Vill du ha med dina uppgifter i OH-katalogen?

OH-katalogen för år 2022 har publicerats. Om ditt namn saknas fyll vänligen i nedanstående blankett om tillstånd för publicering.

I OH-katalogen finns uppgifter om de medlemmar som gett ett särskilt tillstånd för publicering efter maj 2018. I katalogen uppges medlemmens namn, anrop, postadress och uppigfter om egenanropstjänsten.

Om du vill tillåta eller förbjuda publiceringen av dina uppgifter, meddela därom genom att fylla i webbblanketten:

Länk till blanketten

Ifall du är osäker om du gett tillstånd kan du ringa eller skicka e-post till förbundets kansli.

Om man gett tillstånd till publicering år 2021, 2020, 2019 eller 2018 behöver tillståndet inte förnyas.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media