OHDXF ry – stöd till DX-verksamheten redan under ett par årtionden

Artikeln har publicerats i Radioamatööri-tidningen 3/2022

OHDXF ry, dvs. OH DX Foundation grundades år 2000 på SRAL:s sommarläger i Messilä, Lahtis. Föreningens syfte är att utveckla radioamatörernas kontakter till avlägsna stationer, dvs. DX-verksamhet och att understödja evenemang och expeditioner för att uppnå dessa mål.

Föreningen har 150 medlemmar. Som ordförande fungerar Timo OH5KW. Föreningens webbsidor och DX-tabeller hittas på adressen www.ohdxf.fi

Se närmare om understödsformer, granskning av QSL-kort för DXCC, information om VOACAP och LotW med mera

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media