3720 kHz.

Bulletinen sammanställdes av Timo OH5LLR och översattes av Patrik OH6GDX.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media